La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

SANDRA GÓMEZ LÓPEZ

 

Sandra Gómez López

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Grup Municipal Socialista.
Primera Tinenta d' Alcalde.
Vicealcaldessa.
Coordinadora General de l'àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge.
Regidora Delegada de Relacions Institucionals.
Regidora Delegada de Gestió d'Obres d'Infraestructura.
Regidora Delegada de Planificació i Gestió Urbana.
Regidora Delegada de Manteniment d'Infraestructures.
Vocal de la Junta Local de Protecció Civil.
Representant titular en el Consell de Navegació i Port del Port de València.
Vocal del Consell Social de la Universitat de València.
Representant en el Patronat de la Fundació per a la Formació, Estudis i Convivència Professor Manuel Broseta.
Representant en el Consell d'Administració de València Parc Central Alta Velocitat S.A.
Representant en la Junta General i Consell d'Administració en València Plataforma Intermodal i Logística S.A.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.
Representant en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Representant en la Comissió Executiva de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÈRIES

Retribució anual bruta: 85.325,14 €

 

BOP 03.07.2019 (pdf 195 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 196 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb).

ESTUDIS

Llicenciada en dret per la Universitat de València.
Llicenciada en Administració i direcció d'Empreses per la Universitat de València.
Màster Executive en dret Empresarial del Centre d'Estudis Garrigues i la Universitat de Harvard.
Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional de la Universitat de València (falta presentar el TFM)

BIOGRAFIA

Vaig nàixer el 23 de juliol de 1985 a València.
Afiliada als Jóvens Socialistes des dels 18 anys. Expresidenta del Consell de la Joventud de la Comunitat Valenciana. Exvicepresidenta del Consell de la Joventut de València i exvicepresidenta de la Fundació Triangle Jove. Empleada de banca en Caixa Catalunya. Em vaig llicenciar en Dret i ADE per la Universitat de València. Trainee en Gómez-Acebo & Pombo, passant després dos anys en el departament processal – penal de J&A Garrigues S.L.P., que vaig abandonar per a fer el doctorat i i muntar el despatx Gómez Belenguer Advocats. Vaig cursar a més un màster de Dret Empresarial organitzat per Garrigues i la Universitat de Harvard i, a hores d'ara, em trobe acabant un altre sobre Drets Humans en la UV. En la formació socialista, sóc secretària d'Acció Electoral de Joves Socialistes i secretària d'Idees i Programes del PSPV-PSOE de València.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 24,9 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Licenciatura en Dret (pdf 3834)

Licenciatura en Admón i Direcció d'Empreses (pdf 3827)

Màster Executiu en Dret Empresarial (603 Kb)

Certificació de lideratge per a Gestió Pública (pdf 478 Kb).

Certificació Colegi d'Advocats (pdf 339 Kb).

 

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085336 - 962085337 - 962085307
Pl. Ajuntament, 1. 1a Planta - 46002
E-mail: vicealcaldessa@valencia.es, regidoriaurbanisme@valencia.es

Xarxes socials:
Facebook: @DesenvolupamenturbaVLC - https://m.facebook.com/gomezlopezsandra
Twitter: @urbanismevlc - @SanGomezLopez       
Instagram: @urbanismevlc - @sandra.gomez.lopez

Informació addicional