Estat trànsit temps real

Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen cada 3 minuts. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades".

  • Idtramo: Identificador únic del tram.
  • Denominacion: Denominació del tram.
  • Estado: Estat del trànsit en temps real del tram. Els codis dels estats del trànsit són els següents:
  • 0 Fluid
  • 1 Dens
  • 2 Congestionat
  • 3 Tallat
1
0
218 Visites

METADADES

Sectors
Transport
Grau d'obertura
Data de creació
18/12/2019 11:42:28
Freqüència d'actualització
Temps real
Organisme