S'està cercant, espereu....

2019-07-18 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2019-07-18

Tornar

Plens:

Data:
18-07-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
E
Observacions:
PLE ORGANITZACIÓ CORPORACIÓ 2019-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - ALCALDIA. Dóna compte de la constitució dels grups polítics municipals i designació de portaveus.
Expediente: E-00401-2019-000096-00 - Quedar assabentat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de la constitució de la Junta de Portaveus i del seu règim de sessions.
Expediente: E-00401-2019-000097-00 - Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte del consentiment dels grups polítics a l'ús de mitjans electrònics per a les convocatòries del Ple, de la Junta de Govern Local, de les comissions de Ple i de qualsevol altre òrgan municipal.
Expediente: E-00401-2019-000102-00 - Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dóna compte del nomenament de membres i secretari de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2019-000025-00 - Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa al nomenament de tinències d'Alcaldia.
Expediente: E-00601-2019-000038-00 - Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa a l'estructura del Govern municipal en àrees i delegacions.
Expediente: E-00601-2019-000043-00 - Quedar assabentat
0007 - ALCALDIA. Dóna compte de la delegació de facultats resolutòries de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2019-000028-00 - Quedar assabentat
0008 - ALCALDIA. Dóna compte de la delegació de facultats resolutòries d'Alcaldia en regidories.
Expediente: E-00601-2019-000042-00 - Quedar assabentat
0009 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua resolució relativa a les delegacions de firma conferides.
Expediente: E-00601-2019-000040-00 - Quedar assabentat
0010 - ALCALDIA. Dóna compte del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2019-000030-00 - Quedar assabentat
0011 - ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu al nombre, retribucions i nomenament del personal eventual.
Expediente: E-00601-2019-000032-00 - Quedar assabentat
0012 - ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de sessions del Ple de l'Ajuntament.
Expediente: E-00401-2019-000103-00 - Aprovat
0013 - ALCALDIA. Proposa aprovar el nombre, denominació, composició i competències sectorials de les comissions permanents de Ple: comissions informatives, Comissió de Comptes i Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Aprovat
0014 - ALCALDIA. Proposa aprovar la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Expediente: E-00401-2019-000109-00 - Aprovat
0015 - ALCALDIA. Proposa aprovar el nombre de vocals de les juntes municipals.
Expediente: E-00401-2019-000106-00 - Aprovat
0016 - ALCALDIA. Proposa el nomenament de representants en les entitats metropolitanes (EMSHI I EMTRE).
Expediente: E-00401-2019-000104-00 - Aprovat
0017 - ALCALDIA. Proposa determinar la distribució del nombre de consellers i conselleres que corresponen als grups polítics municipals en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (EMIVASA).
Expediente: E-00401-2019-000107-00 - Aprovat
0018 - ALCALDIA. Proposa determinar la composició de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2019-000108-00 - Aprovat
0019 - ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en les regidories.
Expediente: E-00601-2019-000041-00 - Quedar assabentat
0020 - ALCALDIA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de nomenament de Presidència i suplència de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-00601-2019-000021-00 - Quedar assabentat
0021 - ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de dedicació, de retribucions i d'assistències dels càrrecs electes de la corporació 2019-2023.
Expediente: E-01101-2019-003069-00 - Aprovat