Servicios de la web

Hall

AGENDA

logo Ajuntament de València

CENTRE D'ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ - CAI
Curs sobre elaboració, disseny i gestió de projectes d’intervenció social


Curs sobre elaboració, disseny i gestió de projectes d’intervenció social.

Curs sobre elaboració, disseny i gestió de projectes d’intervenció social.

DATA: 10, 11, 12, 13, 14, 17 i 18 de juny de 2019.
HORARI: De 9.30 a 14.30 hores.
LLOC: C.A.I.
DURACIÓ: 35 hores en total.
INSCRIPCIÓ: Envieu la fitxa d’inscripció a: espai.intercultural@valencia.es
DIRIGIT: Al personal d’entitats que treballen amb persones migrants i de cooperació al desenvolupament al municipi de València.

CONTINGUTS:
1. Introducció als projectes socials, conceptes bàsics. Pràctica.
2. Enfocament de drets, enfocament de gènere i mirada intercultural. Aspectes que cal considerar i aplicar en el disseny i l’execució de projectes socials. Pràctica.
3. Idea i origen del projecte: diagnòstic i anàlisi de necessitats i de context. Grup meta: beneficiaris, participants, objectius generals, objectius específics i activitats en el projecte. Pràctica.
4. Resultats esperats, indicadors, fonts de verificació, cronograma, metodologia i sistemes d’avaluació. Seguiment dels projectes, reformulacions, informes de seguiment, recollida de fonts de verificació…Desviacions. Pràctica.
5. Planificació dels recursos necessaris, elaboració del pressupost. Justificació de projectes, pistes d’auditoria, memòria i informes finals. Sistema d’avaluació. Pràctica.
6. Exposició de la pràctica, dubtes i conclusions. Avaluació.

Consultar CARTELL en format pdf (354 Kb.) Fitxa d' INSCRIPCIÓ.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI