Servicios de la web

Hall

AGENDA

logo Ajuntament de València

CENTRE D'ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ - CAI
Curs bàsic de gestió econòmica i fiscalitat per a associacions


Curs bàsic de gestió econòmica i fiscalitat per a associacions.

Curs bàsic de gestió econòmica i fiscalitat per a associacions.

Dirigit al personal d'entitats que treballen amb persones migrants i de cooperació al desenvolupament en el municipi de València.

DATA: Del 23 al 26 de setembre de 2019.
HORARI: De 9.30 a 14.30 hores.
DURACIÓ: 20 hores.
LLOC: C.A.I.
INSCRIPCIÓ: Envieu la fitxa d’inscripció del 10 al 17 de setembre a: espai.intercultural@valencia.es

Impartit per SJM

CONTINGUTS:
1. La gestió econòmica d’una associació.
1.1.1. L’elaboració del pressupost d’ingressos i despeses de l’associació. Les fonts de finançament d’una associació. Les subvencions.
1.1.2. L’execució i el seguiment del pressupost.
1.1.3. L’anàlisi anual del pressupost executat. Les obligacions comptables i de rendició de comptes de l’associació. Obligacions en matèria de transparència.

2. Les obligacions censals o d’informació a l’administració en relació amb la gestió econòmica de l’associació.
2.1. Sol·licitud del número d’identificació fiscal (NIF) i l’actualització de les dades censals.
2.2. L’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.
2.3. Altres obligacions censals i informatives.

3. Fiscalitat de les associacions.
3.1. Règims fiscals d’aplicació a una associació: règim general i règim fiscal especial de la Llei de mecenatge.
La Declaració d’Utilitat Pública.
3.2. Obligacions fiscals:
- L’Impost d’activitats econòmiques (IAE).
- L’Impost del valor afegit (IVA).
- L’Impost de la renda de les persones físiques (IRPF).
- L’Impost de societats (IS).

4. La contractació de personal i les obligacions laborals.

Consultar CARTELL en format pdf (364 Kb.) Fitxa d' INSCRIPCIÓ.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI