• Filtrar per sector Medi Ambient Medi Ambient
 • Filtrar per sector Societat i Benestar Societat i Benestar
 • Filtrar per sector Transport Transport
 • Filtrar per sector Urbanisme i Infraestructures Urbanisme i Infraestructures
 • Filtrar per sector Salut Salut
 • Filtrar per sector Turisme Turisme
 • Filtrar per sector Sector Públic Sector Públic
 • Filtrar per sector Cultura i Oci Cultura i Oci
 • Filtrar per sector Economia Economia
 • Filtrar per sector Hisenda Hisenda
 • Filtrar per sector Comerç Comerç
 • Filtrar per sector Ciència i tecnologia Ciència i tecnologia
 • Filtrar per sector Educació Educació
 • Filtrar per sector Seguretat Seguretat
 • Filtrar per sector Vivenda Vivenda

Conjunts de dades (139)

EconomiaHisendaSector Públic
Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels...

0

0

Visites 106
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Sueca, amb carrer Dénia (T248652). La seua ubicació exacta és: 39.4628376, -0.37588849999997365. A...

0

0

Visites 166
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Cadis, 16 (T248671). La seua ubicació exacta és: 39.4631424, -0.3746647000000394. A continuació s'explica...

0

0

Visites 78
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Cadis, 3 (T248655). La seua ubicació exacta és: 39.4640447, -0.3750515000000405. A continuació s'explica...

0

0

Visites 57
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Cuba, 3 (T248682). La seua ubicació exacta és: 39.4628861, -0.3775977000000239. A continuació s'explica...

0

0

Visites 52
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Sueca, 2 (T248683). La seua ubicació exacta és: 39.4633107, -0.3766378000000259. A continuació s'explica...

0

0

Visites 43
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Sueca, 61 (T248684). La seua ubicació exacta és: 39.4605601, -0.37411520000000564. A continuació s'explica...

0

0

Visites 48
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Sueca, 32 (T248680). La seua ubicació exacta és: 39.4613594, -0.37514680000003864. A continuació s'explica...

0

0

Visites 44
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Carles Cervera, chaflà amb Reina Doña María (T248670). La seua ubicació exacta és: 39.4613005,...

0

0

Visites 36
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Salvador Abril, chaflà amb Maestro José Serrano (T248676). La seua ubicació exacta és: 39.4635655,...

0

0

Visites 33
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Vivons, chaflà amb Cadis (T248677). La seua ubicació exacta és: 39.4599927, -0.3721407000000454. A...

0

0

Visites 41
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Carles Cervera, 34 (T248678). La seua ubicació exacta és: 39.4615883, -0.3727962000000389. A continuació...

0

0

Visites 28
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Puerto Rico, 21 (T248672). La seua ubicació exacta és: 39.4609867, -0.3761412000000064. A continuació...

0

0

Visites 39
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Doctor Serrano, 21 (T248669). La seua ubicació exacta és: 39.4626872, -0.3737806999999975. A continuació...

0

0

Visites 34
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer General Prim, chaflà amb Donoso Cortés (T248661). La seua ubicació exacta és: 39.4625622,...

0

0

Visites 35
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
L'Ajuntament de València valora i tramita ajudes econòmiques no periòdiques i de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessitat bàsica per a ciutadans en risc...

0

0

Visites 68
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
L'Ajuntament de València valora i tramita ajudes econòmiques no periòdiques i de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessitat bàsica per a ciutadans en risc...

0

0

Visites 45
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Places d'aparcaments lliures en aparcaments públics i privats de la ciutat * Idaparcamiento: Identificador de l’aparcament. * Nombre: Nom de l’aparcament. * Direccion: Direcció de...

0

0

Visites 141
Grau d'obertura
Formats de distribució: RDFHTMLJSONN3XMLTURTLECSVATOMJSONLD
Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Molí del Sol (3A) . * Contaminant. * PM2.5. * PM1. * SO2. * CO. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. * Ozó.

