S'està cercant, espereu....

2015-07-08 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-07-08

Tornar

Plens:

Data:
08-07-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
E
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució dels grups polítics municipals i designació de portaveus.
Expediente: E-00401-2015-000023-00 - Quedar assabentat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de la constitució de la Junta de Portaveus.
Expediente: E-00401-2015-000026-00 - Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'escrit presentat pels grups polítics municipals per mitjà del qual accepten la convocatòria electrònica de les sessions del Ple i de les seues comissions.
Expediente: E-00401-2015-000034-00 - Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues resolucions relatives al nomenament de membres de la Junta de Govern Local, del seu regidor secretari i de la seua constitució.
Expediente: E-00601-2015-000045-00 - Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució relativa al nomenament de tinents d'alcalde.
Expediente: E-00601-2015-000044-00 - Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues resolucions relatives a l'estructura del govern municipal en àrees i delegacions.
Expediente: E-00601-2015-000055-00 - Quedar assabentat
0007 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució d'atribucions delegades en la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2015-000053-00 - Quedar assabentat
0008 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució d'atribucions delegades en membres de la Junta de Govern Local i en altres regidors.
Expediente: E-00601-2015-000057-00 - Quedar assabentat
0009 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució relativa a les delegacions de firma conferides.
Expediente: E-00601-2015-000058-00 - Quedar assabentat
0010 - ALCALDIA. Dóna compte del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2015-000063-00 - Quedar assabentat
0011 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de delegació de competències en els membres de la Junta de Govern Local i en altres regidors.
Expediente: E-00601-2015-000056-00 - Quedar assabentat
0012 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local relatiu al nombre i règim del personal eventual.
Expediente: E-00601-2015-000054-00 - Quedar assabentat
0013 - ALCALDIA.- Dóna compte del nomenament del personal eventual.
Expediente: E-00601-2015-000061-00 - Quedar assabentat
0014 - ALCALDIA.- Proposa aprovar el règim de sessions del Ple de l'Ajuntament.
Expediente: E-00401-2015-000028-00 - Aprovat
0015 - ALCALDIA.- Proposa aprovar el nombre, denominació, composició i competències sectorials de les comissions permanents del Ple: comissions informatives, Comissió de Comptes i Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
Expediente: E-00401-2015-000027-00 - Aprovat
0016 - ALCALDIA.- Proposa aprovar la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Expediente: E-00401-2015-000033-00 - Aprovat
0017 - ALCALDIA.- Proposa aprovar el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i òrgans directius.
Expediente: E-00201-2015-000017-00 - Aprovat
0018 - SECRETARIA GENERAL.- Proposa declarar la incompatibilitat de tres regidors.
Expediente: E-00401-2015-000035-00 - Aprovat
0019 - ALCALDIA.- Proposa aprovar el nombre de vocals de les juntes municipals.
Expediente: E-00401-2015-000030-00 - Aprovat
0020 - ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants en entitats metropolitanes.
Expediente: E-00401-2015-000032-00 - Aprovat
0021 - ALCALDIA.- Proposa determinar la distribució del nombre de consellers que corresponen als grups polítics municipals en el Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
Expediente: E-00401-2015-000029-00 - Aprovat
0022 - ALCALDIA.- Proposa determinar la composició de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2015-000031-00 - Aprovat
0023 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de nomenament de president titular i suplent de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-00601-2015-000047-00 - Aprovat