Alcaldia | Ajuntament de València - València

Alcaldia

Joan Ribó Canut, Alcalde de Valencia

Joan Ribó Canut, Alcalde de Valencia

 

Presidix la Corporació i ostenta la màxima representació del municipi. Li correspon la superior direcció i coordinació del Govern i de l'administració municipal.

La seua elecció es realitza en el Ple per majoria absoluta dels vots dels regidores i els regidors, en la sessió constitutiva de la Corporació. Si cap d'ells obté la majoria absoluta, es proclama alcalde o alcaldessa a qui encapçala la llista que haja obtingut nombre més gran de vots en el municipi. En cas d'empat es resol per sorteig.

Entre les seues atribucions figura la d'establir les directrius generals de l'acció de govern municipal i assegurar la seua continuïtat; així com l'organització i estructura de l'administració municipal executiva sense perjuí de les competències atribuïdes al Ple en matèria d'organització municipal.

En l'exercici de les seues competències, l'alcaldia podrà aprovar bans i decrets, així com dictar Instruccions per a dirigir l'actuació dels òrgans municipals en l'exercici ordinari de les seues competències.

L'actual Corporació municipal, en sessió plenària celebrada el dia 15 de juny de 2019, va triar com a alcalde al Sr. Joan Ribó Canut.

 

 

Ban: Salutació  de l'Alcalde

 

Parla amb Joan Ribó

 

Transparència Alcaldia

 

Transparència Alcalde 2021Transparència Alcalde 2020

Transparència Alcalde 2019

Transparència Alcalde 2018

Transparència Alcalde 2017

Transparència Alcalde 2016

Transparència Alcalde 2015