S'està cercant, espereu....

2016-05-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-05-26

Tornar

Plens:

Data:
26-05-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 d'abril de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 22 i 29 d'abril i 6 i 13 de maig de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU per a la implantació del centre de salut a la carrera de Malilla/carrer de Bernat Descoll i zona verda a l'avinguda d'Ausiàs March-carrer d'Eslida.
Expediente: E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU per a l'ampliació del Col·legi Públic Primer Marqués del Túria.
Expediente: E-03001-2015-000180-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari denegatori de la resolució per mutu acord del Programa Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Única del Sector M-5 Drassanes-Grau.
Expediente: E-03001-2007-000326-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Patraix-CHP UE-2.
Expediente: E-03003-2015-000017-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuaciò Integrada Benimàmet unitat d'execució A.
Expediente: E-03003-2016-000002-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública el Pla Especial de Protecció de l'Entorn dels Béns d'Interés Cultural Jardí Botànic de la Universitat de València, Temple Parroquial de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart (PEP-EBIC03).
Expediente: E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa de Ciutats que Caminen.
Expediente: E-01801-2016-001676-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs PO 229/2010 interposat contra Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda que va aprovar definitivament la Modificació del PGOU, àmbit Grau-Cocoters, i el Pla Parcial Sector Grau, tenint en compte que el Tribunal Suprem ha desestimat la cassació amb imposició de costes als recurrents.
Expediente: E-00501-2011-000118-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2016.
Expediente: E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000028-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000029-00 - Aprovat amb esmenes
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
Expediente: E-05501-2016-000031-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Local d'Inmigració i Interculturalitat.
Expediente: E-02201-2016-000096-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Cooperació.
Expediente: E-02201-2016-000153-00 - Aprovat
MOCIONS
0018 - Moció subscrita conjuntament pel segon tinent d'alcalde, Sr. Peris, i la delegada d'Educació, Sra. Oliver, sobre l'adhesió de la ciutat de València al projecte Ciutat de les Xiquetes i dels Xiquets.
Expediente: E-02101-2016-000242-00 - Aprovat
0019 - Moció subscrita pels Srs. Ribó, Calabuig, Peris i Fuset, en nom de l'equip de govern, sobre el nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per a crear municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva.
Expediente: O-C1503-2016-000061-00 - Retirat
0020 - Moció subscrita pel Sr. Benlliure, regidor del Grup Ciutadans, sobre prevenció d'incendis en el bosc de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89CIU-2016-000099-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, regidora del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei 7/2011, de 1 d'abril, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2016-000100-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita pel Sr. Monzó i el Sr. Grau, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la planificació educativa a la ciutat de València.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita pel Sr. Novo, regidor del Grup Popular, sobre la remodelació de les places de la Reina, de Ciutat de Bruges, de l'Ajuntament i de Sant Agustí.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Monzó, portaveu del Grup Popular, sobre la defensa de la unitat d'Espanya.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pels Srs. Ribó, Calabuig, Peris i Fuset, en nom de l'equip de govern, sobre l'adhesió de l'Ajuntament de València al Fons Valencià per la Solidaritat.
Expediente: O-C1503-2016-000062-00 - Retirat
0026 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre instar l'alcalde a defendre els interessos del comerç valencià.
Expediente: O-89CIU-2016-000101-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, regidor del Grup Ciutadans, sobre la col·locació de pantalles en direccions de servici.
Expediente: O-89CIU-2016-000102-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Campanar.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de la Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Camins al Grau.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Poblats Marítims.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Jesús.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de l'Olivereta.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte del Pla del Real.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte d'Extramurs.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte d'Algirós.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Rascanya.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Pobles del Nord.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Pobles de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja en el districte de Pobles del Sud.
Expediente: O-89CIU-2016-000087-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació del PEPRI del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis municipals, primer trimestre 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica, primer trimestre 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible, primer trimestre 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en telefonia, primer trimestre 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en subministraments postals, primer trimeste 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en neteja de dependències municipals, col·legis i mercats, primer trimestre 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses del servici alié de prevenció de riscos laborals, primer trimestre 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la promoció del Dia dels Museus.
Expediente: O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre diversos fullets en valencià.
Expediente: O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la falta de personal als museus municipals.
Expediente: O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el VI centenari de la defunció de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciudadans, sobre el futur de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
0061 - Pregunta suscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el barri de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita por el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la remodelació de l'avinguda del Port.
Expediente: O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de Ciutat de Bruges.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI de Benimaclet Est.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Cabanyal-el Canyamelar, un any després.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre vivendes d'emergència per a desnonats.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el cessament d'activitat de la gasolinera al carrer del Camp de Túria.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació dels edificis situats a la plaça del Doctor Collado, 2 i 3.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regularització de les concessions de la façana marítima.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'anell ciclista.
Expediente: O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89CIU-2016-000097-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació laboral del servei de grues.
Expediente: O-89CIU-2016-000097-00 - Contestada
0073 - Preguntes subscrita por el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la competència deslleial en el sector del taxi.
