2018-06-28 - València

null 2018-06-28

Tornar

Junta General AUMSA:

Data:
28-06-2018
Hora:
12:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
JUNTA GENERAL ORDINARIA AUMSA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Examen i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'exercici 2017.
Expediente: O-00616-2018-000002-00 - Aprovat
0002 - Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta d'aplicació de resultats.
Expediente: O-00616-2018-000002-00 - Aprovat
0003 - Designació de l'empresa Fides Auditors, SLP, com a Auditor de Comptes i de Compliment de Legalitat i d'Auditoria Operativa per als exercicis 2018, 2019 i 2020.
Expediente: O-00616-2018-000002-00 - Aprovat
0004 - Aprovació de l'acta de la present sessió.
Aprovat