Esta secció de Quadre d’indicadors, perseguix ser un Panell o Mural Gràfic i està conformada a partir de les visualitzacions o gràfics generats a partir de conjunts de dades seleccionades en el portal generats amb la ferramenta de representació gràfica proporcionada que permet generar gràfics de sectors, columnes, àrea, línia, línies interpolades, de dispersió, i combinacions dels gràfics anteriors, a més de gràfics de barres, bambolles, agregats i mapes, estos últims a partir d’arxius KML, GML, WMS i WFS i coordenades geogràfiques en un arxiu CSV. Estes visualitzacions estan destinades a servir d’exemple per a futurs re-utilitzadors de les nostres dades en el disseny de les seues aplicacions.

Addicionalment es permet la socialització dels indicadors en distintes xarxes socials i l’accés directe a les dades fonts.