11/12/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478
logo Ayuntamiento de Valencia

Ajudes Municipals València Activa CONSOLIDART 2019

Ajudes Municipals València Activa CONSOLIDART 2019

La present convocatòria estableix el procediment per a la concessió d'ajudes amb destinació a sufragar despeses no inventariables que incórreguen els subjectes que realitzen dos activitats creatives o culturals a la ciutat de València, sempre que l'activitat responga a qualsevol de les finalitats següents:

a) Accions dirigides a promoure l'estabilitat i perdurabilitat de l'empresa.
b) Accions dirigides a realitzar programes estratègics que impulsen la consolidació de l'empresa en el mercat.
c) Accions dirigides a la generació de nous productes i/o servicis, així com a la millora dels existents.

(29/07/2019) Acord de concessió definitiva de les ajudes, en format pdf (589 Kb).

(26/06/2019) Proposta de concessió (pdf 585 kb).

Obrint-se un termini de deu dies a comptar des de l'endemà a la publicació del present Anunci, a fi que les persones interessades efectuen les al·legacions que estimen pertinents.

En aquest mateix termini, les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al Servici Fiscal Despeses, la Sol·licitud de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada.

(15/04/2019) Anunci i bases de la convocatòria (pdf 265 kb). (03/06/2019) Llistat de sol·licituds admeses i excloses (pdf 412 kb). (11/04/2019) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ OCUPACIÓ

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n. 71, de 11 d'abril de 2019.

Terminis

  • Des de: 12 d'abril
  • Fins a: 15 de maig de 2019, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI