26/08/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

INSTRUMENTACIÓ ACÚSTICA DE QUÈ DISPOSA EL SERVICI

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2236

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2236. Instrumentació portàtil utilitzada per a mesuraments de soroll ambiental i en inspeccions acústiques. Permet emmagatzemar els paràmetres LAeq, LAmax i LAmin, durant diversos dies.

|
Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2238

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2238. Instrumentació portàtil de semblants característiques a l'anterior incorporant anàlisi espectral seqüencial

|
Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2260

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2260. Instrumentació portàtil d'anàlisi espectral continu amb mòduls que permeten realitzar mesuraments de temps de reverberació i assajos d'acústica arquitectònica i aïllaments.

|
Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2250

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2250. Instrumentació portàtil d'última generació amb anàlisi espectral continu, amb mòduls per a mesuraments de nivell d'avaluació en les inspeccions, segons normativa vigent (impulsos, tons purs, baixa freqüència)

|
Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2250

Sonòmetre Cesva SC-10. Instrumentació per a mesurament de soroll ambiental ubicada en l'interior de les estacions remotes

|
Sonòmetre Integrador-promediador Cesva SC-310

Sonòmetre Integrador-promediador Cesva SC-310. Instrumentació portàtil d'última generació amb anàlisi espectral continu i amb mòduls per a mesuraments de nivell d'avaluació en les inspeccions, segons normativa vigent (impulsos, tons purs, baixa freqüència).

|
Calibrador sonor B&K 4231

Calibrador sonor B&K 4231. Instrumentació de referència per a comprovació del funcionament correcte dels equips de mesurament

|
Termohigroanemòmetre

Termohigroanemòmetre. Instrumentació complementària utilitzada per a mesurament de paràmetres meteorològics en les inspeccions acústiques.

|
Estació de monitorat B&K 3597

Estació de monitorat B&K 3597. Analitzador estadístic. Instrumentació compacta per a mesuraments en continu de soroll ambiental, amb registre automàtic audible d'esdeveniments a més dels paràmetres estadístics utilitzats en acústica i programari de comunicacions integrat

|
Estació de monitorat B&K 3639

Estació de monitorat B&K 3639. Analitzador estadístic. Instrumentació compacta d'última generació per a mesuraments en continu de soroll ambiental de característiques semblants a l'equip anterior amb millores en emmagatzemament de dades, comunicacions i instal·lació

|
Font de soroll direccional B&K 4224

Font de soroll direccional B&K 4224. Font generadora de soroll uniforme utilitzada en mesuraments d'aïllament, especialment adequada per a fatxades

|
Font de soroll omnidireccional B&K 4292

Font de soroll omnidireccional B&K 4292. Font generadora de soroll uniforme amb equalitzador multibandes utilitzada en mesuraments d'aïllament

|
Muntatge d'equip

Muntatge d'equip de mesura d'assajos d'aïllament de paraments constructius en l'interior de l'edificació. L'assaig consta de mesurament de nivells d'emissió i de recepció, nivell de fons i temps de reverberació

|
Màquina d'impactes B&K 3207

Màquina d'impactes B&K 3207. Font normalitzada generadora de soroll d'impactes emprada en els assajos d'aïllament a soroll d'impacte

|
Analitzador d'espectres i acceleròmetres de B&K

Analitzador d'espectres i acceleròmetres de B&K per a mesurament de vibracions en edificis

|
Calibrador d'acceleròmetre B&K 4294

Calibrador d'acceleròmetre B&K 4294. Instrumentació de referència per a comprovació del funcionament correcte de l'equip de mesurament de vibracions

|
Sound Ear B&K VU 2509

Sound Ear B&K VU 2509. Mesurador de nivells sonors en l'interior. Sistema òptic graduable que constituïx una ferramenta àmpliament utilitzada en educació ambiental

|


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI