Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 BENESTAR I PARTICIPACIÓ SOCIAL
1 - Recursos per sector de població i tipus 1 SERVICIS SOCIALS 1
2 - Recursos per districte i sector de població 1 SERVICIS SOCIALS 2
3 - Centres municipals dels servicis socials. 2020 1 SERVICIS SOCIALS 3
4 - Persones ateses a centres gerontològics comunitaris. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 4
5 - Programa d'Atenció a Majors del Servici de Persones Majors. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 5
6 - Programa d'Informació, Orientació i Assessorament dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 6
7 - Programa d'Ajuda a Domicili dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 7
8 - Programa de Teleassistència Domiciliària dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 8
9 - Programa de Renda Valenciana d'Inclusió. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 9
10 - Programa per a Menors dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 10
11 - Programa Menjar a Casa dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 11
12 - Programa d'Atenció a l'Exclusió Social dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 12
13 - Programa d'Ajudes de Menjador Escolar dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 13
14 - Programa Prestacions Econòmiques Individualitzades dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 14
15 - Centre d'Atenció Social a Persones sense Sostre (CAST) dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 15
16 - Centre de Atenció a la Immigració (CAI) del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 16
17 - Oficina Municipal d'Atenció a les persones amb Discapacitat (OMAD) dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 17
18 - Espai Dones i Igualtat del Servici d'Igualtat i Polítiques inclusives. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 18
19 - Pla marc d' igualtat entre dones i homes. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 19
20 - Convocatòria de subvencions de projecte d' INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ACCIÓ SOCIAL. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 20
21 - Servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 21
22 - Programa de Dependència dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 22
23 - Programa d'Accés a l'Habitatge dels Servicis socials municipals. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 23
24 - Projecte d'Inserció Laboral dels Servicis socials municipals “València inserta”. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 24
25 - Centres Ocupacionals Municipals per a persones amb discapacitat. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 25
26 - Centres Municipals d'activitats de persones majors. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 26
27 - Programa d'atenció a desnonaments. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 27
28 - SERVEI REPARA atenció psicosocial a homes. 2019 1 SERVICIS SOCIALS 28
1 - Xec escolar. Curs 2019/2020 2 XEC ESCOLAR 1
2 - Distribució de concessions de Xecs escolars segons cobertura. Districtes. Curs 2019/2020 2 XEC ESCOLAR 2
3 - Distribució de sol·licituds de Xecs escolars, concessions i renda familiar mitjana. Districtes. Curs 2019/2020 2 XEC ESCOLAR 3
1 - Persones amb certificat de discapacitat. 2010-2020 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 1
2 - Persones amb certificat de discapacitat segons grau. 2020 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 2
3 - Persones amb certificat de discapacitat segons tipus i grau. 2020 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 3
4 - Persones amb certificat de discapacitat segons sexe i grau. 2020 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 4
5 - Persones amb certificat de discapacitat segons grups d'edat i grau. 2020 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 5
6 - Persones amb certificat de discapacitat segons grau i nacionalitat. 2020 3 ESTADÍSTICA DE CERTIFICATS DE GRAUS DE DISCAPACITAT 6
1 - Associacions segons tipus. 2019 4 ASSOCIACIONS 1
2 - Associacions segons districte i tipus. 2019 4 ASSOCIACIONS 2
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 28-02-2020 2020-02-28