0

0

Visites 109
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica d'Universitat Politècnica (1A). * Contaminant * PM2.5. * PM1. * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. * Ozó.

0

0

Visites 168
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Vivers (5A) . * Contaminant * PM2.5. * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * Ni. * NOx. * Ozó. * As. * Pb. * Cd.

0

0

Visites 87
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries de l'últim mes de l’estació de contaminació atmosfèrica de Pista de Silla (4A). * Contaminante * PM2,5. * PM1. * Xileno. * SO2. * CO. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. *...

0

0

Visites 96
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
EconomiaHisendaSector Públic
Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels...

0

0

Visites 75
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries de l’últim mes de les estacions de mesurament de soroll en via pública. Informe d’evolució mensual. Mitjanes diàries * SPL (dBA) * ARAGÓ * AJUNTAMENT * D. JUAN AUSTRIA *...

2

0

Visites 264
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Boulevar Sud (7A). * Contaminante * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * Ni. * NOx. * Ozono. * As. * Pb. * BaP. * Cd.

2

0

Visites 374
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Capellà Femenía, 14 (T251234). La seua ubicació exacta és: 39.46227, -0.3732538. A continuació s'explica...

0

0

Visites 58
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Matías Perelló, amb carrer Doctor Sumsi (T248679). La seua ubicació exacta és: 39.4614718,...

0

0

Visites 55
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Urbanisme i Infraestructures
Localització dels MUPIS, mobiliari urbà com són els panells informatius. * Emplaçament: Descripció del la seua localització. * Família: Grup de mobiliari a què pertany, esta informació...

0

0

Visites 76
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Aparcament nocturn en el carril bus

0

0

Visites 94
Grau d'obertura
Formats de distribució: KMZ
Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.

0

0

Visites 59
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades en temps real dels sensors de soroll ubicats al barri de Russafa. La frequència del sensor és minutal. Per tant, cada minut aquest recurs s'actualitzarà amb les darreres dades disponibles...

0

0

Visites 200
Grau d'obertura
Formats de distribució: RDFHTMLJSONN3XMLTURTLECSVATOMJSONLD
Societat i BenestarTurisme
Localització dels punts wifi públics distribuïts per la ciutat. * Descripción: Localització del punt wifi.

2

0

Visites 401
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Societat i Benestar
Iniciatives d'innovació social en la ciutat de València. * Dades Alfanumèriques: * ide: ordre numèric de la iniciativa * nom: nom amb el qual s'identifica la iniciativa per part del...

0

0

Visites 99
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Cultura i OciTurisme
Ubicació de monuments fallers. * Id: Identificador únic de la falla * Nombre: Nom de la falla. * Seccion: secció de la falla. * Fallera: Nom de la fallera major. * Presidente: Nom del president...

0

0

Visites 213
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Cultura i OciTurisme
Localització de les barraques que s’instal·len en el carrer en FALLES

0

0

Visites 70
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Cultura i OciTurisme
Talls de carrer en la festa de FALLES

0

0

Visites 91
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Embornal o Albelló: Dispositiu que servix per a l' arreplega i conducció a l’albelló de les aigües d’escolament del carrer.

0

0

Visites 61
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Parcel·les cadastrals de rustica amb fitxa urbanística. * Poligono: Polígon cadastral. * Parcela: Parcel·la cadastral. * Refparcela: Referència cadastral. * url: URL d’accés a la fitxa de...

0

0

Visites 67
Grau d'obertura
Formats de distribució: WMS
ComerçUrbanisme i Infraestructures
Quioscos de premsa distribuïts per la ciutat * Emplazamie: Emplaçament del Quiosc. * Model: Model del Quiosc.

0

0

Visites 104
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades geogràfiques sobre la localització de les zones de càrrega i descàrrega. * Carrer: Descripció del carrer i número

0

0

Visites 67
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Ulmus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 67
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades geogràfiques de punts de mesura de trànsit (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària * Ángulo: Angle representació del sentit de la circulació en el punt...

0

0

Visites 358
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Urbanisme i Infraestructures
Denominació dels Carrers. * Angulo: Angle de representació dels textos del carrer. * Texto: Nom del carrer. * Altura: Altura de representació del nom del carrer.

0

0

Visites 315
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades geogràfiques de punts de mesura de bicicletes (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària * Dades Alfanumèriques: * Angle: Angle representació del sentit de...

0

0

Visites 304
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Taula que relaciona els punts de mesura de trànsit amb les càmeres de trànsit associades a ells. * Idcamara: Identificador de la càmera de trànsit * Idpm: Identificador del punt de mesura

0

0

Visites 63
Grau d'obertura
Formats de distribució: GEOJSON
Taula relació descripció dels codis de la capa equipaments municipals * Clase: Descripció de l’identificador de la classe id: Identificador de la classe idclasepadre: Identificador de la classe...

0

0

Visites 70
Grau d'obertura
Formats de distribució: GEOJSON
Urbanisme i Infraestructures
Llistats dels carrers del terme municipal de València. * Codtipovia: Tipus de la via. * Codvia : Codi de la via. * Codviacatastro: Codi de la via per al cadastre. * Nomoficial: Nom de la via. *...

0

0

Visites 125
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades diaries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Avda. França (6A). * Contaminante * SO2. * CO. * NO. * NO2. * NOx. * Ozono. * Veloc. * PM10. * PM2,5.

0

0

Visites 152
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Medi AmbientTurisme
Dades geogràfiques sobre la localització de les fonts públiques repartides per la ciutat * Código: Codi de la font * Calle: Descripció de la localització on es troba

0

0

Visites 125
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Lnoche: (Índex de soroll nit). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns d’un...

0

0

Visites 120
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Ltarde:(Índex de soroll vesprada). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mig a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins d’un...

0

0

Visites 104
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen cada 3 minuts. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". * Idtramo: Identificador únic del...

1

0

Visites 218
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi...

0

0

Visites 194
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Els servicis socials de l’Ajuntament de València atenen amb un àmbit geogràfic (districte i barri). El mapa mostra les zones d’actuació dels 11 Centres Municipals de Servicis Socials *...

0

0

Visites 60
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Panells informatius de la sala de control de trànsit en la ciutat de València * Idpanel: Identificador del panell d’informació. * Descrip: Localització del panell.

0

0

Visites 40
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
ComerçSocietat i Benestar
Localització dels Quioscos de l’ONCE * Emplazamiento: Descripció del carrer i el número on es troba el Quiosc de l’ONCE. * Numeronce: Identificador del quiosc ONCE

0

0

Visites 58
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientTransport
Punts de recarrega elèctrica de vehicles. * Descripcion: Localització del punt de recarrega elèctrica.

0

0

Visites 84
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Estacions de mesurament automàtic de contaminació atmosfèrica. * Nombre: Nom de l’estació automàtica. * Dirección: Direcció on es troba l’estació. * Tipozona: Tipus de zona, suburbana o...

0

0

Visites 109
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Societat i BenestarTransport
Aparcaments per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. * Plazas: Nombre de places d’aparcament

0

0

Visites 85
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(ligustrum) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 58
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Àrees d’escolarització. * Zona: Àrea d’escolarització.

0

0

Visites 88
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Cultura i OciSocietat i Benestar
Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines...

0

0

Visites 206
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
TransportTurisme
Localització de les estacions de valenbisi. * Name: Nom de l’estació de valenbisi * Number: Número de l’estació. * Address: dirección. * Open: Si està operativa o no. * Available:...

0

0

Visites 184
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientTurisme
Dades geogràfiques sobre la localització dels llavapeus de les platges * Código:Codi de la llavapeus * Calle: Descripció de la localització on es troba

0

0

Visites 40
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Cultura i OciTurisme
Localització dels monuments turístics més importants de la ciutat * Nombre: Nom del monument turístic. * Numpol: Numere de portal. * Idnotes: Identificat únic d’infociudad (equipaments...

0

0

Visites 245
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Urbanisme i Infraestructures
Agrupació de illes de cases cadastrals en macroilles per a servir de pla guia.

0

0

Visites 90
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
TransportTurisme
Itineraris ciclistes de la ciutat de València

0

0

Visites 215
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Parcel·les cadastrals d’urbana amb fitxa urbanística. * Refman: referència illa de cases cadastral. * Refpla: Referència de pla cadastral. * Codvia: Codi de la via. * Npol: Número de...

0

0

Visites 134
Grau d'obertura
Formats de distribució: WMS
Urbanisme i Infraestructures
Qualificacions del sòl del Pla General d’Ordenació urbana. * Clase: Classificació del sòl * Califi: Qualificació del sòl * Tipoca: Tipus de qualificació. * Uso: Ús * Tipouso: Tipus...

0

0

Visites 165
Grau d'obertura
Formats de distribució: GEOJSON
Urbanisme i Infraestructures
Alineacions del Pla General d’Ordenació Urbana * Altura: Altura del PGOU * Protec: Nivel de protección. *

0

0

Visites 100
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Bol·lards extraïbles amb clau estàndard aprovada pel Servei de Bombers

0

0

Visites 43
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Parkings públics i privats en la ciutat * Idaparcamiento: Identificador de l’aparcament. * Nombre: Nom de l’aparcament. * Direccion: Direcció de l’aparcament. * Numeropol: Numere de...

0

0

Visites 107
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades geogràfiques sobre la localització de les places d’aparcament no regulat, cordó i bateria. * Dades Alfanumèriques: -Tipus_marca: Aparcament en cordó o bateria.

0

0

Visites 77
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Urbanisme i Infraestructures
TIdentificació dels números de Policia. * Codvia: Codi de la via. * Numportal: Número de portal * Dupli_trip: Duplicat o triplicat. * Accesorio: Accessori. * Descripcio: Descripció del número...

0

0

Visites 101
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades greográficos de la localització dels arbores monumentals en el terme municipal de València * A_P: Arbre o Palmera * Documento: Fitxa Tècnica.

0

0

Visites 181
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(quercus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 39
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(populus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 37
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(platanus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 35
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(pinus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 40
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(olea) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 35
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Morus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 32
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Fraxinus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 32
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Cupressus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 37
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries. (Casuarina) * Densidad: densitat de pol·len per zona

0

0

Visites 47
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Urbanisme i Infraestructures
* Dades sobre obres d'urbanització executades * Dades Alfanumèriques * Títol: nom del projecte * Àmbit: àmbit d'actuació de les obres * Descripció: breu descripció de l'actuació *...

0

0

Visites 68
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Cada Junta Municipal està integrada per uns quants districtes municipals. * Nombre: Nom de la junta municipal. * Junta: Codi de la junta municipal.

0

0

Visites 90
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Divisió Territorial integrada per diverses Seccions segons la quantitat de població. * Area: Àrea gràfica del barri. * Codbarrio: Codi del barri. * Nombre: Descripció del barri. * Coddistrit:...

0

0

Visites 314
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Divisió Territorial integrada per Barris Municipals segons la quantitat de població. * Nombre: Descripció del districte. * Coddistrit: Codi del districte.

0

0

Visites 241
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Les Seccions Censals tenen un nombre màxim de població i diverses Seccions Censals formen un Barri. * Coddistrit: Codi de districte. * Codsec: Codi de la secció. * Coddistsec : Codi del districte...

0

0

Visites 105
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Urbanisme i Infraestructures
Àmbit que comprén el vial en qüestió. * Codvia: Codi de la via. * lf_add: Número de portal des de a l’esquerra * lt_add: Número de portal fins a l’esquerra * rf_add: Número de portal des...

0

0

Visites 201
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Illa de cases cadastrals amb dades de població agrupats per edats 0-14,15-65, més 66 i total * Pob_0_14: Població compresa entre els 0 i 14 anys. * Pob_15_65:Població compresa entre els 15 i 65...

0

0

Visites 190
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Transport
Dades geogràfiques sobre la localització dels guals. * Numplaca: Numere de llicència de la placa. * Codactivid: Codi de l’activitat. * Codvia: Codi del carrer. * data_alta: Data d’Alta. *...

0

0

Visites 51
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Transport
Parades de les línies d’autobusos de l’EMT * Id_parada: Identificador de la parada de l’EMT * Codvia: Codi de la via de l’ajuntament de valència on es troba la parada * Numportal: Numere...

0

0

Visites 140
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Localització de les parades de taxis  

0

0

Visites 64
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Maquines expenedores de tiquets dels aparcaments ORA

0

0

Visites 37
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Aparcaments de l’ORA * Tipo: Tipus d’ora, blau, taronja…

0

0

Visites 73
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades geogràfiques sobre la localització dels aparcaments per a motos * Carrer: Descripció del carrer on es troba la zona d’aparcament per a motos.

0

0

Visites 53
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Transport
Aparcaments públic de bicicletes. * Plazas: Número de places de bicicletes * Tipo: Tipus d'parcabici * ID: Identificador de l'aparcabici.

0

0

Visites 131
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Sentits de circulació de trànsit. Element puntual. * Calle: Nom del carrer * Tipocalle: Tipus de la via, carrer, av, senda... * Angulo: Angle de representació del sentit * Tipo: Tipus de sentit,...

0

0

Visites 86
Grau d'obertura
Formats de distribució: KMZ
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb malaltia mental * Descripción: Descripció...

0

0

Visites 38
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb trastorns addictius * Descripcion:...

0

0

Visites 34
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones en situació de dependència * Descripción:...

0

0

Visites 28
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de presos i exreclusos * Descripción:...

0

0

Visites 31
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat sensorial * Descripción:...

0

0

Visites 29
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual * Descripción:...

0

0

Visites 26
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat física * Descripción:...

0

0

Visites 29
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat * Descripción: Descripció...

0

0

Visites 30
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Societat i Benestar
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a dones * Descripción: Descripció del recurs social. *...

0

0

Visites 48
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de minories ètniques * Descripción:...

0

0

Visites 33
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a famílies, menor i adopcions * Descripción: Descripció...

0

0

Visites 38
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones immigrants * Descripción:...

0

0

Visites 32
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la cooperació internacional al desenrotllament *...

0

0

Visites 32
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a la població en general * Descripción: Descripció del...

0

0

Visites 54
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones majors * Descripción: Descripció del recurs...

0

0

Visites 40
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la joventut * Descripción: Descripció del recurs...

0

0

Visites 56
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Ldia: (Índex de soroll dia). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns d’un any...

0

0

Visites 78
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientSalut
Lden: (Índex de soroll dia-vesprada-nit). Índex de soroll associat a la molèstia global. Representa un valor mitjà dels tres períodes dia/ vesprada/nit donant major importància als nivells de...

0

0

Visites 101
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi Ambient
Localització de les papereres distribuïdes per la ciutat. * Codigo: Codi de la paperera.

0

0

Visites 90
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi AmbientTurisme
Dades geogràfiques sobre la localització de les passarel·les de les platges * Código:Código de la passarel·les * Calle: Descripció de la localització on es troba

0

0

Visites 39
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades geogràfiques i localització dels pipicans i zones d’escampament per a gossos * "Nombre: Descripció del pipican o de la zona de gossos * Dirección : Direcció * Tipo: * Z: Zona per a...

0

0

Visites 53
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors d’oli domèstic. * Codi: Codi dentificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor. * Centre: Nom...

