La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

FERNANDO GINER GRIMA

 

Fernando Giner Grima

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Ciutadans.
Vocal de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
Vocal de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 66.660,18 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tribuitàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 251 Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf. 257 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 123 Kb).

ESTUDIS

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de València) i MBA per IESE (Universitat de Navarra)

BIOGRAFIA

Nascut a València en 1964, casat i quatre fills, Fernando Giner és professor i consultor de Màrqueting Estratègic i Organització d'Empreses.
Des de 1990 fins a 1998 va treballar com a directiu i membre del Consell d'Administració en el grup d'empreses familiar en diferents sectors de l'economia valenciana. En 1998 inicia la seua labor com a professor, formador de directius i conseller d'empreses, dissenyant més de cinquanta plans estratègics per a diferents entitats. Esta activitat la realitza fins a l'actualitat.
Entre 2000 i 2010 va dirigir a València l'Escola de Negocis ESTEMA, actualment adscrita a la Universitat Europea de Madrid, on va dissenyar, va implantar i va dirigir els MBAs en cinc categories distintes, creant un model d'educació per a directius basat en la metodologia inductiva i experiencial. Durant la seua direcció, l'Escola va ser la més guardonada en la categoria de creació d'empreses amb 13 premis del SERVEF.
Durant vint anys ha sigut membre de la Comissió Executiva de La Casa de la Caritat de València i, els deu últims, membre del Comité de Direcció i Vicepresident de Màrqueting i Comunicació, funcions realitzades com a voluntari i de manera altruista.
Ha sigut director i professor de la “Acadèmia Emprén”, de l'Associació de Jóvens Empresaris de València (AJEV) també de manera altruista.
A més, ha col·laborat amb nombroses entitats i mitjans de comunicació com a conferenciant i articulista en temes d'estratègia empresarial.
És autor dels llibres El Repte (2007), El Debat (2010), 13 principis per a emprendre (2013) i 13 errors (massa freqüents) en la nostra pime (2013), a més de creador del projecte de crowdlearning 13 històries reals d'emprenedors.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 179 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials (308 kb) Màster en Economia i Direcció d'Empreses (384 Kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085272
Pl. Ajuntament, 1 planta 3a - 46002
E-mail: fginerg@valencia.es, ciudadanosvalencia@valencia.es

Xarxes socials:
Twitter https://twitter.com/Fginer
Facebook https://www.facebook.com/fernando.ginergrima

Informació addicional