2015-04-24 - València

null 2015-04-24

Tornar

Junta General AUMSA:

Data:
24-04-2015
Hora:
12:00
Òrgan:
AUMSA
Caràcter:
O
Observacions:
APROBACIÓN CTAS Y AUDITORES

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'exercici 2014.
Aprovat
0002 - Proposta d'Aplicació de Resultats.
Aprovat
0003 - Designació de l'empresa Fides Auditores, SLP, com a auditor de comptes i auditoria de compliment de legalitat per als exercicis 2015, 2016 i 2017.
Aprovat
0004 - Aprovació de l'Acta de la present sessió.
Aprovat