14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478
logo Ayuntamiento de Valencia

COL·LABORA. Subvencions per a projectes d'intervenció col·laborativa 2019.

COL·LABORA. Subvencions per a projectes d'intervenció col·laborativa 2019

La present convocatòria de subvencions té per objecte el finançament de projectes d'interés social i d'intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre de la ciutat de València, que fomenten la col·laboració entre els poders públics i la ciutadania en l'àmbit del benestar, actuant amb caràcter preventiu, en qualsevol dels seus nivells (prevenció primària, secundària o terciària) davant problemes que afecten persones i grups en risc d'exclusió social i que promoguen i executen accions públiques i privades que afavorisquen el desenvolupament d'aquests grups i persones.

Amb aquesta convocatòria s'aposta per un tipus de projectes ajustats a les realitats de cada zona de la ciutat, per al que s'adjunta un diagnòstic de necessitats de cadascuna, i amb un marcat caràcter comunitari, col·lectiu o col·laboratiu i des d'un criteri bàsic de participació públic-privada.

(31/05/2019) Requeriment per a esmenar les sol·licituds presentades a la convocatòria (pdf 291 kb).

S'obri un termini de 10 dies hàbils per a l'aportació de la documentació requerida, que començarà a comptar a partir de l'endemà a la publicació en el Tauler d'edictes electrònic municipal (31/05/2019), amb indicació que si així no ho feren se'ls tindrà per desistits de la seua petició.

(11/04/2019) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. (02/04/2019) Anunci de la CONVOCATÒRIA (pdf 736 kb).


Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ BENESTAR SOCIAL

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n. 70, de 10 d'abril de 2019.

Terminis

  • Des de: 11 d'abril
  • Fins a: 14 de maig de 2019, ambdós inclusivament.

Lloc de presentació

  • Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica en el Registre Electrònic General de l'Ajuntament de València a través de la seu electrònica.

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI