Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L'Ajuntament instal·larà el primer bany públic autorentable al jardí de la plaça Enrique Granados

Campillo: “Este serà el primer lavabo autorentable que col·loquem a la ciutat de València, de la xarxa que volem crear per tota la ciutat”

• Jardí de la plaça Enrique Granados,situat al barri de Patraix

26/10/2021

L'Ajuntament de València ha acordat la instal·lació d'un bany autorentable al jardí de la plaça Enrique Granados. Es tracta d'una inversió que naix dels pressupostos participatius DecidimVLC 2018-2019, proposta i votada pels veïns i veïnes de Patraix. El subministrament i les obres tenen un pressupost de 79.320 euros.

 

“Este serà el primer lavabo autorentable que col·loquem a la ciutat de València, de la xarxa de banys d'este tipus que volem instal·lar a tota la ciutat”, ha afirmat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui ha anunciat que “s'instal·laran uns altres en la façana marítima, que es finançaran, com en este cas, a través dels Pressupostos Participatius”.

De moment s’ha licitat el projecte per a que les empreses puguen presentar les seues ofertes, i una vegada adjudicat està previst que les obres tinguen un termini d’execució d’un mes i mig. El preu de licitació del projecte és de 79.320 euros, i suposa un bot qualitatiu i una aposta per la modernització d’este tipus d’instal·lacions. El vicealcalde ha assenyalat “La participació del veïnat en les inversions mitjançant els pressupostos participatius, que es porten endavant en la ciutat fa que les dotacions i les iniciatives que s’executen siguen molt ben rebudes per la ciutadania, i este nou lavabo és el millor exemple”.

Efectivament esta iniciativa és fruit de la participació ciutada, i a més a més, no és l’única que es portarà endavant en este parc. Hi ha un projecte per a reformar la zona de jocs que millorarà notablement el parc i que podria executar-se cap a finals de 2022. Des de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de València, s’ha fet un esforç important per millorar els jardins i parcs existents de tota la ciutat i per fer-ne nous en les zones on hi havia una carència evident, amb l’objectiu que tots els barris tinguen instal·lacions per a les xiquetes i xiquets i infraestructura verda suficient amb zones que faciliten la sociabilització i la relació entre el veïnat.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo