S'està cercant, espereu....

2021-11-18 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2021-11-18

Tornar

Plens:

Data:
18-11-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 18 NOVIEMBRE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 d'octubre de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 15 de novembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 d'octubre, i de 5 de novembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació del PGOU per a l'assignació d'usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer del Pare Antón Martín i l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2019-000274-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el Text Refós de la modificació puntual del PGOU de València de la parcel·la dotacional situada als carrers d'Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis.
Expediente: E-03001-2021-000262-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València i del PRI Entrada Sant Pau.
Expediente: E-03001-2020-000252-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el projecte del marc pressupostari plurianual per als exercicis 2022-2024, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2021-000011-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, i la Plantilla de personal per a l'exercici 2022, i demés terminis continguts en la proposta (Núm. expediente E-01101-2021-003842-00).
Expediente: E-05501-2021-000027-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto pels Pressupostos inicials 2022 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2021-000008-00 - Quedar assabentat
0010 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de Tècnic especialista en Projecte d'Investigació del l'Institut de Física Corpuscular - IFIC (CSIC-UV).
Expediente: E-01101-2021-002688-00 - Aprovat
0011 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista en cicle formatiu de Grau Superior d'Emergències i Protección Civil.
Expediente: E-01101-2021-004077-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0012 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá, el Sr. Ballester i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre accessos i suport al Mercat Central de València.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre mesures urgents en matèria de manteniment, posada en valor i difusió del patrimoni cultural de la ciutat de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Rebutjat
0014 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, en defensa de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000326-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de l'ampliació de la declaració de la Llotja com a Patrimoni Cultural de la Humanitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000326-00 - Rebutjat
0016 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat I Polítiques de Gènere I LGTBI, el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels gups Compromís i Socialista respectivament, sobre el 25 novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Expediente: O-C1910-2021-000205-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la paralització del traspàs de la Banda Municipal de València a l'organisme autònom.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, per un finançament just.
Expediente: E-C1911-2021-000012-00 - Aprovat
0019 - Moció subscrita pel Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, per demanar que es possibilite la implementació d'una taxa turística municipal a la ciutat de València.
Expediente: E-C1911-2021-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia d'innovació social i els abonaments d'impacte social.
Expediente: O-89CIU-2021-000326-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre l'Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembre, Compliance.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez i la Sra. Bernabé, portaveu i regidora d'Emprenedoria i Innovació Econòmica respectivamente, sobre la reactivació de la Fira de València.
Expediente: E-01910-2021-000003-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el respecte pel Senat a la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0024 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre inclusió i accessibilitat a les biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000326-00 - Contestada
0025 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre l'hospital de campanya instal·lat en La Fe.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
PREGUNTES
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la incidència del Reglament d'estrangeria nou.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre accions i estratègies de foment i promoció de l'economia platejada.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'augment del programa pressupostari 2022 destinat al control de la població de coloms urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la introducció d'aus depredadores per al control de la població de coloms urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el foment i promoció del cohousing per a persones majors.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els acords de col·laboració, conveni o contracte amb el Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els acords de col·laboració, conveni o contracte amb l'Associació Víctor Frankl.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els problemes d'accés dels membres d'associacions culturals i festives a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000330-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el personal de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2021-000330-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual dels emissaris submarins de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la inspecció de poda i parcs i jardins.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre convocatòries del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre TransFira.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, Grup Ciutadans, sobre el servici Taronja sencera.
Expediente: O-89CIU-2021-000331-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, Grup Ciutadans, sobre la Unitat d'Igualtat de Torrefiel-Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000331-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, Grup Popular, sobre els servicis sanitaris en les pedanies o pobles del Palmar, el Perellonet i Pinedo.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres de clavegueram en la pedania o poble de Castellar-l'Oliveral.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la pedania de la Punta.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les ajudes a les falles.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la delinquència en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres en Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el vestuari de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'Oficina Parla amb Joan Ribó.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'informe d'auditoria del PACF2020 pel que fa a la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els equips tècnics de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els centres educatius de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'absentisme i assetjament escolar en els centres educatius municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la publicació del llibre sobre les pedanies i la subvenció de la Diputació.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació d'un contracte negociat sense publicitat de subministrament de mobiliari i infraestructures de l'edició Expojove 2021-2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els acords de continuïtat de contractes públics subscrits per l'Ajuntament i el Sector Públic Local.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el document de valoració de les dades de la desocupació d'octubre de 2021 de la Delegació de Formació i Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accés als museus, monuments i espais museístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000330-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la redacció dels estatuts nous dels organismes autònoms Palau de la Música, Mostra del Mediterrani i BSMV, i obres del Palau.
Expediente: O-89CIU-2021-000330-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, la Sra. Gil i el Sr. Pardo, Grup Ciutadans, sobre atenció a jòvens en València Activa.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel SR. Giner, la Sra. Gil i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre ajudes per a l'accés de l'habitatge de persones jòvens.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de subvencions per als clubs esportius de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000331-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre cementeris.
Expediente: O-89CIU-2021-000331-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Habitatge i la situació del lloguer d'habitatges, ajudes i habitatge social.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els impagaments de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els mesuraments de contaminació acústica i l'Observatori de l'Oci i Turisme.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la futura remodelació de l'avinguda d'Ausiàs March.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de contenidors no autoritzats existents en la via pública per orde de Domini Públic.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'acord intern entre municipis per a la sol·licitud de subvenció convocada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agencia Urbana en virtut de l'Orde TMA/892/2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els EDUSI.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre TransFira.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla Confiança.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el concurso internacional d'idees per al Parc de Desembocadura.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el concurs de projectes per a l'obra d'enjardinament de l'anomenat Solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la contracta de gestió intel·ligent del trànsit.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Consorcio València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el projecte Nou Llit del Túria.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat per a ús hoteler.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'execució de les inversions.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversiones en València per al 2022 de la Vicepresidència i Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'hospital de campanya COVID.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre assentaments.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre empadronaments.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la creació i posada en marxa d'un grup específic integrat per efectius de la Policia Nacional i la PLV a fi d'actuar al barri d'Orriols.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els contractes de publicitat institucional.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre ocupacions il·legals.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de persones sense sostre i sense llar que estan dormint i vivint en vies públiques, sota els ponts, soportals i als jardins.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de persones sense sostre i sense llar que els han oferit i acceptat el desplaçament al seu lloc d'origen o de residència.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les despeses d'il·luminació i disseny de l'Alcaldia.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'oferiment i acceptació d'allotjament a persones sense sostre i sense llar.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els projectes dels pressupostos participatius realitzats en l'any 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les sol.licitutds d'inscripció i docents en el Curs de Direcció Pública Local 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses en restaurants, cafeteries, càtering i submnistrament d'aliments que va tramitar el Servei de Coordinació Jurídica i Processos Electorals en els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses en restaurants, cafeteries, càtering i submnistraments d'alimentació que va tramitar el Servei de Protocol en els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'il·luminació i obres en l'Alcaldia de la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el disseny i la decoració del Saló de la Ximenera de l'Alcaldia de la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del BRL Ximenera Industrial Layana.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ordenació dels recursos naturals del PNA.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el condicionamiento del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el servici de vigilància en museus i monuments municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el conveni de l'Ajuntament amb la Junta de Desguàs.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0107 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Pla Integral del barri de la Punta.
Contestada
0108 - Prec formulat in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre no inclusió en el Pressupost 2022 de subvencions nominatives a entitats "pancatalanistes".
Quedar assabentat
0109 - Prec formulat pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans,sobre les subvencions nominatives a entitats "pancatalanistes" o separatistes.
Quedar assabentat