Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L’Ajuntament destina més de 12 milions d’euros per acostar el ‘Menjar a domicili’ a quasi 1.500 persones en situació vulnerable

La regidora Isabel Lozano informa de l’obertura del procediment per a contractar la prestació d’este nou servici municipal d’atenció social

• L'Ajuntament presta el servici 'Menjar a domicili'

08/09/2021

La nova prestació municipal d’atenció social per acostar el menjar al domicili a més de 1.440 persones en situació de vulnerabilitat en València compta amb un pressupost inicial de 12.603.888 euros per a quatre anys, uns tres milions d’euros a l’any. Així consta en el contracte del servici ‘Menjar a domicili’ impulsat per l’Ajuntament “per a garantir una alimentació de qualitat i adequada a les necessitats de majors i persones amb discapacitat o diversitat funcional en situació de fragilitat”. “Este nou recurs contempla el fet de possibilitar a estes persones la permanència a les seues llars i el de previndre el seu possible risc d’aïllament”. Ho ha explicat hui la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, en informar de l’obertura del procediment d'adjudicació per a contractar la prestació d’este servici, amb finançament íntegrament municipal.

 

La regidora Isabel Lozano ha assegurat que “es tracta d’un dels contractes municipals més im-portants en l’àmbit de l’atenció social que s’ha preparat amb molt esforç i estima per arribar al millor servici possible”, i ha explicat que “s’emmarca en l’aposta de l’Ajuntament que, com ad-ministració més propera a la ciutadania, vol cobrir l’atenció social a les persones dependents més vulnerables perquè visquen en les seues llars fins que, per la seua dependència, requerisquen una residència”. Este recurs es completa amb el servici d’ajuda a domicili i el de teleassistència.

Del servici ‘Menjar a domicili’ l'Ajuntament sufragarà el 68% de la despesa, i cada usuari aportarà el 32% restant, és a dir, uns 2,5 euros per menú diari. La prestació, segons la ordenança que regula esta competència municipal, preveu la preparació i lliurament a domicili de menjars a les persones usuàries, en racions equilibrades i saludables, en adequades condicions de qualitat i higiene, i amb paràmetres de sostenibilitat i proximitat durant els 365 dies de l’any.

Isabel Lozano ha afegit que l’Ajuntament també pot proveir de microones i neveres en règim de cessió, i oferir caixes amb vaixella i coberteria (gots, plats, coberts i salva estovalles) a les persones usuàries d’este servici; així com organitzar una sèrie d'iniciatives complementaries, de dinamització tant dins com fora del domicili, i de trobada per a persones que acusen un major nivell de soledat, en èpoques especials de l'any: Nadal, Falles, etc. També hi ha altres activitats com la de degustació dels menjars en els Centres municipals de Servicis Socials per a donar-los a conèixer el recurs.

El servici també compta amb la figura de treballadors socials per a intervenció i seguiment de casos de major vulnerabilitat, amb repartidors formats per a detectar indicis de risc als domicilis, i permet l’alta urgent en 48 hores i ordinària en màxim 7 dies. D’altra banda, disposa d’un registre del lliurament amb lectura codi QR al frigorífic de la persona usuària així com un sistema d’avaluació diària de la persona beneficiària del menú rebut i dona la possibilitat als i els usuàries de què cedisquen les seues claus.

Pel que fa als requisits, per poder gaudir d’este servici, les persones han d’estar empadronades al municipi de València, tindre 65 anys o més, o 18 anys o més amb el cas de comptar amb un certificat oficial de discapacitat, de dependència o de ser perceptor de pensió d'incapacitat per-manent total, absoluta o gran invalidesa. A més estes persones, han de tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, però no per a la compra i cuinat, i viure a soles o en companyia de persones en situació similar d'edat i característiques. També es tenen en consideració els ingressos.

Per últim, els menús que es repartiran en envasos reciclables i es retiraran per al seu reciclatge, seran especials per a festivitats, i personalitzats d’acord amb les necessitats de les persones. Diàriament les persones usuàries d’este servici rebran una amanida, dos plats, postre i pa, i un litre de llet i de suc setmanal i tovallons.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Isabel Lozano. Objectius Menjar a domicili
Isabel Lozano. Atenció domiciliària