S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 BENESTAR I PARTICIPACIÓ SOCIAL
1 - Recursos per sector de població i tipus. 2022 1 SERVICIS SOCIALS 1
2 - Recursos per districte i sector de població. 2022 1 SERVICIS SOCIALS 2
3 - Centres municipals dels servicis socials. 2022 1 SERVICIS SOCIALS 3
4 - Programa d'Informació, Orientació i Assessorament dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 4
5 - Programa d'Ajuda a Domicili dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 5
6 - Programa de Teleassistència Domiciliària dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 6
7 - Programa de Renda Valenciana d'Inclusió. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 7
8 - Programa per a Menors dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 8
9 - Programa Menjar a Casa dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 9
10 - Programa d'Atenció a l'Exclusió Social dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 10
11 - Programa d'Ajudes de Menjador Escolar dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 11
12 - Programa Prestacions Econòmiques Individualitzades dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 12
13 - Centre d'Atenció Social a Persones sense Sostre (CAST) dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 13
14 - Oficina Municipal d'Atenció a les persones amb Discapacitat (OMAD) dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 14
15 - Programa d'atenció a desnonaments. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 15
16 - Convocatòria de subvencions de projecte d'Intervenció en l'Àmbit de l'Acció Social. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 16
17 - Servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 17
18 - Programa de Dependència dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 18
19 - Programa d'Accés a l'Habitatge dels Servicis socials municipals. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 19
20 - Projecte d'Inserció Laboral dels Servicis socials municipals “València inserta”. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 20
21 - Centres Ocupacionals Municipals per a persones amb discapacitat. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 21
22 - Centre de Atenció a la Immigració (CAI) del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 22
23 - Persones ateses en Centres de Dia Municipals i amb places concertades de l'Ajuntament. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 23
24 - Programa d'Atenció a Majors del Servici d'Envelliment Actiu. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 24
25 - Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 25
26 - Espai Dones i Igualtat del Servici d'Igualtat i Polítiques inclusives. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 26
27 - Pla marc d'igualtat entre dones i homes. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 27
28 - SERVEI REPARA atenció psicosocial a homes. 2021 1 SERVICIS SOCIALS 28
1 - Xec escolar. Curs 2021/2022 2 XEC ESCOLAR 1
2 - Distribució de concessions de Xecs escolars segons cobertura. Districtes. Curs 2021/2022 2 XEC ESCOLAR 2
3 - Distribució de sol·licituds de Xecs escolars, concessions i renda familiar mitjana. Districtes. Curs 2021/2022 2 XEC ESCOLAR 3
1 - Persones amb certificat de discapacitat. 2014-2022 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 1
2 - Persones amb certificat de discapacitat segons grau. 2022 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 2
3 - Persones amb certificat de discapacitat segons tipus i grau. 2022 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 3
4 - Persones amb certificat de discapacitat segons sexe i grau. 2022 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 4
5 - Persones amb certificat de discapacitat segons grups d'edat, sexe i grau. 2022 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 5
6 - Persones amb certificat de discapacitat segons grau i nacionalitat. 2022 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 6
1 - Associacions segons tipus. 2021 4 ASSOCIACIONS 1
2 - Associacions segons districte i tipus. 2021 4 ASSOCIACIONS 2
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Àrees vulnerables a la ciutat de València 2022 Última publicació el: 07-03-2023 2023-03-07
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Les dones a la Ciutat de València 2019 Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25