Servicios de la web

Hall

Modificacions de crèdits

8ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2017 i 6ª modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s'expose: la 8ªª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2017 (expt. 05501-2017-33) i la 6ª modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017 (expt. 05501/2017/34) del Servei Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP núm. 198, de data 16/10/2017.

Període d’exposició: del 17 d'octubre al 7 de novembre.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprobació inicial 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 (pdf 9,71 kb) Aprobació definitiva 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 (pdf 9,71 kb). BOP núm 223. de 21 de novembre de 2017. Aprobación inicial 6ª modificació de l'annex de aplicacions pressupostàries amb subvencions nomnatives 2017 (pdf. 19,4 Kb) Aprobació inicial 6ª modificació de l'annex de aplicacions pressupostàries amb subvencions nomnatives 2017 (pdf. 19,4 Kb). BOP núm. 223, de 21 de novembre de 2017.

Setena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017.

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s'expose: la 7ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2017 (expt. 05501-2017-32) del Servei Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP núm. 153, de data 09/08/2017.

Període d’exposició: del 10 al 31 d'agost.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprobació inicial 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 (pdf 18,9 kb) Publicació BOP aprovació definitiva 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 (pdf 216 kb) 7e expedient de modificació de crèdits (pdf 5,23 kb)

Sisena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017.

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s'expose: la 6ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2017 (expt. 05501-2017-29) del Servei Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP núm. 153, de data 09/08/2017.

Període d’exposició: del 10 al 31 d'agost.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprobació inicial 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 (pdf 39,1 kb) Publicació BOP aprovació definitiva 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 (pdf 232 kb)

Cinquena modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017 i cinquena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s'expose la 5a modificació de l'annex d' aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017(expt. 05501/2017/28) del Servei Econòmic Pressupostari .

Anunci publicat en el BOP núm. 153, de data 09/08/2017.

Període d’exposició: del 10 al 31 d'agost.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprobació inicial 5ª Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives (pdf 73,3 kb) Publicació BOP nº 155, de 11/08/2017, aprobació definitiva 5º expedient de modificació de crèdits (pdf 82,3 Kb)

Quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 i quarta modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposen: la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2017 (expt. 05501-2017-22) i la 4a modificació de l'annex d' aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017(expt. 05501/2017/18) del Servei Econòmic Pressupostari .

Anunci publicat en el BOP núm. 100, de data 06/06/2017.

Període d’exposició: del 7 al 27 de juny.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprobació inicial 4er expedient de modificació de crèdits (pdf 16 kb) Publicació BOP nº 131, de 10/07/2017, aprobació definitiva 4º expedient de modificació de crèdits (pdf 1,15 Mb) Public. BOP aprobació definitiva 4ª moficiació de crèdits amb subvencions nominatives (pdf. 85,3 Kb)

Tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 i Tercera modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposen: la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2017 (expt. 05501-2017-17) i la 3a modificació de l'annex d' aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017(expt. 05501/2017/15) del Servei Econòmic Pressupostari .

Anunci publicat en el BOP núm. 91, de data 15/05/2017.

Període d’exposició: del 16 de maig al 5 de juny.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprobació inicial 3er expedient de modificació de crèdits (pdf 17 kb) Publicació BOP nº 91, de 15/05/2017, aprobació inicial 3er expedient de modificació de crèdits (pdf 1,12 Mb) Publicació BOP nº 115, de 16/06/2017, aprobació definitiva 3er expedient de modificació de crèdits (pdf 1,55 Mb) Aprob. inicial 3ª Modif. de l'anex de Aplicacions Presupuestàries amb subvencions nominatives Public. BOP aprobació definitiva 3ª moficiació de crèdits amb subvencions nominatives

Segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017 i Segona modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposen: la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2017 (expt. 05501-2017-8) i la 2a modificació de l'annex d' aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017(expt. 05501/2017/9) del Servei Econòmic Pressupostari .

Anunci publicat en el BOP núm. 71, de data 11/04/2017.

Període d’exposició: del 12 d'abril al 9 de maig.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

2n expedient de modificació de crèdits (pdf 17 kb) Aprobació definitiva 2n expedient de modificació de crèdits BOP nº 96 de 24 de maig 2017(pdf 1,44 Mb) 2ª Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives (pdf 62 kb) Aprobació definitiva 2ª Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives BOP nº 96 de 24 de maig (pdf 337 kb)

Primera Modificació de l’Annex d’Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la modificació de l’Annex d’Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.

Acord plenari de 23 de febrer de 2017.

Anunci publicat en el BOP núm. 47, de data 08/03/2016, en la pàgina 56

Període d’exposició: del 8 al 30 de març.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

1ª Modificació de l'Annex d'Aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives (pdf 62 kb) Aprovació inicial de la modificació de l’Annex d’aplicacions Pressupostàries amb subvencions nominatives 2017, publicat en BOP núm. 47 de 8 de maig de 2017 (pdf 82 kb)

Primer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la primera modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits del pressupost de 2017.

Acord plenari de 23 de febrer de 2017.

Anunci publicat en el BOP núm. 47, de data 08/03/2016, en la pàgina 44

Període d’exposició: del 8 al 30 de març.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

1r expedient de modificació de crèdits (pdf 620 kb) Aprovació definitiva 1 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2017, publicat en BOP núm. 47 de 8 de març de 2017 (pdf 620 kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI