Servicios de la web

Hall

Modificacions de crèdits de la Junta de Govern

Primer Trimestre de 2020

CI 1 Igualtat 2230-19-72 CI 3 Pat. Htc 2001-19-1384 CI 5 Emerg.Clim. 8001-19-46 CI 6 Bombers 1501-20-40 IR 1 SEP 5501-20-5 IR 2 SEP 5501-20-9 TA-TB 1 i CI 2 Ocupament 2902-19-1318 TA-TB 2 SEP 5501-20-2 TA-TB 3 Innovació 1911-20-2 TA-TB 4 i CI 4 Ocupament 2902-19-90 TA-TB 6 SCT 1201-20-56 TA-TB 7 Sanitat 2401-20-243 TA-TB 8 Personal 1101-20-850 TA-TB 9 Descentralització 2301-20-36

Segon Trimestre 2020

CI 7 Mobilitat 01801-19-1343 CI 8 Pat. Històric 02001-20-281 CI 9 B.Social 02201-20-53 CI 10 Cultura Festiva 01904-20-944 CI 11 Innovació 00202-20-24 CI 12 Emergèngia Climàtica 08001-18-25 CI 13 Benestar Social 02201-20-59 IR 3 SEP 05501-20-15 TA -TB 5 Ocupament 02902-19-1051 TA-TB 10 Centre Històric 03502-20-7 TA-TB 11 Descentralització TA-TB 13 Comerç 02901-20-438 TA-TB 14 Acc.Cultural 01905-20-124 TA-TB 15 Joventut 01902-20-55 TA-TB 16 Joventut 01902-20-56 TA-TB 17 CEMAS 02350-20-24 TA-TB 18 Ocupament 02902-20-81 TA-TB 19 Patrimoni Htc TA-TB 20 CIA 02701-20-191 TA-TB 21 SerTic 00801-20-86 TA-TB 22 Personal 01101-20-1741 TA-TB 23 Gestió Residuos 02801-20-900 TA-TB 24 Esports 01903-20-80 TA-TB 25 Turisme 01909-20-35 TA-TB 26 Cementeris 02802-20-141 TA-TB 27 SerTic 00801-20-92

Tercer Trimestre 2020

CI 14 SCT 01201-20-407 CI 15 Benestar Social 02201-20-99 CI 16 Benestar Social 02201-20-113 CI 17 Educació 02101-20-109 CI 18 Formació i Ocupament 02902-20-188 CI 19 Formació i Ocupament 02902-20-189 TA-TB 28 Patrimoni Htc 02001-20-590 TA-TB 29 Devesa-Albufera 03602-20-54 TA-TB 30 Gabinete d'Alcaldiaa 00201-20-14 TA-TB 31 Personal 01101-20-1743 TA-TB 32 Recursos Culturals 02000-20-62 TA-TB 33 SCT 01201-20-452 TA-TB 34 Pobles València 02310-20-227 TA-TB 35 SerTic 00801-20-122 TA-TB 37 Emergència Climàtica 08001-20-31 TA-TB 40 Igualtat 02230-20-70


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI