S'està cercant, espereu....

2021-10-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2021-10-28

Tornar

Plens:

Data:
28-10-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 OCTUBRE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 28 d'octubre de 2021.
Expediente: E-00401-2021-000094-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 30 de setembre de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 de setembre i d'1, 8 i 15 d'octubre, extraordinària de 29 de setembre i extraordinària i urgent de 30 de setembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del tercer trimestre sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000016-00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Decret del TSJ que declara acabat –en virtut del desistiment de la part actora- el PO 848/2021, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-00501-2021-000336-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justicia desestimatòria –amb imposició de costes a les recurrents- del recurs PO 303/2020, interposat contra la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de clavegueram, col·lectors i estació de bombament.
Expediente: E-00501-2021-000343-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el tercer trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000018-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i situació de tresoreria a 30 de setembre del 2021.
Expediente: E-04302-2021-000009-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2021-000020-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a exercir l'activitat pública de professor associat a temps parcial en la Universitat de València.
Expediente: E-00401-2021-000090-00 - Aprovat
0012 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada de professora col·laboradora en el Grau de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.
Expediente: E-01101-2021-003295-00 - Aprovat
0013 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de psicòloga.
Expediente: E-01101-2021-003562-00 - Aprovat
0014 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar les recomanacions de l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: E-01101-2021-003228-00 - Aprovat
0015 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la formalització de nous compromisos del Pacte d'Alcaldes i autoritzar el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica com a representant de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-08001-2021-000058-00 - Aprovat
0016 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar les festes de caràcter local a incloure en el calendari laboral de l'any 2022.
Expediente: E-01904-2021-001008-00 - Aprovat
0017 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa ratificar la Resolució núm. 885-TC, de 5 d'octubre de 2021, que rectifica l'acord del Ple de data 30 de setembre de 2021, concedint la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del Sr. Francisco Montesinos Gil, Francis Montesinos.
Expediente: E-02000-2021-000257-00 - Aprovat
0018 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el Pla de Convivència Municipal contra la Discriminació i l'Odi per als anys 2021-2024.
Expediente: E-02230-2021-000124-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0019 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre l'augment de la inversió a la ciutat de València prevista en els PGE per a 2022.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre la declaració com a Festa d'Interés Turístic Local de les Festes de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2021-000308-00 - Aprovat amb esmenes
0021 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Gil, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre la protecció i dignificació dels animals de companyia.
Expediente: O-89CIU-2021-000308-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la inseguretat ciutadana.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, el Sr. Ballester i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez, la Sra. Notario i la Sra. Lozano, portaveu del Grup Socialista, portaveu adjunta del Grup Compromís i la titular de l'Àrea de Govern de Benestar i Drets Socials respectivament, pel dret a l'accés i manteniment de comptes de pagament bàsics adreçades a persones en situació de vulnerabilitat.
Expediente: E-C1905-2021-000010-00 - Aprovat
0025 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre els centres de suport a les famílies.
Expediente: O-89CIU-2021-000308-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez, la Sra. Notario i la Sra. Ibáñez, portaveu del Grup Socialista, portaveu adjunta del Grup Compromís i la regidora de Joventut respectivament, sobre l'Any de la Joventut 2022.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat amb esmenes
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre implantar un pla d'acció per garantir el dret al descans del veïnat.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre desenvolupar una educació de qualitat als col·legis municipals.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez, la Sra. Notario i el Sr. Fuset, portaveu del Grup Socialista, portaveu adjunta del Grup Compromís i regidor del Grup Compromís respectivament, relativa a un tractament just a València en els PGE.
Expediente: O-C1907-2021-000649-00 - Aprovat amb esmenes
0030 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre les recomanacions de l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0031 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre investigació a CaixaBank.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0032 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de l'entorn de la Llotja com a Patrimoni Cultural de la Humanitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000306-00 - Contestada
0033 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre aparcaments.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
PREGUNTES
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures per a combatre el ciberbullying en menors.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la promoció del comerç just.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els equips d'intervenció familiar (violència filioparental i violència de gènere) i atenció a menors en acolliment familiar.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de Decidim VLC 2021-2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la participació veïnal als consells de districte.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del Reglament de participació.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre presència de la plaga del cotonet en l'arbratge de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Comité per a la Gestió del Risc de l'Òrgan Gestor de Platges.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'àrea de coaching per a l'ocupació de València Activa.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Portalemp de València Activa.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les parades en els diferents mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els recorreguts de les manifestacions i l'acte dels Moros i Cristians.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el pla anual de contractació de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat dels cronistes de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre exposicions de l'Ajuntament, situació de la placa de la Llotja i aparcaments de bicis en les Torres dels Serrans o altres monuments.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la modificació dels Estatuts de l'OAM Palau de la Música i de La Mostra, i l'adscripció del personal de la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre rutes culturals i històriques.