S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament aprova dos convenis amb entitats socials per a programes d’intervenció amb la infantesa del barri d’Orriols i amb la població gitana

La Junta de Govern dona el vistiplau al projecte de remodelació de la plaça del Llibertador Simón Bolívar, a la Malva-rosa

• Els programes socials aprovats tenen un cost conjunt de 567.000 euros

02/12/2022

La Junta de Govern Local ha aprovat sengles convenis de col·laboració amb dos entitats valencianes per dur endavant programes d’intervenció social amb la població gitana i la infantesa del barri d’Orriols. Els programes aprovats tenen un cost conjunt de 567.000 euros. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha afirmat que “Orriols és un barri d’acció preferent per a este govern perquè, evidentment, és un barri amb un alt percentatge de persones migrants que provenen d’altres països i, evidentment, això també requerix una atenció especial en matèria d’acció social per part del govern municipal”.
 

El vicealcalde ha explicat que “el conveni signat entre l’Ajuntament i la Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás (FISAT) té com a objectiu desenvolupar un programa integral d’atenció a la infantesa del barri d’Orriols”. Segons el regidor, “l’entitat està arrelada al barri des de fa molts anys en un treball directe d’intervenció activa amb les famílies vulnerables i, des de l’Ajuntament, hem volgut col·laborar amb esta entitat que està fent un treball molt important”.

El programa, amb un pressupost de 300.000 euros, inclou, entre d’altres, accions de suport educatiu i servici de centre de dia, inserció laboral i participació ciutadana. Per la seua banda, els servicis socials municipals valoraran les situacions de necessitat de les famílies incloses als programes i planificaran les actuacions per minorar les condicions de vulnerabilitat o exclusió que els afecten.

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració amb la Fundació del Secretariat Gitano per desenvolupar per un període de tres anys un programa d’atenció social integral amb població gitana procedent de països de l’Est d’Europa. El conveni inclou una aportació econòmica municipal de 267.396’75 euros.

Amb esta col·laboració, la Fundació del Secretariat Gitano desenvoluparà tasques d’acostament i mediació que inclourà l’acolliment i l’atenció bàsica, l’estudi i diagnòstic de cada unitat familiar i la informació, orientació i assessorament, especialment en matèria de lloguer de vivenda. El conveni, que inclou també una tasca de promoció social i laboral de la dona gitana, permetrà actuacions sobre unes 300 persones entre adults i xiquets. A més, està prevista la intervenció sobre un centenar de dones als programes de promoció de la igualtat d’oportunitats i de tracte.

Remodelació de la plaça del Llibertador Simón Bolívar

La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte de remodelació de la plaça del Llibertador Simón Bolívar, a la Malva-rosa. La nova plaça es dissenyarà sobre unes línies que la creuen i travessen en diagonal i creen una xarxa d'espais amb palmeres, elements de descans i jocs d'aigua per a diferents edats. A més, hi haurà una zona de passeig amb jocs d'equilibri i un joc de cordes. Es naturalitzen les zones verdes amb espècies arbòries, arbustives i vivaces que aporten color, olor i textures. També s’instal·laran nous elements com fonts, fanals, bancs i senyalística. El pressupost de licitació de la remodelació de la plaça és de 414.691,20 euros amb un termini previst per a la realització de les obres de quatre mesos a partir de l’adjudicació.

Oficina de Ciberseguretat

La Junta de Govern ha donat el vistiplau a la contractació dels servicis informàtics per a la creació d’una oficina de ciberseguretat, la convocatòria del procediment obert, els plecs de condicions i la despesa corresponent. Este nou contracte és la continuació del programa pilot ja en marxa i inclòs en el Pla Director de Ciberseguretat de l’Ajuntament de València. El nou contracte té un cost de 807.675 euros i una durada de tres anys, prorrogables per dos anys més. La nova oficina vigilarà els ciberincidents que afecten el consistori i implementarà mesures correctores.

El Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’Ajuntament de València (SERTIC) vigila diàriament 40 milions d’esdeveniments que ocorren en la xarxa municipal, dels quals una mitjana de cinc incidents diaris afecten la seguretat. Cada dia, estos incidents es controlen i neutralitzen per evitar escletxes de seguretat que puguen afectar les dades i la informació en poder dels servicis municipals. 

Recursos multimèdia

Sergi Campillo