Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

En direcció a una nova normalitat

 

Prudència i responsabilitat en la Desescalada

(21/05/2020) L'ús de mascareta serà obligatori sempre en els transports públics. Tmbé per a les persones de sis anys en avant, en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres (25/06/2021 Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19).