S'està cercant, espereu....

2020-07-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-07-30

Tornar

Plens:

Data:
30-07-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 30 JULIO 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 25 de juny de 2020 i extraordinària de 7 de juliol de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 19 i 26 de juny, i 3, 10 i 17 de juliol de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la incorporació al Grup Municipal Socialista del regidor Borja Jesús Sanjuán Roca.
Expediente: E-00401-2020-000057-00 - Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dona compte de la incorporació del regidor Borja J. Sanjuán Roca en les comissions informatives del Ple.
Expediente: E-00401-2020-000058-00 - Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA. Dona compte de les seues resolucions i d'un acord de la JGL relatius a la organizació municipal després de la presa de possessió com a regidor del Sr. Borja J. Sanjuán Roca.
Expediente: O-00601-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'illa 6-A Nuevo Centro.
Expediente: E-03001-2019-000342-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes.
Expediente: E-02701-2019-000640-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2020-000007-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2020-000008-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 2n trimestre.
Expediente: E-05501-2020-000014-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2020.
Expediente: E-04302-2020-000006-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 2n trimestre de 2020 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2020-000012-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe resum del control intern de l'Ajuntament de València exercici 2019.
Expediente: E-00201-2020-000016-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000029-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 15a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000030-00 - Aprovat
0017 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del servici 'Menjar a domicili' de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02229-2019-000259-00 - Aprovat
0018 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'aprovació inicial del Reglament dels centres de dia municipals d'inserció sociolaboral de menors.
Expediente: E-02201-2018-000324-00 - Aprovat
0019 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa modificar l'acord plenari de 27 de febrer de 2020 sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02229-2019-000004-00 - Aprovat
0020 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives: CEIP CARLES SALVADOR (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0021 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions per al nomenament del Sr. Vicent Baydal i Sala com a Cronista Oficial de la Ciutat de València.
Expediente: E-02000-2020-000036-00 - Aprovat
0022 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a fill adoptiu de la ciutat de València, a títol pòstum, de Silvino Navarro Vidal.
Expediente: E-02000-2020-000051-00 - Aprovat
0023 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a filla predilecta de la ciutat de València, a títol pòstum, de María José Grimaldo García.
Expediente: E-02000-2020-000052-00 - Aprovat
0024 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a filla adoptiva de la ciutat de València, d'Ángeles López Artiga.
Expediente: E-02000-2020-000053-00 - Aprovat
0025 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Gremi de Forners i Pastissers de València.
Expediente: E-02000-2020-000056-00 - Aprovat
0026 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Societat Esportiva Correcaminos.
Expediente: E-02000-2020-000055-00 - Aprovat
0027 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, al Grup de Treball València en Bici, de l'Associació Acció Ecologista-Agró.
Expediente: E-02000-2020-000057-00 - Aprovat
0028 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, al Banc d'Aliments de València.
Expediente: E-02000-2020-000058-00 - Aprovat
0029 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Policia Local de València.
Expediente: E-02000-2020-000059-00 - Aprovat
0030 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a fill predilecte de la Ciutat de València de Vicente Vergara del Toro.
Expediente: E-02000-2020-000060-00 - Aprovat
0031 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament com a fill predilecte de la Ciutat de València de José Pelegrí Galiana.
Expediente: E-02000-2020-000061-00 - Aprovat
0032 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la distinció de regidor honorari, a títol pòstum, a Ramón Vilar Zanón.
Expediente: E-02000-2020-000054-00 - Aprovat
0033 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa denominar Jardí Berta Cáceres el jardí situat en la confluència dels carrers de Rubén Darío i del Palància.
Expediente: E-02250-2020-000497-00 - Aprovat
0034 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa una autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada a temps parcial.
Expediente: E-01101-2020-002119-00 - Aprovat
0035 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment la primera modificació de Plantilla de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001632-00 - Aprovat
0036 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa ratificar el nomenament del coordinador general de l'àrea de Gestió de Recursos.
Expediente: E-01101-2020-002152-00 - Aprovat
0037 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar els Estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat Valenciana (CEMAS).
Expediente: E-02350-2020-000032-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0038 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre banderes no oficials en espais públics.
Expediente: O-89VOX-2020-000028-00 - Rebutjat
0039 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Torrado, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el repartiment de màscares per a persones majors, parades o afectades per un ERTO.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Aprovada proposta alternativa
0040 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre l'autonomia local financera i impuls d'infraestructures productives.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Aprovada proposta alternativa
0041 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la universalització del xec escolar.
Expediente: O-89CIU-2020-000225-00 - Aprovada proposta alternativa
0042 - Moció subscrita pel Sr. Giner i els Srs. Pardo i Copoví, portaveu i regidors respectivament del Grup Ciutadans, sobre el pla de foment de l'ocupació per a les persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2020-000225-00 - Aprovada proposta alternativa
0043 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre mesures per garantir la seguretat i la convivència ciutadana front a l'ocupació il·legal d'habitatges.
Expediente: O-89CIU-2020-000225-00 - Rebutjat
0044 - Moció subsrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre Fira València.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Aprovada proposta alternativa
0045 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre responsabilitats, gestió negligent i acords de reconstrucció COVID-19.
Expediente: O-89VOX-2020-000028-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0046 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat a les platges del sud de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
0047 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la política econòmica de l'equip de govern municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
PREGUNTES
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el projecte per a ajudar a superar el dol després de la pandèmia.
Expediente: O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre la incorporació d'un canó elèctric per al control de plagues.
Expediente: O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Local de Gestió de Residus.
Expediente: O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria Reacciona, de la Diputació de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució d'àrees funcionals del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades en barris i districtes de la ciutat en el primer semestre de 2020, 2019 i 2018.
Expediente: O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la participació de la Regidoria de Mobilitat en les actuacions d'urbanisme tàctic.
Expediente: O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la informació als veïns del control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els temps de demora dels serveis d'emergència al Palmar, al Saler i al Perellonet arran de les transformacions en la CV-500.
Expediente: O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pagament de serveis extraordinaris pendents a la Policia Local i als efectius de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita por la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'emmagatzematge dels monuments fallers per Tragsa.
Expediente: O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reobertura de monuments al setembre.
Expediente: O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el catàleg d'espais i itineraris de la memòria.
Expediente: O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la cessió del conjunt monumental de les Sitges.
Expediente: O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre subvencions per a plans directors.
Expediente: O-89CIU-2020-000215-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la cura de les palmeres.
Expediente: O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels objectius de l'Oficina Tècnica d'Ajuda a Projectes Europeus.
Expediente: O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'EDAR de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre expedients tramitats i resolts.
Expediente: O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre obres en les instal·lacions esportives elementals.
Expediente: O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre actuacions respecte a la crisi sanitària de la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre actuacions respecte a la crisi sanitària de la COVID-19 per la Delegació de Cementeris.
Expediente: O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar per part de l'àrea de Benestar i Drets Socials post-COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre actuacions respecte a la crisi sanitària de la COVID-19 de l'àrea de Benestar i Drets Socials.
Expediente: O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de terminals per a fer enquestes de satisfacció d'usuaris dels serveis socials municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000217-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la lluita contra la pobresa i l'exclusió social de les dones.
Expediente: O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament i compliment del Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el solar de Jesuïtes destinat a zona verda i el de l'avinguda d'Aragó previst per a hotel.
Expediente: O-89CIU-2020-000222-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la creació gràfica de la campanya Reviure, de la Delegació d'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2020-000216-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el xec escolar de juliol.
Expediente: O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de mosquiteres.
Expediente: O-89CIU-2020-000218-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el control d'aforament en les dependències municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000218-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el 2,5 % del pressupost per a autònoms i pimes.
Expediente: O-89CIU-2020-000218-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Benestar Animal.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Benestar Social.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Esports.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre discapacitat.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes per no dur màscares.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre una subvenció concedida a la lnstitució Econòmica i Empresarial lgnasi Villalonga.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre una subvenció concedida a la Fundació Francesc Eiximenis.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes imposades amb motiu de la reordenació del trànsit al carrer de Colón.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre una subvenció concedida a Ca Revolta.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes imposades amb motiu de la reordenació del trànsit a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la no participació de la ciutat en l'espectacle pirotècnic realitzat simultàniament en diversos municipis de la província.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el material de protecció contra la COVID-19 repartit pels servicis i grups municipals.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'edició del BONIC/A FEST 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'evolució i els brots de la COVID-19 que s'estan produint a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el material de protecció contra la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els ingressos al Pressupost 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la participació en els ingressos de l'Estat.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre platges.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la taxa per prestació de serveis funeraris.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions per part de la Delegació de Jardineria Sostenible.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el CEMAS.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pedanies o pobles de València.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el dragatge de canals varis de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la restauració de les dunes de les platges del sud.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la tala de pins en l'àmbit de la Junta de Desaigüe de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nomenament interí de personal tècnic i auxiliar de servicis socials per a l'atenció a la dependència, la renda valenciana d'inclusió social i l'ingrés mínim vital.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els agents de Policia Local interins.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la propietat de les vivendas dels Blocs Portuaris.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el projecte previst per als antics magatzems portuaris.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'ús de portes giratòries en l'adjudicació directa de contractes menors.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la promoció de la clótxina valenciana
Expediente: O-89CIU-2020-000213-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la protecció davant les onades de calor estival en el nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2020-000214-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre turisme.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'emergència climàtica.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte europeu Activage.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la implementació d'un sistema de gestió economicofinancer i un sistema de gestió de recursos humans i personal amb tecnologia SAP.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els barris de la Punta, Natzaret i la Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el PAI Benimaclet Est.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Especial i projecte bàsic de millores de l'EDAR de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la remodelació de línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els servicis funeraris.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del xalet d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el sector turístic.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reordenació de l'av. de l'Enginyer Manuel Soto.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes del xec escolar.
Expediente: O-89POP-2020-000076-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0128 - Pregunta formulada in voce per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre incidència de la COVID-19 a la ciutat.
Contestada
0129 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Joventut de Natzaret.
Contestada
0130 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'accés a la informació facilitada de les anàlisis de les aigues residuals i la incidència del coronavirus als barris de la ciutat.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0131 - Moció urgent subscrita per la Sra. Catalá i Sra. LLobet, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre el reconeixement d'Inndromeda com a 'European Digital Innovation Hub' de la Comunitat Valenciana.
Aprovat