0

0

Visites 117
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles. * Codi: Codi Identificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor * Centre: Nom del centre...

0

0

Visites 70
Grau d'obertura
Formats de distribució: GML
Localitzacions de les estacions de sorolls * localizaci: Localització de les estacions de soroll * descripcio: Descripció. * Mediciones: Mesuraments de totes les estacions per dies de l’últim...

0

0

Visites 66
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones sense sostre * Descripción:...

0

0

Visites 45
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Dades geogràfiques sobre la localització dels reguladors dels grups semafòrics, indicant si gestionen semàfors de led o halògens. * Idregulador: Identificador del regulador. * Descripció:...

0

0

Visites 42
Grau d'obertura
Formats de distribució: GEOJSON
Medi AmbientSocietat i Benestar
Localització dels rellotges amb termòmetre. * Emplazamiento: Descripció del carrer i el número on es troba el Rellotge tèrmic

0

0

Visites 75
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Cambres de trànsit existents en la ciutat de valència. * Tipo: Tipus de la càmera web de trànsit, superfície, pas inferior.. * Angulo: Angle de representació en el pla. * Idcamara:...

3

0

Visites 458
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
SeguretatUrbanisme i Infraestructures
Xarxa d'hidrants de protecció contra incendis * Codigo: Codi de l’hidrants * Bocas: Nombre de boques que té. * Situacion: Situació física de l’hidrant * Estado: Estat en què es troba...

0

0

Visites 105
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Medi Ambient
Arbres existents en  sòl públic de la ciutat de València * Grupo: Indica si l’exemplar és de full perenne, caduca, conífera o palmácea. * Planta: Mostra el gènere i espècie de l’arbre o...

0

0

Visites 214
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Localització de les vivendes de protecció pública, diferenciant les que tenen licència d'obra i les que estàn finalitzades. * Numviviendas: Número de vivendes de VPP * Regimencalifi: Régim de...

0

0

Visites 98
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
ComerçUrbanisme i Infraestructures
Quioscos de flors distribuïts en la ciutat. * Emplazamie: Emplaçament del Quiosc

0

0

Visites 67
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Ciència i tecnologiaSector Públic
Catàleg de dades de l'Ajuntament de València en format RDF/XML basat en el vocabulari [DCAT](http://www.w3.org/ns/dcat# "Data Catalog Vocabulary"), desenrotllat pel World Wide Web Consortium (W3C)...

0

0

Visites 209
Grau d'obertura
Formats de distribució: RDF
L'Ajuntament de València valora i tramita ajudes econòmiques no periòdiques i de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessitat bàsica per a ciutadans en risc...

0

0

Visites 70
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Dades geogràfiques sobre la localització de les dutxes de les platges * Código: Codi de la dutxa * Calle: Descripció de la localització on es troba

0

0

Visites 49
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Contenidors de residus sòlids. * Codvia: Codi de la via on es troba el contenidors. * Numportal: Número de portal. * Anyo: Any de càrrega. * Empresa: Empresa que s’encarrega de la seua...

0

0

Visites 331
Grau d'obertura
Formats de distribució: WFS
Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre modificació del crèdit, execució del pressupost de gasto i gastos de caràcter plurianual

0

0

Visites 55
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre la execució del pressupost d'ingressos i modificacions de crèdit

0

0

Visites 45
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Ciència i tecnologiaSector PúblicSocietat i Benestar
Reflecteix una recopilació de dades sobre queixes i suggeriment per districtes. També pot accedir els informes mensuals de queixes i suggeriments en els següents enllaços: [Informes mensuals...

0

0

Visites 128
Grau d'obertura
Formats de distribució: CSVJSONXMLTSV
Fitxer Google Trànsit de les línies d’autobusos de l'EMT de València Dades Alfanumèriques: * - Estructura de Google Trànsit

0

0

Visites 33
Grau d'obertura
Formats de distribució: ZIP
Podeu accedir també a aquesta informació fent servir la nostra API.