21/10/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478
logo Ayuntamiento de Valencia

Ajudes municipals València Activa Impuls Econòmic 2019

Ajudes municipals València Activa Impuls Econòmic 2019

L'objecte de la present convocatòria és fomentar, impulsar i donar suport a l'activitat econòmica, per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades a afavorir la consolidació empresarial a la ciutat de València. En concret, estableix el procediment per a la concessió d'ajudes amb destinació a sufragar despeses no inventariables que incórreguen els subjectes que puguen adquirir la condició de beneficiaris, sempre que l'activitat responga a qualsevol de les finalitats següents:

a) Accions dirigides a promoure l'estabilitat i perdurabilitat de l'empresa.
b) Accions dirigides a realitzar programes estratègics que impulsen la consolidació de l'empresa en el mercat.
c) Accions dirigides a la generació de nous productes i/o servicis, així com a la millora dels existents.

(13/09/2019) Proposta de concessió. Llistat de persones proposades com a beneficiàries, sol·licituds desestimades i excloses (pdf 943 kb).

Obrint-se un termini de deu dies, a comptar des de l'endemà a la publicació del present Anunci, a fi que les persones interessades efectuen les al·legacions que estimen pertinents. En aquest mateix termini, les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al Servici Fiscal Despeses, la Sol·licitud de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada.

Termini presentació d'al·legacions: Del 16 al 27 de setembre de 2019.

(12/07/2019) Llistat de sol·licituds admeses i excloses (pdf 640 kb). (22/05/2019) Enllaç al tràmit en la Seu Electrònica. (22/05/2019) BASES de la convocatòria (pdf 163 kb).

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ OCUPACIÓ

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n.105, de 3 de juny de 2019.

Terminis

  • Des de: 4 de juny
  • Fins a: 2 de juliol de 2019, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI