S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

La Junta de Govern adjudica el contracte per a la creació de l'Oficina de Ciberseguretat

Per un import de 595.616,74 euros (IVA inclòs) i un període de 3 anys

• La nova oficina tindrà responsabilitats de supervisió i brindarà orientació a tots els servicis municipals

12/05/2023

La Junta de Govern Local ha adjudicat este divendres el contracte per a la creació de la nova Oficina de Ciberseguretat municipal, una iniciativa que s'emmarca en els projectes de govern i compliment de la seguretat i gestió del risc, corresponents al Pla Director de Ciberseguretat (PDC) de l'Ajuntament, que servix com a guia per a garantir un adequat nivell de ciberseguretat en els àmbits d'actuació municipal.
 

El PDC va ser aprovat al desembre de 2021, i consta de 26 mesures a implementar durant un període de tres anys. El pla contempla una inversió mínima prevista de 2,3 milions d'euros, la qual cosa permetrà obtindre la certificació de compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), almenys de nivell mitjà.

De fet, una de les principals mesures contemplades en el PDC és la posada en funcionament d'una Oficina de Ciberseguretat; i, per a això, la Junta de Govern Local ha licitat este divendres un contracte de servicis que ha sigut adjudicat a l'empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU, per un import de 595.616,74 euros (IVA inclòs) i un període de 3 anys.

El regidor d'Agenda Digital, Pere Fuset, ha explicat les funcions que assumirà la nova Oficina de Ciberseguretat. Tindrà responsabilitats de supervisió i brindarà orientació a totes les seccions del Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SerTIC) i a la resta de servicis i unitats de l'Ajuntament, de manera que donarà garantia que els processos de ciberseguretat estiguen implementats i siguen operatius.

Les àrees funcionals en les quals haurà de desenvolupar la seua activitat són: Administració de sistemes, Seguretat de xarxes, Seguretat i bastionado d'aplicacions, Seguretat i bastionado d'equips, Identificació, Autenticació i gestió d'accés, Protecció de dades i criptografia, Monitoratge i gestió de vulnerabilitats, Protecció física i continuïtat del servici, Resposta a incidents, Gestió d'actius i cadena de subministrament i en gestió de la seguretat, Auditories i Formació.

Precisament, l'informe comparatiu dels 15 grans ajuntaments de la Comunitat Valenciana realitzat per la Sindicatura de Comptes i publicat recentment, situa a l'Ajuntament de València, amb un 70% de compliment, en el segon lloc entre els municipis valencians. L'informe, que analitza la situació durant 2021, assenyala València com “la gran ciutat que mes va reforçar la ciberseguretat durant la pandèmia”, malgrat no recollir totes les iniciatives ja desenvolupades del Pla Director de Ciberseguretat aprovat al desembre d'eixe any.