Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València autoritza més de 100 milions en inversions, la xifra més alta en la història de l'Ajuntament a 31 de juliol

Borja Sanjuán destaca la “resposta històrica” de l'Ajuntament per intentar superar la pandèmia i els efectes econòmics que ha provocat

• Façana de l'Ajuntament

09/08/2021

L'Ajuntament de València ha autoritzat a 31 de juliol un total de 104.469.165 euros en inversions. Es tracta de la xifra més alta registrada en el consistori en estos moments de l'any en tota la seua història i supera en més de 10 milions la dada que ja s'havia marcat en 2020 quan, a la meitat de la pandèmia, la Regidoria d'Hisenda va autoritzar 91.950.783 euros de les inversions reals consignades en els pressupostos.

 

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha posat en valor la capacitat de l'Ajuntament de mobilitzar la major quantitat de recursos de la seua història per destinar-los a inversions reals i combatre els efectes de la crisi de la covid. “En estos moments, l'Ajuntament de València ha autoritzat ja més de 100 milions d'euros en execució d'inversions. És la xifra més alta en la història d'este Ajuntament per a un mes de juliol i suposa multiplicar en més de dos voltes el que s'executava abans en tot un any”, ha indicat.

Els 104 milions autoritzats fins hui representen “una fita històrica”, ja que és un volum que duplica a meitat d'exercici les inversions de tot l'any executades, per exemple, en 2013, quan es van consignar 56 milions. “És una resposta històrica per intentar superar la pandèmia i els efectes econòmics que ha provocat a la ciutat. A estes dades s'unix, a més, un informe de la AIReF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal) que situa al de València com l'Ajuntament que més recursos ha mobilitzat per combatre la pandèmia de les grans ciutats. L’Ajuntament de València, per exemple, ha mobilitzat sis vegades més recursos que el de Barcelona o tres vegades més que el de Madrid”, ha continuat Sanjuán.

“L'oposició pot intentar torturar els percentatges i les xifres, però no pot negar els resultats. Entre les grans ciutats, València demostra que no sols s'està governant amb major sensibilitat social sinó que a més s'està fent una millor gestió dels recursos i de l'economia de la ciutat”, ha conclòs.

Recursos multimèdia

Borja Sanjuán