Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Pleno. Ordenanza contaminación acústica y Plan Director Bicicleta - València

Vés enrere Pleno. Ordenanza contaminación acústica y Plan Director Bicicleta

Volver

El Ple aprova la nova ordenança de protecció contra la contaminació acústica

La Corporació dona també el vistiplau al Pla Director de la Bicicleta

• L'ordenança contra la contaminació acústica modifica 40 articles, 5 annexos i una disposició transitòria del text en vigor actualment

23/02/2023

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, la nova ordenança de protecció contra la contaminació acústica, que substituïx la de 2008, i que modifica 40 articles, 5 annexos i una disposició transitòria del text en vigor actualment. La nova ordenança, que recull moltes de les demandes realitzades pel veïnat i diverses entitats socials i empresarials, introduïx, entre d’altres, l’obligatorietat que les actuacions musicals en la via pública o als locals especialitzats disposen d’un limitador registrador per controlar els nivells de soroll així com la possible exigència d’un estudi acústic previ a l’autorització de taules i cadires en les terrasses.
 

Igualment, la norma modifica l’article 59 que fa referència a les activitats d’arts escèniques que puguen generar-se en edificis residencials com una excepció a les prohibicions existents en esta matèria, el que constituïx una reivindicació històrica del sector teatral. A més, afegix una modificació en l’article 60, que demana una distància de 30 metres entre locals sotmesos a la normativa d’espectacles públics com a mesura per evitar l’acumulació en zones potencialment saturades. També s’han introduït modificacions en matèria de tocs de campana i rellotges, a les quals es dedica un capítol i un annex, i que han estat abordades en col·laboració amb l’Arquebisbat de València.

El regidor de Qualitat Acústica, Giuseppe Grezzi, ha mostrat la seua “satisfacció per esta ordenança que ens permet tindre un marc legal i que afecta directament la qualitat de vida de la ciutadania”. El regidor, qui ha donat les gràcies per les aportacions de partits polítics i servicis municipals, ha destacat especialment “la participació ciutadana, ja que hem rebut moltes al·legacions d’entitats ciutadanes, cadascuna amb les seues preocupacions”.

Grezzi ha destacat especialment que el nou marc normatiu “vol fer compatibles les activitats econòmiques amb el descans del veïnat i la vida normal perquè l’articulació d’un barri depén d’això”.

Per la seua banda, la regidora del Partit Popular, Julia Climent, considera “important disposar d’una regulació actualitzada de la normativa perquè l’actual té quinze anys i necessita ser actualitzada per tal que puga ser útil”. Tot i això, la regidora ha retret “l’excessiva demora per aprovar l’ordenança, que ha tardat vora dos legislatures” i que no serà “la panacea ni el remei definitiu per al soroll”.

El regidor de Ciutadans, Narciso Estellés, creu que “l’ordenança de contaminació acústica està molt sola” i necessita l’aprovació d’altres normatives “com la de civisme i convivència i com la d’apartaments turístics perquè existisca un vincle entre normatives”. Estellés també ha sol·licitat l’actuació de “l’Observatori de Turisme, un instrument de control que no està intervenint” i considera que “l’ordenança de contaminació s’ha demorat i ha tardat vora huit anys a aprovar-se”.

El regidor de Vox, Vicente Montañez, creu que “este govern aprova ordenances que, després, no aplica perquè, de fet, és el que ha passat amb el botellot”. Segons Montañez, “esta normativa no sabem per a què servirà ni com encaixarà amb la ciutadania i, per tant, la revisarem quan governem”.

Pla director de la bicicleta

El plenari ha aprovat també el Pla Director de la Bicicleta de València, el full de ruta per a l'ús de la bicicleta en la ciutat, una eina per a persones usuàries i no usuàries. El nou pla ha tingut els vots a favor de l’equip de govern, el vot en contra de Vox i les abstencions del Partit Popular i Ciutadans.

El pla està basat en tres eixos d'actuació: la infraestructura de xarxa ciclista, la sensibilització, educació i comunicació, i la governança i gestió. Per a l'elaboració del pla, la Regidoria ha posat en marxa un procés participatiu que ha convocat les entitats participants en la mesa de la mobilitat i les entitats veïnals. Els redactors també han realitzat una enquesta de mobilitat entre les persones usuàries.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha assegurat en la seua intervenció davant l’Hemicicle que “València està en el mapa de les millors ciutats espanyoles i europees per a la bicicleta i és un referent en la matèria”. Grezzi, qui ha recordat que la “Unió Europea ha finançat el 50% del cost dels carrils bici que s’han construït i per alguna cosa serà”, creu que el nou pla “és un element de transformació per moure’s per la ciutat i una ferramenta de qualitat que arreplega el que hem fet i impulsa el que farem en l’àrea urbana i la metropolitana”.

El regidor de Mobilitat ha acusat el Partit Popular de “voler la ciutat dels 300 kilòmetres per hora, la velocitat de la Fórmula 1”, i els ha preguntat “si volen llevar carrils bici”.

Per la seua banda, el regidor del Partit Popular, Carlos Mundina, considera que “és una llàstima que, dels 21 milions previstos en el pla, no s’hi dedique ni un euro a la seguretat vial”. Per al regidor popular, “la mobilitat i la seguretat vial són un binomi fonamental i irrompible al qual no s’ha dedicat res en este pla” i considera que “la mobilitat d’estos últims anys és un focus de conflicte i antipatia”.

El regidor de Ciutadans, Narciso Estellés, ha assegurat que “el pla director de la bicicleta aprovat és un pla deficient, desvirtuat i demorat” i considera que la Regidoria ha “començat la casa per la teulada en haver encetat una frenesia constructiva per presentar després el pla”. Estellés ha demanat també a l’equip de govern “transparència” en les dades de sinistralitat viària.

Per últim, el regidor de Vox, Vicente Montañez, creu que el pla director “és el cim de l’obra de Giuseppe Grezzi i eixirà malament”. Per a Montañez, “els vianants estan farts dels carrils bici i van caminant mirant a un costat i a l’altre mentre que per als conductors són encreuaments inhòspits”. El regidor de Vox ha demanat el cessament del responsable de Mobilitat.

Modificació de crèdits extraordinaris

Durant el debat dels assumptes sobre hisenda, el Ple ha aprovat la primera relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions del 2023, així com la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023, de manera provisional. Les dos propostes han tingut el suport de l'equip de govern, mentre que els grups Popular i Ciutadans s'han abstingut, i Vox ha votat en contra de la primera proposta i s'ha abstingut en la segona.

El regidor de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Hisenda, Borja Sanjuán, ha assegurat que “els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'any 2022 són els més baixos de la història d'este Ajuntament, estan en mínim tècnic”, i ha explicat que això “significa que es paga a tota la gent que treballa per a este Ajuntament, i reflectix una millor previsió en la gestió”.

També s'ha aprovat la liquidació definitiva de les societats Fet de Vidre, SL, i Fent de Tot, SL, i l'assumpció individualitzada dels actius (amb l'abstenció de tots els grups d'oposició), i la fusió entre la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, Fundació Premis Rei Jaume I i la Fundació José Pastor Fuertes, que ha tingut el suport quasi unànime del Ple (únicament s'ha desmarcat Vox, que s'ha abstingut en la votació).

A més, s'ha donat compte al Plenari de dos sentències judicials, les dos desestimatòries de recursos interposats contra acords plenaris, en el primer cas relatius al PAI per al desenvolupament de la UE 1 del PEPRI del Barri de la Seu-Xerea; i en l'altre, del acord que va declarar la caducitat del PAI SUP T-4 Benimaclet.

Recursos multimedia

Ver álbum completo en Flickr