Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Representen l'obra "Demà no hi classe" en les XII Jornades de directors i directores d'Educació Secundària

Maite Ibáñez: "esta trobada és una magnífica oportunitat per donar a conèixer esta peça, portar el teatre a les aules i despertar un major interès pel teatre entre l'alumnat".

• L'obra "Demà no hi classe" és un projecte del dramaturg Toni Tordera amb la col·laboració de Jaume Pérez i Juli Disla

22/10/2021

Les jornades reuneixen a un centenar de directors i directores d'instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana que debaten, comparteixen experiències sobre l'actualitat educativa i reflexionen sobre qüestions de futur. Esta trobada consta d'una programació de ponències, conferències, noves línies de treball i activitats, com la representació de l'obra teatral "Demà no hi ha classe". La regidora d'Educació, Maite Ibáñez, ha explicat que "esta trobada és una magnífica oportunitat per donar a conèixer esta peça entre els equips directius dels centres de Secundària, portar el teatre a les aules i despertar un major interès per les arts escèniques entre l'alumnat ".

 

L'obra de teatre "Demà no hi classe" és un projecte del dramaturg Toni Tordera amb la col·laboració de Jaume Pérez i Juli Disla, i protagonitzada per Mireia Pérez, qui interpreta a una professora. A través d'ella, es parlen temes com la relació entre docent i alumne.

La peça teatral, dirigida i amb els alumnes de Secundària, "és molt interessant perquè l'escena passa en una aula i amb la sorpresa per als alumnes de no saber que estan submergits en un projecte teatral", ha explicat Ibáñez. En lloc de portar els adolescents al teatre, l'obra es representa en l'hàbitat dels joves, l'aula, per parlar de temes que, com en l'obra, es donen en este espai. Precisament, la peça pretén "reconèixer el valor que té l'aula".

Tal com expliquen els impulsors, les quatre parets de l'aula són un espai pedagògic, lúdic i, alhora, el lloc en el qual els alumnes viuen un temps vital, en una edat convulsa, i per tant, plena de confrontacions, dubtes i malentesos. És un espai escènic tancat per uns personatges: professors i joves. L'imatge de l’obra ha sigut creada per Escif, i es representarà el 30 d'octubre al Teatre El Musical.

D'altra banda, Maite Ibáñez ha agraït l'elecció d'esta trobada a València, que finalitza hui, "un fòrum per reflexionar sobre el paper i la importància de la docència de la Comunitat Valenciana", i ha destacat que "l'Ajuntament de València som aliats dels professionals docents en la millora del sistema educatiu de la nostra ciutat". Ha agraït "a tota la comunitat educativa, i especialment als equips directius i docents dels centres, l'esforç realitzat durant la pandèmia per aconseguir que les aules fossin llocs segurs".