Servicios de la web

Hall

Tinencies d'Alcaldia

LesTinences d'alcaldia són nomenades per l'alcalde per mitjà de Decret, entre els regidors i les regidoras que forman part de la Junta de Govern Local.

Tinents i tinentes d'alcalde
Ilma. Sra. Sandra Gómez López 1a Tinenta d'alcalde PSOE
Ilmo. Sr. Sergi Campillo Fernández 2n Tinent d'alcalde COMPROMÍS
Il·lmo. Sr. Carlos E. Galiana Llorens 3r Tinent d'alcalde COMPROMÍS
Il·lma. Sra. Mª Pilar Bernabé García 4a Tinenta d'alcalde PSOE
Il·lma. Sra. Isabel Lozano Lázaro 5a Tinenta d'alcalde COMPROMÍS
Il·lm. Sr. Aarón Cano Montaner 6é Tinent d'alcalde PSOE
Il·lma. Sra. Mª Luisa Notario Villanueva 7a Tinenta d'alcalde COMPROMÍS
Il·lma. Sra. Elisa Valía Cotanda 8a Tinent d'alcalde PSOE
Il·lmo. Sr. Giuseppe Grezzi 9é Tinent d'alcalde COMPROMÍS

Entre altres competències, tenen atribuïdes les següents:

La substitució de l'alcalde o alcaldessa en els casos d'absència o malaltia; en actuacions concretes per exprés mandat de l'alcaldia o quan per imperatiu legal aquesta haja d'abstindre's d'intervindre; i en els casos de vacant de l'alcaldia per renúncia del seu titular, defunció o sentència ferma que comporte la pèrdua de la condició fins a la nova presa de possessió de l'alcaldia.

La direcció, coordinació i gestió de les matèries pròpies de l'àrea de responsabilitat que els haja delegat genèricament per l'alcaldia o la Junta de Govern Local.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI