Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament cedeix a ADIF 9.800 metres quadrats en la Font de Sant Lluís per a la terminal intermodal i logística del Corredor Mediterrani

Isabel Lozano ha destacat “la gran importància per a València d’esta operació, que permetrà desenvolupar una part molt important del necessari Corredor Mediterrani”

• Platja de vies de l'estació intermodal de la Font de Sant Lluís

06/07/2022

La Junta de Govern que es celebrarà el pròxim divendres aprovarà la cessió de més de 9.800 metres quadrats de sòl a favor de l'Entitat Pública Empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF). Es tracta d’uns terrenys de propietat municipal existents a la Font de Sant Lluís, que se cedeixen per a la implantació de la nova terminal intermodal i logística de València-Font de San Lluís, inclosa en les obres del Corredor Mediterrani.

 

Tal i com ha explicat la regidora de Patrimoni, Isabel Lozano, els terrenys cedits per l'Ajuntament formaven part del domini públic municipal i passaran directament al domini públic estatal en haver-se cedit a ADIF per estar comprés en l'àmbit del pla especial per a l'ampliació d’instal·lacions ferroviàries, en el marc del Corredor Mediterrani.

Isabel Lozano ha destacat “la gran importància per a la ciutat de València d’esta operació, que permetrà desenvolupar una part molt important del necessari Corredor Mediterrani”. De fet, la regidora ha explicat que “esta estació ha de ser clau en el desenvolupament de València com a node logístic del Corredor Mediterrani” i ha afirmat que “serà una peça clau per a la creació d'ocupació a la nostra ciutat i per al desenvolupament econòmic sostenible”.

Segons Isabel Lozano, “el desenvolupament de la terminal intermodal contempla els accessos terrestres que garanteixen l'accessibilitat viària i ferroviària de la terminal a les xarxes generals d'infraestructures de transport, els vials que possibiliten la integració de servicis i la connectivitat entre la nova terminal, la terminal existent, Mercavalència i el port de València, així com un mòdul per a operacions de càrrega i descàrrega i un centre integrat de serveis”.

Sota els terrenys cedits discorren infraestructures bàsiques de la xarxa municipal de sanejament, per la qual cosa ADIF i l'Autoritat Portuària de València (l’altre agent implicat en les obres) s'han compromés a una sèrie de condicionants en la redacció del projecte de les instal·lacions de Font de Sant Lluís que garantixen la coexistència de les dos infraestructures, la ferroviària i la de sanejament.

Així, per exemple, el projecte inclourà la construcció d'una sèrie d'arquetons per al manteniment de l'emissari d’aigües negres del col·lector sud i es constituiran concessions a favor de l'Ajuntament per a l'ocupació del domini públic ferroviari amb la finalitat de garantir les tasques correctes de funcionament i manteniment de l'alleujador pluvial i de l'emissari d'aigües residuals.

També s'han cedit a ADIF 1.223,66 m² d'un tram del camí del Molí de les Fonts que està afectat pel pla. Per garantir el manteniment i conservació del camí, del seu enllumenat públic i la prestació dels altres servicis de competència municipal, ADIF cedirà l'ús del tram del camí a l'Ajuntament mentre no resulte necessari per a l'execució del projecte i es resolga un accés alternatiu a les propietats que, si escau, pogueren vore's afectades per l'execució de la connexió ferroviària oest de la terminal intermodal i logística.