Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Una campanya municipal promourà l’ús de les escales en lloc dels ascensors com a hàbit saludable i sostenible

Alejandro Ramon: “la millor energia és la que no es consumix i evitar l’ús de l’ascensor, sempre que siga possible, reduïx costos i emissions a l’atmosfera”

• L'ús dels ascensors és un dels factors que més encarix la factura energètica d'un edifici

25/10/2021

Combatre el canvi climàtic i estalviar diners alhora és el doble benefici que pretén la nova campanya municipal que hui han presentat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, i representants del Col·legi Territorial d’Administracions de Finques de València i Castelló. Baix el lema “La millor energia, la que no es consumix”, l’objectiu és “fomentar un hàbit saludable i sostenible com és l’ús de les escales sempre que això resulte viable físicament per a la gent i evitar alhora tant la despesa com les emissions de diòxid de carboni que comporta l’ús dels ascensors”.

 

La campanya consta de tot un seguit de cartells que pretenen dissuadir d’utilitzar els ascensors i compara les emissions que estos emeten durant una setmana, comparables a les d’una llar durant tot un dia, o les que emeten durant tot un any, equivalents aproximadament al que suposa un viatge en vehicle motoritzat des de València fins a Berlín. A més, altre cartell al final de les escales ressaltarà allò aconseguit, tant pel que fa a l’estalvi d’energia -comparable a la necessària per recarregar a la meitat un telèfon mòbil-, com en relació amb la crema de quilocalories.

"L'ús dels ascensors és un dels factors, a més, que més encarix la factura energètica d'un edifici i juntament amb el Col·legi d'Administradors de Finques volem impulsar esta iniciativa per a fomentar l'ús de les escales sempre que siga possible, tant per ser un hàbit saludable per a les persones com pel compromís que suposa amb el medi ambient i la sostenibilitat", ha explicat l’edil.

Alejandro Ramon ha emmarcat esta nova col·laboració en el conveni signat en 2020 entre la Fundació València Clima i Energia i el Col·legi d’Administradors de Finques per dinamitzar i accelerar la transició energètica en el sector residencial, on el 98 per cent de l’habitatge en la ciutat es troba en edificis amb més d’una vivenda. “Este aspecte convida a incidir en esta col·laboració per poder avançar, de la mà de l’Oficina de l’Energia, en aspectes tan importants com ara la rehabilitació energètica d’habitatges i edificis residencials o la implantació d’energies renovables, així com en la creació de comunitats energètiques locals i la promoció, en general, de l’autoconsum”, ha destacat el regidor.

En este sentit, ha volgut agrair el compromís i la contribució del Col·legi d’Administradors de Finques amb múltiples iniciatives que se sumen a esta nova per fomentar l’ús de les escales en detriment dels ascensors, com ara els ‘Dimarts Ecològics’, jornades informatives online sobre eficiència energètica, renovació d’edificis, autoconsum d’energies renovables, ajudes, subvencions i bonificacions fiscals, etc. O també amb el projecte Save the Homes, a través del qual l’Oficina de l’Energia acompanya durant tot el procés de rehabilitació d’una vivenda o un edifici, informant la propietat sobre aspectes tècnics, legals, financers, tràmits o subvencions disponibles en cada moment.

Recursos multimèdia

Alejandro Ramon