S'està cercant, espereu....

2023-07-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2023-07-28

Tornar

Plens:

Data:
28-07-2023
Hora:
09:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
E
Observacions:
PLENO ORGANIZATIVO

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - ALCALDIA. Dona compte de la constitució dels grups polítics municipals i designació de portaveus.
Expediente: E-00401-2023-000071-00 - Quedar assabentat
0002 - ALCALDIA. Dona compte de la seua resolució relativa al nomenament de membres de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2023-000031-00 - Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte de la seua resolució relativa al nomenament de la Secretaria de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2023-000031-00 - Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la seua resolució relativa al nomenament de tinents d'alcalde.
Expediente: E-00601-2023-000032-00 - Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dona compte de la resolució relativa a l'estructura del govern municipal.
Expediente: E-00601-2023-000059-00 - Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA. Dona compte de la delegació de facultats resolutòries de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2023-000034-00 - Quedar assabentat
0007 - ALCALDIA. Dona compte de la delegació de facultats resolutòries de l'Alcaldia en regidors i delegacions de firma conferides.
Expediente: E-00601-2023-000033-00 - Quedar assabentat
0008 - ALCALDIA. Dona compte del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2023-000036-00 - Quedar assabentat
0009 - ALCALDIA. Dona compte de l'acord de delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en els regidors.
Expediente: E-00601-2023-000038-00 - Quedar assabentat
0010 - ALCALDIA. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local de nomenament de Presidència i suplència de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-00601-2023-000037-00 - Quedar assabentat
0011 - ALCALDIA. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu al nombre i retribucions de personal eventual.
Expediente: E-00601-2023-000055-00 - Quedar assabentat
0012 - ALCALDIA. Proposa determinar el règim de sessions del Ple.
Expediente: E-00401-2023-000073-00 - Aprovat
0013 - ALCALDIA. Proposa aprovar la creació de les comissions permanents ordinàries del Ple.
Expediente: E-00401-2023-000074-00 - Aprovat amb esmenes
0014 - ALCALDIA. Proposa aprovar la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Expediente: E-00401-2023-000076-00 - Aprovat
0015 - ALCALDIA. Proposa determinar el nombre de vocals en les Juntes Municipals de Districte.
Expediente: E-00401-2023-000075-00 - Aprovat
0016 - ALCALDIA. Proposa el nomenament de representants en les entitats metropolitanes (EMSHI i EMTRE)
Expediente: E-00401-2023-000077-00 - Aprovat
0017 - ALCALDIA. Proposa determinar la distribució del nombre de consellers i conselleres que corresponen als grups polítics municipals en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA)
Expediente: E-00401-2023-000078-00 - Aprovat
0018 - ALCALDIA. Proposa determinar la composició de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2023-000079-00 - Aprovat
0019 - ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de dedicació, retribucions i assistències dels càrrecs electes i dels directius municipals.
Expediente: E-01101-2023-003703-00 - Aprovat
0020 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar provisionalment les modificacions de crèdits dels organismes autònoms municipals relacionats en la proposta d'acord. (Ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 58.1 ROP)
Expediente: E-05501-2023-000020-00 - Aprovat
0021 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2023. (Ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 58.1 ROP)
Expediente: E-05501-2023-000019-00 - Aprovat
0022 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar la quarta relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2023. (Ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 58.1 ROP)
Expediente: E-05501-2023-000018-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa suspendre la tramitació i l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en l'àmbit del Pla de Reforma Interior del carrer de Sagunt, en l'entorn de Sant Pere Nolasc i adjacents. (Ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 58.1 ROP)
Expediente: E-03001-2020-000040-00 - Aprovat