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inversions als pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre obres als mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre reforç de la neteja i recollida de residus durant la campanya de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació de contenidors per a reciclatge d'oli domèstic.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'augment del pressupost de neteja per a 2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre inversions en matèria esportiva.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'expedició d'informes de vulnerabilitat de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accés esporàdic a l'àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accions de la Regidoria d'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el conveni amb Foment sobre la Torre Miramar i l'execució de les obres.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en la Marina i el seu entorn.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions previstes en els plans EDUSI, ARRU i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la infància.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la diversitat sexual.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el centre sociocultural de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre persones majors.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el mètode de pagament als museus i monuments municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els procediments de reintegrament en convocatòries del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el xec escolar del curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes de despeses de menjador escolar del curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes de material escolar del curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Museu Casa de les Roques - Corpus.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre propostes de multa per festes en domicilis.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre venda de droga a la menuda.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els puestos oferits i ocupats als mercats extraordinaris.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre contractacions irregulars en la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la Plaça del Llibre.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la recollida d'oli usat.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre una plaga de mosquits al Mercat Central.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les senyalitzacions en espais públics adaptats a persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA).
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'assignació de les competències i recursos necessaris perquè es realitze l'acord a proposta d'este grup municipal per a la conservació i neteja de la barana del llit, ponts històrics i el projecte de rehabilitació del Pont de la Mar.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'assignació pressupostària per a desenvolupament de l'acord aconseguit a proposta del Grup Municipal de Vox en relació amb l'inventari, recopilació i restauració de les restes arquitectòniques de la Tortada de Goerlich.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0086 - Pregunta suscrita por el Sr. Gosálbez, del Grupo Vox, sobre l'adquisició, donació o existència en l'arxiu de la xarxa de biblioteques municipals d'algun dels 32 llibres de temàtica LGTBI retirats pel Jutjat de Castelló.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre persones abonades, entrades i execució d'obres al Palau de la Música.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la tarifa de l'aigua.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre bonificacions, concessions i ajudes municipals a familíes nombroses.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Punt de Trobada Familiar de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la fibra òptica/banda ampla en la Devesa del Saler i Poble Nou.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la degradació del polígon de Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre trànsit i inundacions en Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el desenvolupament de l'administració electrònica a l'Ajuntament i el sector públic local.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Projecte Nou Riu del Túria.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Capital Mundial del Disseny.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la xarxa wifi.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de la normativa de transparència al sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre municipis innovadors.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les inversions en cementeris, de l'Acord Marc i sobre la festivitat de Tots Sants.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Programa Digit Jove.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el concurs d'idees de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre aparcaments públics.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Next Generation.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres al Parc Central.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments del tercer trimestre 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de serveis tercer trimestre 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses en restaurants, cafeteries, càtering i subministraments d'alimentació que tramitaren els serveis municipals i coordinadors generals dependents de les delegacions de Coordinació Jurídica, Serveis Centrals Técnics, Relació amb els Mitjans, Innovació i Inspecció els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el total de despeses relatives a obres, disseny i decoració del Saló de la Ximenera de l'Alcaldia de la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses en restaurants, cafeteries i càtering que tramitaren els serveis municipals i coordinadors generals dependents de les delegacions de les àrees de Protecció Ciutatdana, Desenvolupament, Renovació Urbana i Habitatge, Desenvolupament Innovador i àrea d'Educació, Cultura i Esport els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre inversions en infraestructures hídriques.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el dragatge dels canals de desguàs de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els programes EMPUJU i EMCUJU.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Candidatura de València a l'America's Cup.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'intercanviador de Tetuan.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reforma de l'explanada del Parc de l'Oest i els seus accessos.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0123 - MOCIONS URGENTS
0124 - Moció urgent subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre l'ampliació del Port de València.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Rebutjada l'urgència
0125 - Moció urgent subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre els Estatuts del Palau de la Música.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0126 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la PNL relativa a l'ampliació del Port de València presentada al Congrés dels Diputats.
Contestada
0127 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre la PNL relativa a l'ampliació del Port de València presentada al Congrés dels Diputats.
Contestada
0128 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, regidora del Grup Ciutadans, sobre les obres d'urbanització del carrer d'en Gil, encreuament amb el carrer de les Carabasses.
Quedar assabentat
0129 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'aplicació de l'article 120.3 del ROP.
Contestada