Estat trànsit temps real

Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen cada 3 minuts. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades".

  • Idtramo: Identificador únic del tram.
  • Denominacion: Denominació del tram.
  • Estado: Estat del trànsit en temps real del tram. Els codis dels estats del trànsit són els següents:
  • 0 Fluid
  • 1 Dens
  • 2 Congestionat
  • 3 Tallat
1
0
371 Visites

METADADES

Sectors
Transport
Grau d'obertura
Data de creació
18/12/2019 11:42:28
Freqüència d'actualització
Temps real
Organisme

DISTRIBUCIONS

WFS
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
108
GEOJSON
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
82
SHZ
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
41
GML
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
15
WMS
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
16
KML
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
15
DWG
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
13
XML
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
23
HTML
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
27
JSON
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
62
N3
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
14
RDF
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
15
CSV
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
141
TURTLE
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
11
JSONLD
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
20
ATOM
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
12
CSV
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
0
XML
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
0
JSON
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
1
TSV
Estat trànsit temps real
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen...
00
0