S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 DEMOGRAFIA
1 - Evolució de la població de la ciutat de València. 1857 - 2011 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 1
2 - Rectificacions Padronals. 1945 - 2022 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2
3 - Població per districtes i barris. 2022 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 3
4 - Densitat de població per districte. 2001 - 2022 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 4
5 - Població resident a l'estranger a 1 de gener inscrits a València segons sexe. 2013 - 2022 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 5
6 - Projeccions de població segons edat i sexe. 2025 - 2035 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 6
1 - Estructura de la població segons edat i sexe. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 1
2 - Població segons lloc de naixement, edat i sexe. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 2
3 - Població estrangera segons nacionalitats més freqüents per edat i sexe. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 3
4 - Població segons edat en grups de cinc anys i sexe. Districtes. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 4
5 - Població segons lloc de naixement. Districtes. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 5
6 - Població estrangera segons continent de nacionalitat. Districtes. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 6
7 - Població segons edat en tres grups i sexe. Barris. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 7
8 - Població de 18 i més anys segons titulació i sexe. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 8
9 - Població de 18 i més anys segons titulació. Districtes. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 9
10 - Noms més freqüents dels nascuts a l'any 2021 per sexe 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 10
11 - Noms més freqüents per al total de la població per sexe. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 11
12 - Primers cognoms més freqüents per al total de la població. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 12
13 - Vies urbanes amb major nombre de residents empadronats. 2022 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 13
1 - Nombre de fulls padronals i persones empadronades. 2022 3 ESTRUCTURA DELS FULLS FAMILIARS. PADRÓ A 01/01/2022 1
2 - Fulls familiars segons grandària. Districtes. 2022 3 ESTRUCTURA DELS FULLS FAMILIARS. PADRÓ A 01/01/2022 2
3 - Fulls familiars segons composició. Districtes. 2022 3 ESTRUCTURA DELS FULLS FAMILIARS. PADRÓ A 01/01/2022 3
4 - Fulls familiars segons grandària. Barris. 2022 3 ESTRUCTURA DELS FULLS FAMILIARS. PADRÓ A 01/01/2022 4
1 - Naixements i defuncions segons sexe. Creixement vegetatiu. 2005-2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 1
2 - Naixements per mesos. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 2
3 - Naixements segons edat de la mare. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 3
4 - Naixements segons edat de la mare, estat civil de la mare i edat del pare. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 4
5 - Naixements segons estat civil de la mare i sexe de la persona nascuda. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 5
6 - Naixements segons estat civil i anys de casada de la mare, i l'ordre al naixement. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 6
7 - Naixements segons maturitat, normalitat i tipus de part. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 7
8 - Naixements segons continent de nacionalitat dels pares. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 8
9 - Principals indicadors de naixements amb residència de la mare a València. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 9
10 - Parts per mesos. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 10
11 - Parts per multiplicitat, maturitat i normalitat. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 11
12 - Parts per multiplicitat i vitalitat. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 12
13 - Morts fetals tardanes segons sexe. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 13
14 - Principals indicadors de parts de dones amb residència València. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 14
15 - Defuncions per mesos. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 15
16 - Defuncions segons sexe i estat civil. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 16
17 - Defuncions segons edat i sexe. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 17
18 - Defuncions segons continent de nacionalitat i sexe. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 18
19 - Defuncions de menors d'un any segons sexe. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 19
20 - Principals indicadors de defuncions de residents a València. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 20
21 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València per mesos. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 21
22 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons edat dels contraents. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 22
23 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons continent de nacionalitat dels contraents. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 23
24 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València segons lloc de residència anterior. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 24
25 - Persones residents a València que s'han casat, segons sexe i lloc on estableixen la seua residència. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 25
26 - Principals indicadors de matrimonis que han fixat la seua residència a València. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 26
27 - Naixements i defuncions registrades al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2020-2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 27
28 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal d'Habitants per mesos. 2012-2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 28
