Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El servei d'acompanyament psicològic impulsat per la Regidoria de Joventut ha realitzat 352 atencions a 150 joves en un any

Les atencions més demandades són el control de l'ansietat, les relacions familiars i socials, l'autoestima i el futur acadèmic i laboral

• Cartell del programa d'assessorament psicològic a joves

21/07/2021

A finals del mes de juliol de 2020, la Regidoria de Joventut va posar en marxa el programa "T'escoltem", Servei d'Assessorament Psicològic per a joves de 12 a 30 anys, amb la finalitat de proporcionar-los eines i recursos per millorar el benestar emocional, enfortir les habilitats individuals i socials i fomentar el creixement personal. Al llarg del primer any de funcionament, este programa gratuït ha realitzat 352 atencions a 150 persones joves de la ciutat de València.

 

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que "l'alta demanda que ha registrat este servei de suport juvenil des que es va posar en marxa, mostra que és una necessitat que havíem de cobrir amb l'objectiu de donar una cobertura psicològica pels efectes derivats de la pandèmia". Després d'un any d'observació dels perfils dels usuaris, "les principals demandes dels joves estan relacionades amb el control dels episodis d'ansietat, l'autoestima, les relacions familiars i socials i el futur laboral o acadèmic".

En este sentit, se'ls ajuda a controlar els episodis d'ansietat o a gestionar estratègies de comunicació per a conduir les relacions humanes de la forma més assertiva possible. D'altra banda, la desorientació acadèmica o laboral és una constant en les demandes dels usuaris, que troben que la situació ocupacional s'ha complicat després de la pandèmia.

"El rang d'edat que més ha demandat el servei oscil·la entre els 20 i els 30 anys, edat en la qual són plenament capaços d'identificar les seues dificultats i mancances, buscant la forma òptima de trobar nous recursos per abordar-los. D'altra banda, han sol·licitat el servei 105 dones i 45 homes", ha detallat Ibáñez.

"Els joves són molt més conscients de la necessitat de curar la seua salut mental i han crescut amb una conjuntura sociocultural en què l'estigma sobre l'ajuda psicològica s'ha atenuat en gran mesura". "Estem compromesos amb el desenvolupament del programa, de manera que el seguirem prestant", ha declarat Ibáñez, qui ha recordat que "és un dels serveis d'assessorament especialitzat que oferim des de la Regidoria a través del SIAJ, com l'assessorament afectiu sexual , el d'inserció sociolaboral o el de matèria d'habitatge". "L'atenció psicològica ha sigut una nova aposta de la Regidoria com a conseqüència de la pandèmia, així com el reforçament dels programes d'oci saludable, de manera que anime que les persones joves que ho necessiten empren este servei". "Independentment de la situació conjuntural que vivim, les persones joves travessen tot un seguit de dificultats per les quals poden necessitar un punt de suport que els ajude a gestionar, a aprendre i a assolir una major estabilitat psicològica".

Les atencions directes, mitjançant cita prèvia, es duen a terme dilluns de vesprada i divendres al matí a l'Edifici de Joventut, Espai Jove VLC, dins el Servei d'Informació i Assessorament Juvenil (SIAJ).

Ibáñez ha fet referència a l'estudi "Impacte de la Covid-19 a la joventut a la ciutat de València", promogut pel Consell de la Joventut de València (CJV), presentat al desembre de 2020. L’estudi ha reflectit que al 52% de joves d'entre 15 i 30 anys els agradaria disposar de suport psicològic pels efectes de la pandèmia en la seua salut mental, entre els quals l'estrés i l'ansietat, com a conseqüència de la incertesa del moment actual.

El programa "T'escoltem", a més de l'atenció directa als joves, desenvolupa càpsules informatives audiovisuals, així com articles al web d'aquells temes de major repercussió en el sector. Podeu trobar més informació a la pàgina web de la Regidoria de Joventut https://www.joventut-valencia.es/ i a les xarxes socials.

Recursos multimèdia

Maite Ibáñez