Expediente: O-89CIU-2016-000097-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudadans, sobre el Balneari de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2016-000093-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horaris d'atenció al públic del tanatori municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les sancions imposades per contaminació acústica.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les sancions imposades per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els canvis de jurisdicció del Sr. alcalde.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el perfil institucional en Twitter.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els contractes menors adjudicats per la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el cost de les pancartes que es despleguen al balcó de la Casa Consistorial.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la retallada del programa 'La Dipu et beca'.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a famílies d'acolliment.
Expediente: O-89CIU-2016-000094-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Centre d'Avifauna Exòtica.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Teatre el Musical.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'IBI.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0087 - Prgunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre incerteses informatives del govern municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Museu del Silenci.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'ICIO.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els nius de cotorres.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els tributs que afecten el sector empresarial.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les propostes d'inversions als barris en els Pressupostos de 2017.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la nova pàgina web de la Universitat Popular.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la implantació del Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR) de l'envàs.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura de les noves escoles infantils municipals.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici al carrer de Colón.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el cost de la Primavera Educativa per a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte europeu Transition Cities.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre queixes i actuacions fetes en matèria de neteja.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la puntuació de la renda familiar en les noves bases del Xec Escolar.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió amb ANECOOP i la Fundació Sabor i Salut.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a evitar la venda de taronges furtades.
Expediente: O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la previsió d'instal·lació de nous contenidors soterrats.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies formulades pel furt de taronges.
Expediente: O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de formació especialitzat per a la Policia Local sobre taronges.
Expediente: O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el personal de l'Orquestra de València.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2016-000080-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la realització de la Primavera Educativa al jardí del Túria.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les sancions imposades per infracció de l'Ordenança de Parcs i Jardins.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el romanent de 2015 del Palau de la Música.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cobriment del canal Xúquer-Túria.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Nit de Sant Joan.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recuperació de la vegetació submergida de l'estany de l'Albufera.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les actuacions de la Policia Local al barri de Natzaret.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la ubicació d'aparcaments dissuasoris als afores de la ciutat.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte CoSuDS d'estalvi d'aigua de pluja.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria de subvencions al desenrotllament de projectes esportius d'entitats sense ànim de lucre.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre infraccions comeses per Ca Revolta.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre noves activitats i matrícula en la Universitat Popular.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre llicències per taules i cadires.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obertura d'establiments hostalers.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte d'un carril bici i altre d'EMT en l'avinguda del Port.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la Comissió de Control de Contractació.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda amb l'Associació Amics del Carme.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Festivitat de la Mare de Déu de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'atenció a les persones usuàries del Banc Solidari d'Aliments.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obertura de bars amb ambientació musical.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de consulta ciutadana d'inversions en barris.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre dades en matèria de Turisme.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre pintades en l'entorn d'edificis protegits.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les autoritzacions expedides als mitjans de comunicació durant les Falles de 2016 perquè desenvoluparen el seu treball al balcó de l'Ajuntament.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa Housing First.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'Exposició del Ninot 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la venda ambulant il·legal.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'atenció a les persones refugiades.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la figura del mediador Falles-veïns.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Declaració de Ciutats Sostenibles.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació de la targeta VLC amb Tu.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el temps d'atenció als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una reunió per tractar temes relatius a la plaça d'Andújar.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les noves línies de l'EMT.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Creu de Maig que s'instal·lava a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Palau de la Música.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el turisme de creuers.
Expediente: E-89POP-2016-000013-00 - Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0145 - Declaració institucional de tots els grups polítics municipals sobre el nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per a crear municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva.
Aprovat
0146 - Declaració institucional de tots els grups polítics municipals sobre l'adhesió de l'Ajuntament de València al Fons Valencià per la Solidaritat.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0147 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació de grups nacionalistes i independentistes i sobre el pressupost de la Fira de Juliol 2016.
Contestada
0148 - Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre protocols de prevenció en matèria sanitària oferits a través de la web municipal.
Quedar assabentat
0149 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la seguretat en l'accés a les unitats administratives en la PIAE.
A contestar en pròxima sessió
0150 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'absència d'una ambulància al Besamà a la Mare de Déu.
Quedar assabentat