S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L’Ajuntament signa un conveni amb l’ONG ACCEM per al manteniment d’un centre de dia per a persones sense sostre

El consistori farà una aportació anual de 83.500 euros per al manteniment del centre

• El centre de dia està ubicat al barri de Patraix

10/01/2023

La pròxima Junta de Govern aprovarà la signatura d’un conveni amb l’ONG ACCEM per al manteniment d’un centre de dia per a persones sense sostre al barri de Patraix. En concret, el centre de dia està ubicat al carrer del Mossén Fenollar, 9. El centre oferix servicis de recepció, atenció i intervenció a persones sense llar. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha afirmat que “la signatura d’este conveni respon a una filosofia que hem desenvolupat estos anys de col·laboració imprescindible entre les administracions públiques i el tercer sector en la lluita contra la vulnerabilitat i l’exclusió social”.
 

Per a la regidora, “l’Ajuntament col·labora amb el manteniment i el finançament del centre de dia de baixa exigència de l’entitat, que està adreçat a persones en situació de carrer, en situació d’exclusió residencial severa, per encetar processos d’inclusió social, processos de recuperació, per a donar oportunitats de vida a este col·lectiu que es troba en situació de màxima vulnerabilitat i que necessita que continuem aportant recursos públics i de les entitats per a la seua recuperació i per a la seua garantia de drets de ciutadania”.

En concret, el centre brinda atenció social, informació i orientació en matèria de tràmits administratius com l’empadronament, atenció i intervenció psicosocial, derivació externa a d’altres servicis, servici d’alimentació, higiene i vestuari, consigna i informes socials. A més, també s’oferixen classes per a l'aprenentatge d'idiomes, tallers d'aprenentatge d'habilitats socials, suport en les gestions relatives a rendes mínimes, orientació i acom­panyament per a l'accés a l'habitatge, així com mediació amb propietaris per a facilitar l'accés a lloguer d'habitacions. També s’hi permetrà la presència de les mascotes de les persones sense llar o, en tot cas, s’hi facilitarà un lloc habilitat per als animals.

El conveni tindrà una durada d'un any tot i que podrà prorrogar-se per anualitats suc­cessives, fins a un màxim de tres anys. Dins d’este conveni, l’Ajuntament farà una aportació anual de 83.500 euros per al manteniment del centre.

ACCEM és una ONG que treballa per millorar les condicions de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. L’entitat gestiona un centre de dia des de l’any 2007 que brinda ajuda a les persones immigrants procedents de programes d'ajuda humanitària, així com a les persones ja residents a la ciutat en situa­ció d'exclusió social. A partir d’este acord, el Servici de Benestar Social derivarà aquelles persones la situació de les quals ho aconselle i prestarà el suport tècnic que s’hi requerisca.

A més, amb la signatura d’este conveni, València amplia la xarxa de recursos socials per a persones sense llar a la ciutat i oferix un espai d’acollida i intervenció social que afavorirà processos d’inclusió.

Recursos multimèdia

Isabel Lozano