26/04/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478
logo Ayuntamiento de Valencia

Pla de subvencions Ciutat Educadora. Curs 2018/2019

Ciutat educadora

Procediment per a la concessió de la subvenció, en règim de concurrència competitiva, dels projectes realitzats durant el curs 2018-2019 per diferents entitats i/o persones físiques que treballen en l'àmbit de l'educació i/o de la seua promoció.

(14/11/2018) Llistat provisional. Esmenes a realitzar (en format Pdf 42 Kb).

Concedint un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present Anunci en el Tauló d'Edictes Electrònic, perquè les persones interessades esmenen la falta de documentació, que haurà de ser presentada per Registre d'Entrada, amb indicació que si així no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua petició.

(02/10/2018) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓN PÚBLICA \ EDUCACIÓ

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP 190. 1 d'octubre de 2018.

Terminis

  • Des de: 2 d'octubre
  • Fins a: 22 d'octubre de 2018, ambdós inclusivament.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI