Tablon anuncios - València

Tornar

COVID-19. Mesures de neteja viària i recollida de residus.

GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC.

COVID-19. Mesures de neteja viària i recollida de residus. Polse sobre la imatge i descarrega la informació.

COVID-19. MESURES DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS.

- 100 nous equips individuals amb motxilla per a desinfectar contenidors i papereres.
- 24 equips mecànics de neteja i desinfecció de contenidors, amb un increment del 300 %.
- 46 equips de neteja amb aigua (baldeo) i amb lleixiu per a la desinfecció dels carrers.
- 46 recol·lectors de residus per al cap de setmana.

Tots els equips de desinfecció portaran una dissolució de lleixiu en l'aigua.

També es manté el servici de recollida d'ensers domiciliaris cridant al 010.
 

 

Consulta les dades de recollida de residus.

 

COVID-19. Mesures de recollida de residus Polsa sobre la imatge i descarrega la informació.

COVID-19 . MESURES DE RECOLLIDA DE RESIDUS.

1. Neteja i desinfecció de l'interior dels contenidors de residus.
- 16.194 contenidors es desinfectaran.
- 2 cicles de neteja i desinfecció.
- 2 mesos de duració.
- La neteja es realitzarà amb camions llavacontenidors.

2. Recollida diferenciada dels residus de totes les residències de persones majors.
Desinfecció diària dels seus contenidors.

 

Pot trobar este document en: