JSON - Informe queixes i suggeriments.

Reflecteix una recopilació de dades sobre queixes i suggeriment per districtes.

També pot accedir els informes mensuals de queixes i suggeriments en els següents enllaços:

Informes mensuals de queixes i suggeriments

Conjunt de dades Informe queixes i suggeriments.
Sector Ciència i tecnologiaSector PúblicSocietat i Benestar
Format JSON
Descàrregues 0
5 Visites
ADVERTÈNCIA:
 • La vista preliminar només mostra els primers 10000 caràcters. Podeu descarregar la totalitat de les dades des aquest enllaç.
                                                
                              
{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Tipus Sol·licitud"},{"type":"text","id":"Canal Entrada"},{"type":"timestamp","id":"Data Entrada;Ajuntament"},{"type":"text","id":"Tema"},{"type":"text","id":"Subtema"},{"type":"text","id":"Districte Sol·licitant"},{"type":"text","id":"Barri Sol·licitant"},{"type":"text","id":"Districte Localització"},{"type":"text","id":"Barri Localització"}],
  "records": [
    [1,"Queixa","Seu electrònica","2020-01-16T00:00:00","Altres","Altres","L'Eixample","Russafa","L'Eixample","Russafa"],
    [2,"Queixa","Registre d'entrada","2020-01-16T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Major actuació per part de Policia Local","Camins al Grau","Aiora","Camins al Grau","Aiora"],
    [3,"Queixa","Registre d'entrada","2020-01-16T00:00:00","Senyalització viària","Bol·lards i portatestos","Camins al Grau","Aiora","No hi consta","No hi consta"],
    [4,"Queixa","Seu electrònica","2020-01-16T00:00:00","Senyalització viària","Bol·lards i portatestos","Camins al Grau","Aiora","Camins al Grau","Aiora"],
    [5,"Queixa","Seu electrònica","2020-01-16T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Major actuació per part de Policia Local","Camins al Grau","Aiora","Camins al Grau","Aiora"],
    [6,"Síndic","Registre d'entrada","2020-01-16T00:00:00","Tramitació administrativa","Tardança en resolució d'expedients","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [7,"Síndic","Registre d'entrada","2020-01-16T00:00:00","Tramitació administrativa","Tardança en resolució d'expedients","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [8,"Síndic","Registre d'entrada","2020-01-16T00:00:00","Discrepàncies amb actuacions municipals","Rehabilitació d'edificis i llocs públics (ruïnes)","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [9,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Senyalització viària","Bol·lards i portatestos","No hi consta","No hi consta","Extramurs","La Roqueta"],
    [10,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Suggeriments per a la millora de la ciutat","Suggeriments per a la millora de la ciutat de València","No hi consta","No hi consta","Extramurs","La Roqueta"],
    [11,"Suggeriment","Telefònica","2020-01-16T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Major actuació per part de Policia Local","No hi consta","No hi consta","Quatre Carreres","Malilla"],
    [12,"Suggeriment","Telefònica","2020-01-16T00:00:00","Via pública reparació de deficiències","Deteriorament demanda i substitució de mobiliari urbà","No hi consta","No hi consta","Quatre Carreres","Malilla"],
    [13,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Major actuació per part de Policia Local","No hi consta","No hi consta","Camins al Grau","Penya-roja"],
    [14,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Deficient neteja en la via pública","No hi consta","No hi consta","Campanar","Campanar"],
    [15,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Excrements animals domèstics","No hi consta","No hi consta","Campanar","Campanar"],
    [16,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Mesures contra excrements animals domèstics","No hi consta","No hi consta","Campanar","Campanar"],
    [17,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis de jardineria","Parcs i jardins deficiències","No hi consta","No hi consta","Poblats Marítims","El Cabanyal-el Canyamelar"],
    [18,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis de jardineria","Poda d'arbres","No hi consta","No hi consta","Poblats Marítims","El Cabanyal-el Canyamelar"],
    [19,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Suggeriments per a la millora de la ciutat","Suggeriments per a la millora de la ciutat de València","No hi consta","No hi consta","Algirós","La Carrasca"],
    [20,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Suggeriments per a la millora de la ciutat","Suggeriments sobre denominació de carrers","No hi consta","No hi consta","Algirós","La Carrasca"],
    [21,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Contaminació acústica","Avions","No hi consta","No hi consta","Patraix","Vara de Quart"],
    [22,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Contaminació acústica","Avions","No hi consta","No hi consta","Patraix","Vara de Quart"],
    [23,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Distint àmbit competencial","Altra administració o institució","No hi consta","No hi consta","Patraix","Vara de Quart"],
    [24,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Arreplegada d'objectes en la via pública","No hi consta","No hi consta","Jesús","L'Hort de Senabre"],
    [25,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Suggeriments per a la neteja en la via pública","No hi consta","No hi consta","Jesús","L'Hort de Senabre"],
    [26,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Senyalització viària","Carril bici","No hi consta","No hi consta","Quatre Carreres","Mont-Olivet"],
    [27,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Esdeveniments","Esdeveniments organitzats per l'Ajuntament","No hi consta","No hi consta","Ciutat Vella","El Carme"],
    [28,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Contaminació acústica","Per Obres municipals","No hi consta","No hi consta","Quatre Carreres","Ciutat de les Arts i de les Ciències"],
    [29,"Suggeriment","Web","2020-01-16T00:00:00","Servicis de jardineria","Poda d'arbres","No hi consta","No hi consta","Algirós","Ciutat Jardí"],
    [30,"Queixa","Seu electrònica","2020-01-17T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Deficient neteja en la via pública","L'Eixample","Gran Via","L'Eixample","Gran Via"],
    [31,"Queixa","Seu electrònica","2020-01-17T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Major actuació per part de Policia Local","Poblats Marítims","Beteró","Poblats Marítims","Beteró"],
    [32,"Queixa","Seu electrònica","2020-01-17T00:00:00","Organismes autònoms","Fundació Esportiva Municipal","Benicalap","Ciutat Fallera","No hi consta","No hi consta"],
    [33,"Síndic","Registre d'entrada","2020-01-17T00:00:00","Tramitació administrativa","Tardança en actuació municipal","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [34,"Síndic","Registre d'entrada","2020-01-17T00:00:00","Tramitació administrativa","Tardança en resolució d'expedients","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [35,"Síndic","Registre d'entrada","2020-01-17T00:00:00","Tramitació administrativa","Tardança en resolució d'expedients","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [36,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Contaminació acústica","Activitats molèsties i denúncies","No hi consta","No hi consta","Ciutat Vella","Sant Francesc"],
    [37,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Altres","Altres","No hi consta","No hi consta","Pobles de l'Oest","Benimàmet"],
    [38,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis de jardineria","Poda d'arbres","No hi consta","No hi consta","Ciutat Vella","La Seu"],
    [39,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Major actuació per part de Policia Local","No hi consta","No hi consta","Ciutat Vella","La Seu"],
    [40,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Plagues","No hi consta","No hi consta","Ciutat Vella","La Seu"],
    [41,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Via pública reparació de deficiències","Enllumenat","No hi consta","No hi consta","Ciutat Vella","La Seu"],
    [42,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Gorretes","No hi consta","No hi consta","Benimaclet","Camí de Vera"],
    [43,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis prestats en via pública","Major actuació per part de Policia Local","No hi consta","No hi consta","Benimaclet","Camí de Vera"],
    [44,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Distint àmbit competencial","Altra administració o institució","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [45,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Organismes autònoms","Fundació Esportiva Municipal","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [46,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Suggeriments per a la millora de la ciutat","Suggeriments per a la millora de la ciutat de València","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [47,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Senyalització viària","Carril bici","No hi consta","No hi consta","Pobles del Sud","La Torre"],
    [48,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Deficient neteja en la via pública","No hi consta","No hi consta","Extramurs","La Petxina"],
    [49,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Organismes autònoms","Fundació Esportiva Municipal","No hi consta","No hi consta","Ciutat Vella","La Xerea"],
    [50,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Contenidors canvi ubicació","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [51,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Suggeriments per a la millora de la ciutat","Suggeriments per a la millora de la ciutat de València","No hi consta","No hi consta","No hi consta","No hi consta"],
    [52,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Solars i edificis en deficient estat de neteja","No hi consta","No hi consta","Benicalap","Benicalap"],
    [53,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Servicis de neteja en la via pública","Reciclatge de residus","No hi consta","No hi consta","Extramurs","Arrancapins"],
    [54,"Suggeriment","Web","2020-01-17T00:00:00","Suggeriments per a la mill...