S'està cercant, espereu....

Professionals - València

Professionals

Cursos d'Oficial Jardiner i Oficial Florista:
Les classes són teòrico-pràctiques.
La formació impartida és un ensenyament No Formal.
Cal assistir al 75% de les classes per a poder accedir a l'avaluació dels estudis realitzats.
En finalitzar els estudis professionals, s'obté un Diploma Acreditatiu d'Aprofitament.

Resta de Cursos Professionals:
La formació impartida és un ensenyament No Formal.
Cal assistir al 100% de les classes per a poder accedir, en finalitzar els cursos, al Diploma d'Assistència.