S'està cercant, espereu....

Inici - València

El Servici de Recursos Culturals, pertanyent a la Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals, s'encarrega d'editar, en forma de llibre, catàleg, fullet o revista, els diversos estudis sobre qualsevol aspecte de la nostra ciutat que resulte de particular interés per a la ciutadania: estudis arqueològics, històrics, art contemporània, història de la pintura, arquitectura i urbanisme, literatura, pensament, museus, festes i tradicions, música…

Al llarg dels anys, l'Ajuntament de València s'ha consolidat com una de les editorials municipals de l'Estat amb més nombre de llibres publicats, la majoria dels quals s'exhaurixen en poc de temps o arriben a una alta xifra de venda.

Els llibres municipals es troben a disposició de la ciutadania en totes les llibreries de la ciutat, i especialment en la Llibreria Municipal del mateix Ajuntament. Per les seues característiques, l'àmbit prioritari d'actuació és el límit urbà de València, tot i que les ciutats i pobles de la rodalia, així com les altres localitats valencianes, i la resta de l'Estat espanyol tenen servici a través de la nostra distribuïdora.

L'objectiu principal de l'activitat editorial del Servici de Recursos Culturals és posar a l'abast del públic lector obres de rellevància amb el rigor que correspon a una institució i uns preus de tot assequibles.