29 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal segons continent de nacionalitat i sexe. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 29
30 - Defuncions registrades al Padró Municipal segons edat i sexe. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 30
31 - Immigracions i emigracions registrades al Padró Municipal segons sexe. Saldo Migratori. 2012-2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 31
32 - Immigrants segons edat i sexe. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 32
33 - Immigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 33
34 - Immigrants segons lloc de naixement i lloc de procedència. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 34
35 - Immigrants segons procedència, sexe i districte d’arribada. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 35
36 - Emigrants segons edat i sexe. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 36
37 - Emigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 37
38 - Emigrants segons lloc de naixement i lloc de destinació. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 38
39 - Emigrants segons destinació, sexe i districte d’eixida. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 39
40 - Moviments intraurbans entre districtes. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 40
41 - Moviments intraurbans segons edat i sexe. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 41
42 - Moviments intraurbans segons continent de nacionalitat i sexe. 2021 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 42
43 - Resum de moviments registrats al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2020 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 43
1 - Població en habitatges familiars segons estat civil i sexe. 2011. Districtes 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 1
2 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons nivell d'estudis realitzats i sexe. 2011. Districtes 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 2
3 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons relació amb l’activitat econòmica i sexe. 2011. Districtes 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 3
4 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons professió. 2011. Districtes 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 4
5 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons situació professional. Districtes. 2011 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 5
6 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià, sexe i edat. 2011 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 6
7 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i lloc de naixement. 2011 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 7
8 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i nacionalitat. 2011 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 8
1 - Llars segons característiques dels seus membres. 2020 6 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 1
2 - Llars segons característiques de l'habitatge. 2020 6 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 2
3 - Característiques de les llars en les quals viu una parella. 2020 6 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 3
4 - Característiques de les llars monoparentals. 2020 6 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 4
5 - Característiques de les llars unipersonals. 2020 6 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 5
6 - Característiques de les llars amb un nucli familiar (sense altres persones). 2020 6 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 6
1 - Principals indicadors demogràfics per districte. 2021-2022 7 PRINCIPALS INDICADORS DEMOGRÀFICS 1
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Altes i Baixes al Padró Municipal 2022 Última publicació el: 27-09-2023 2023-09-27
Títol: Dades 2023. Segon Trimestre Última publicació el: 07-07-2023 2023-07-07
Títol: Població major de 64 anys a la ciutat de València 2023 Última publicació el: 27-06-2023 2023-06-27
Títol: Població de nacionalitat estrangera a la ciutat de València 2023 Última publicació el: 20-06-2023 2023-06-20
Títol: Característiques de la població de la ciutat de València. Padró Municipal d'habitants 2023 Última publicació el: 08-06-2023 2023-06-08
Títol: Mortalitat segons causa a la ciutat de València al 2021 Última publicació el: 26-04-2023 2023-04-26
Títol: Dones i homes a la ciutat de València 2023 Última publicació el: 08-03-2023 2023-03-08
Títol: Àrees vulnerables a la ciutat de València 2022 Última publicació el: 07-03-2023 2023-03-07
Títol: Padró d'habitants 2022. Municipis de l'Àrea Metropolitana Última publicació el: 08-02-2023 2023-02-08
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: Moviment Natural de la Població 2021 Última publicació el: 24-11-2022 2022-11-24
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Mortalitat a la ciutat de València 2011-2015. Per Districtes i Barris Última publicació el: 04-02-2021 2021-02-04
Títol: Taules de Mortalitat 2016-2019 Última publicació el: 29-09-2020 2020-09-29
Títol: Les dones a la Ciutat de València 2019 Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Títol: Població menor de 35 anys a la ciutat de València Última publicació el: 22-02-2018 2018-02-22
Títol: Cens de població 2011. Barris de València Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Títol: Cens de població 2011. Àrea Metropolitana de València Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Títol: Enquesta sociodemogràfica 1991 de la ciutat de València Última publicació el: 03-12-1999 1999-12-03
Títol: Butlletí d'Estadística Municipal Núm. 47 (1994 4T) Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Títol: València 1991: ciutat, població i societat Última publicació el: 01-01-1993 1993-01-01
Títol: Anuari Estadístic de L'Horta. Àrea Metropolitana de València. 1990 Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31
Títol: Els Nous Districtes de la Ciutat de València. 1981 Última publicació el: 31-03-1981 1981-03-31