Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 DEMOGRAFIA
1 - Evolució de la població de la ciutat de València. 1857 - 2011 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 1
2 - Rectificacions Padronals. 1945 - 2020 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2
3 - Població per districtes i barris. 2020 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 3
4 - Densitat de població per districte. 2001 - 2020 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 4
5 - Projeccions de població segons edat i sexe. 2023 - 2033 1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 5
1 - Estructura de la població segons edat i sexe. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 1
2 - Població segons lloc de naixement, edat i sexe. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 2
3 - Població estrangera segons nacionalitats més freqüents per edat i sexe. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 3
4 - Població segons edat en grups de cinc anys i sexe. Districtes. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 4
5 - Població segons lloc de naixement. Districtes. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 5
6 - Població estrangera segons continent de nacionalitat. Districtes. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 6
7 - Població segons edat en tres grups i sexe. Barris. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 7
8 - Població de 18 i més anys segons titulació i sexe. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 8
9 - Població de 18 i més anys segons titulació. Districtes. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 9
10 - Noms més freqüents dels nascuts a l'any 2019 per sexe 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 10
11 - Noms més freqüents per al total de la població per sexe. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 11
12 - Primers cognoms més freqüents per al total de la població. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 12
13 - Vies urbanes amb major nombre de residents empadronats. 2020 2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2020 13
1 - Nombre de fulls padronals i persones empadronades. 2020 3 ESTRUCTURA DELS FULLS FAMILIARS. PADRÓ A 01/01/2020 1
2 - Fulls familiars segons grandària. Districtes. 2020 3 ESTRUCTURA DELS FULLS FAMILIARS. PADRÓ A 01/01/2020 2
3 - Fulls familiars segons composició. Districtes. 2020 3 ESTRUCTURA DELS FULLS FAMILIARS. PADRÓ A 01/01/2020 3
4 - Fulls familiars segons grandària. Barris. 2020 3 ESTRUCTURA DELS FULLS FAMILIARS. PADRÓ A 01/01/2020 4
1 - Naixements i defuncions segons sexe. Creixement vegetatiu. 2004-2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 1
2 - Naixements per mesos. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 2
3 - Naixements segons edat de la mare. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 3
4 - Naixements segons edat de la mare, estat civil de la mare i edat del pare. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 4
5 - Naixements segons estat civil de la mare i sexe de la persona nascuda. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 5
6 - Naixements segons estat civil i anys de casada de la mare, i l'ordre al naixement. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 6
7 - Naixements segons maturitat, normalitat i tipus de part. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 7
8 - Naixements segons continent de nacionalitat dels pares. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 8
9 - Principals indicadors de naixements amb residència de la mare a València. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 9
10 - Parts per mesos. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 10
11 - Parts per multiplicitat, maturitat i normalitat. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 11
12 - Parts per multiplicitat i vitalitat. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 12
13 - Morts fetals tardanes segons sexe. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 13
14 - Principals indicadors de parts de dones amb residència València. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 14
15 - Defuncions per mesos. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 15
16 - Defuncions segons sexe i estat civil. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 16
17 - Defuncions segons edat i sexe. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 17
18 - Defuncions segons professió. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 18
19 - Defuncions segons continent de nacionalitat i sexe. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 19
20 - Defuncions de menors d'un any segons sexe. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 20
21 - Principals indicadors de defuncions de residents a València. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 21
22 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València per mesos. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 22
23 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons edat dels contraents. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 23
24 - Matrimonis de diferent sexe que han fixat la seua residència a València segons continent de nacionalitat dels contraents. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 24
25 - Matrimonis que han fixat la seua residència a València segons lloc de residència anterior. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 25
26 - Persones residents a València que s'han casat, segons sexe i lloc on estableixen la seua residència. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 26
27 - Principals indicadors de matrimonis que han fixat la seua residència a València. 2018 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 27
28 - Naixements i defuncions registrades al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2018-19 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 28
29 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal d'Habitants per mesos. 2008-19 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 29
30 - Naixements i defuncions registrats al Padró Municipal segons continent de nacionalitat i sexe. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 30
31 - Defuncions registrades al Padró Municipal segons edat i sexe. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 31
32 - Immigracions i emigracions registrades al Padró Municipal segons sexe. Saldo Migratori. 2008-19 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 32
33 - Immigrants segons edat i sexe. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 33
34 - Immigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 34
35 - Immigrants segons lloc de naixement i lloc de procedència. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 35
36 - Immigrants segons procedència, sexe i districte d’arribada. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 36
37 - Emigrants segons edat i sexe. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 37
38 - Emigrants segons continent de nacionalitat i sexe. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 38
39 - Emigrants segons lloc de naixement i lloc de destinació. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 39
40 - Emigrants segons destinació, sexe i districte d’eixida. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 40
41 - Moviments intraurbans entre districtes. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 41
42 - Moviments intraurbans segons edat i sexe. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 42
43 - Moviments intraurbans segons continent de nacionalitat i sexe. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 43
44 - Resum de moviments registrats al Padró Municipal d'Habitants per districte. 2019 4 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ I MOVIMENT MIGRATORI 44
1 - Població en habitatges familiars segons estat civil i sexe. 2011. Districtes 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 1
2 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons nivell d'estudis realitzats i sexe. 2011. Districtes 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 2
3 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys segons relació amb l’activitat econòmica i sexe. 2011. Districtes 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 3
4 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons professió. 2011. Districtes 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 4
5 - Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons situació professional. Districtes. 2011 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 5
6 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià, sexe i edat. 2011 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 6
7 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i lloc de naixement. 2011 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 7
8 - Població en habitatges familiars de 3 i més anys segons coneixement del valencià i nacionalitat. 2011 5 CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE 2011 8
1 - Principals indicadors demogràfics per districte. 2019-2020 6 PRINCIPALS INDICADORS DEMOGRÀFICS 1
1 - Llars segons característiques dels seus membres. 2019 7 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 1
2 - Llars segons característiques de l'habitatge. 2019 7 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 2
3 - Característiques de les llars en les quals viu una parella. 2019 7 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 3
4 - Característiques de les llars monoparentals. 2019 7 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 4
5 - Característiques de les llars unipersonals. 2019 7 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 5
6 - Característiques de les llars amb un nucli familiar (sense altres persones). 2019 7 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS 6
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Última publicació el: 12-05-2021 2021-05-12
Última publicació el: 22-12-2020 2020-12-22
Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Última publicació el: 03-12-1999 1999-12-03
Última publicació el: 01-07-2021 2021-07-01
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 17-05-2021 2021-05-17
Última publicació el: 20-05-2021 2021-05-20
Última publicació el: 26-11-2020 2020-11-26
Última publicació el: 29-09-2020 2020-09-29
Última publicació el: 19-08-2020 2020-08-19
Última publicació el: 01-01-1993 1993-01-01
Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Última publicació el: 02-02-2021 2021-02-02
Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Última publicació el: 31-03-1981 1981-03-31
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31
Última publicació el: 28-02-2020 2020-02-28
Última publicació el: 22-02-2018 2018-02-22
Última publicació el: 11-03-2021 2021-03-11
Última publicació el: 04-02-2021 2021-02-04