2020-06-19 - València

null 2020-06-19

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
19-06-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE JUNIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de juny de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 181/17, interposat contra Resolució de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per la qual es va declarar l'extinció del dret a l'aprofitament de l'aigua.
Expediente: E-00501-2020-000100-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 514/19, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va anul·lar i va aprovar noves liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013-2017.
Expediente: E-00501-2020-000104-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 11/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000108-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 37/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000110-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 38/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000109-00 - Quedar assabentat
0007 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de maig de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000011-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes d'abril.
Expediente: E-04909-2020-000207-00 - Aprovat
0009 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa acceptar l'ajuda econòmica concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Expediente: E-01304-2019-000004-00 - Aprovat
0010 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'una campanya publicitària urgent sobre mesures tributàries per a fer front a la COVID-19.
Expediente: E-04103-2020-000015-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0011 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la justificació de part d'una transferència de capital efectuada a favor d'Aumsa.
Expediente: E-03001-2013-000108-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la subscripció a la revista de dret urbanístic per a l'any 2020.
Expediente: E-03101-2020-000009-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb la indemnització per l'ocupació d'una parcel·la situada al carrer d'Olba.
Expediente: E-03103-2014-000040-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer el gasto de part de l'import d'adjudicació del contracte de servicis de direcció d'obra i instal·lacions, assistència tècnica en matèria estructural i coordinació en matèria de seguretat i salut en fase d'execució de l'obres del 'Projecte d'execució de Pati Obert-Jardí d'Escultures al solar que dona a la part posterior de l'IVAM'.
Expediente: E-03201-2018-000089-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa alliberar crèdit i aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte d'execució del 'Projecte bàsic i d'execució de les obres d'equipament, instal·lacions i habilitació de l'antiga Farinera per a usos d'ocupació, emprenedoria i innovació', finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-03201-2019-000016-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la segona aportació de fons de l'any 2020 a la Societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
Expediente: E-03201-2020-000006-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte de conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament i encarregar-ne l'execució a Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E-03401-2020-000220-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer dels Àngels.
Expediente: E-03910-2018-000028-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0019 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa ratificar la Resolució GG-428, de 29 de maig de 2020, per la qual es va adjudicar pel procediment d'emergència el subministrament de cartelleria i senyalística informativa de la COVID-19 que s'ha d'instal·lar a les platges de València.
Expediente: E-02410-2020-000039-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Rehabilitació i adequació dels depòsits de regulació associats a les plantes potabilitzadores de la Presa i el Realó'.
Expediente: E-02701-2017-000418-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juny de 2020.
Expediente: E-02701-2020-000191-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2020-000146-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0023 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la concessió dels premis de la 133a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2019.
Expediente: E-01601-2019-000034-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte de construcció d'una 'IDE al Parc Lineal de Benimàmet (VLC-2018-2304)'.
Expediente: E-01903-2019-000041-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Sociedad Deportiva Correcaminos en relació a la subvenció concedida per a l'organització de la Marató València Trinidad Alfonso EDP 2019.
Expediente: E-01903-2019-000326-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana per a la realització de l'esdeveniment 'World Padel Tour 2019'.
Expediente: E-01903-2019-000328-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana per a la realització d'esdeveniments esportius internacionals d'hoquei herba.
Expediente: E-01903-2019-000329-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Ciclista Escapada en relació a la subvenció concedida per a l'organització de la 'Volta Comunitat Valenciana Fémines de Élite UCI 2.1'.
Expediente: E-01903-2019-000330-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Prociclismo relativa a la subvenció concedida per a l'organització de l'esdeveniment '70 Volta a la Comunitat Valenciana'.
Expediente: E-01903-2019-000337-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-01903-2020-000090-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses actuacions de corals nadalenques.
Expediente: E-01904-2019-000943-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una representació dins del programa Nadal 2019.
Expediente: E-01904-2019-000943-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de drets d'autor d'una representació de la Fira d'Expojove.
Expediente: E-01904-2020-000986-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a l'elaboració d'un disseny artístic de la il·luminació al voltant de la Falla municipal 2020.
Expediente: E-01904-2019-000992-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una transferència a favor del Consorci de Museus.
Expediente: E-02001-2016-001467-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02001-2020-000514-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2020-000535-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2019, en el sentit d'ampliar el termini per a la presentació d'al·legacions així com per a esmenar les deficiències o la falta de documentació de la convocatòria d'ajudes de material escolar per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000326-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'asociación CANDOMBE.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor d'ASIEM (Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental).
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0041 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. IG-100, de 21 de febrer de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte de subministrament de 'Merchandising per a esdeveniments joventut'.
Expediente: E-01902-2020-000029-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació dels servicis d'interpretació del llenguatge de signes.
Expediente: E-02201-2013-007734-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a l'oficina municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una actuació amb motiu de la celebració del Dia Universal de la Infància.
Expediente: E-02201-2019-000182-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació d'ames de casa Tyrius del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'entitat Villa Teresita del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de dos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte adjudicat pel procediment d'emergència per a prestar el servici de cent vint places d'allotjament i manutenció per a persones sense llar a la Residència del Complex d'Alt Rendiment Esportiu 'la Petxina'.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte adjudicat pel procediment d'emergència del servici de seguretat en diverses instal·lacions municipals utilitzades com a conseqüència de la crisi sanitària COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000060-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ Proposa aprovar la pròrroga del contracte adjudicat pel procediment d'emergència per a la prestació del servici de reallotjament de set esportistes que van ser desallotjats de la Residència del Complex Esportiu 'la Petxina' com a conseqüència de la crisi sanitària COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la contractació d'emergència de l'atenció social a l'alberg temporal de 'la Petxina II' com a conseqüència de la crisi sanitària COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000077-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la contractació pel procediment d'emergència del servici de gestió del centre temporal d'allotjament per a persones sense llar de Torrent.
Expediente: E-02201-2020-000092-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-758, de 28 de maig de 2020, que disposa la represa de les prestacions en el Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Quedar assabentat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-763, de 28 de maig de 2020, per la qual es resol reprendre la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Quedar assabentat
0056 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2020, de denegació de la sol·licitud d'alçament de la suspensió i la pròrroga del contracte de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02201-2015-000529-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Jovesólides.
Expediente: E-02224-2020-000021-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2020-000080-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Major de la Comunitat Valenciana (Fundació AGM).
Expediente: E-02224-2020-000081-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-431 i BG-432, de 5 de juny, i BG-445, de 9 de juny de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0061 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-423, de 2 de juny de 2020, aprovatòria del llistat de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0062 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-420, d'1 de juny, BG-424, de 4 de juny, i BG-440, de 9 de juny de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Quedar assabentat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Intermón-Oxfam de reformulació econòmica i ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad d'ampliació del termini d'execució i reformulació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Farmamundi en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària a favor de la fundació MUNDUBAT per al desenvolupament del projecte d'acció humanitària 'Desdejunis escolars'.
Expediente: E-02250-2019-000206-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a la realització del programa de beques 'Juan Castelló-Universitat de València'.
Expediente: E-02250-2020-000042-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 3 d'abril de 2020, d'aprovació de la convocatòria de subvencions per a la realitzacio de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Al-Adala.
Expediente: E-02250-2020-000182-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0071 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01909-2020-000035-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés corresponent a la subvenció destinada a la realització d'inversions financerament sostenibles 2018.
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0073 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de lloguer de l'equipament de ràdio per a la roda de premsa de la presentació de l'Organic Food Iberia.
Expediente: E-02350-2020-000016-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-02901-2018-003355-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte de la Resolució núm. GO-2001, de 4 de juny de 2020, per la qual s'establix com a horari d'obertura dels mercats municipals l'existent amb anterioritat a l'estat d'alarma.
Expediente: E-02901-2020-000558-00 - Quedar assabentat
0076 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a la reactivació dels mercats municipals de districte, els extraordinaris fixos i els periòdic festius.
Expediente: E-02901-2020-001069-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar els preus contradictoris aplicables al contracte d'execució de les obres d'habilitació de l'immoble municipal situat al carrer de Guillem de Castro, cantó carrer d'Espartero.
Expediente: E-02902-2018-001954-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000102-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat sis places de tècnic/a de gestió ambiental.
Expediente: E-01101-2018-000047-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament del personal funcionari en el concurs de mèrits per a la provisió definitiva de huit llocs de treball de secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD).
Expediente: E-01101-2019-001824-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment de la sol·licitud de trasllat d'una auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2020-001728-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de cap de secció mitjana adjunta a cap de servici (TD) en el Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: E-01101-2020-001868-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-001698-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD), categoria veterinari, en el Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2020-001731-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat en la Secretaria d'Àrea II.
Expediente: E-01101-2020-000752-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2020-001183-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Expediente: E-01101-2020-001776-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars administratius/ives mobilitat/disponibilitat per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-001786-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un operador de comunicacions per al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-001885-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual en el lloc número de referència 9269.
Expediente: E-01101-2020-001851-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la liquidació dels complements de productivitat i activitat professional de juny de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001735-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres corresponents al projecte 'Reordenació de la plaça de la Reina de València', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000001-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres corresponents al projecte 'Reordenació de la plaça de la Reina de València', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000249-00 - Aprovat
0094 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN. Proposa declarar vàlid el procediment negociat sense publicitat celebrat per a contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barris 2017 i 2018, lot núm. 1 (carril bici GGVV de Ferran el Catòlic-de Ramón y Cajal) i lot núm. 2 (antic lot núm. 3) (carril bici avinguda de l'Institut Obrer), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió integral de seixanta places al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-04101-2019-000008-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la situada a la carretera de Malilla.
Expediente: E-05303-2015-000003-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2020 de l'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia Local).
Expediente: E-05307-2018-000099-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00801-2020-000086-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius hw de control horari sense suport contractual.
Expediente: E-00801-2020-000087-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-485, de 6 de juny de 2020, per la qual s'adjudica mitjançant procediment d'emergència el contracte de servicis de configuració, tunning i validació del gestor documental que donarà suport al Sistema d'Informació del Padró Municipal d'Habitants.
Expediente: E-00801-2020-000088-00 - Quedar assabentat
0101 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent al contracte de servicis de configuració, tunning i validació del gestor documental que donarà suport al Sistema d'Informació del Padró Municipal d'Habitants.
Expediente: E-00801-2020-000088-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de subministrament d'una unitat de cabina de discos per a backup, així com la cessió del dret d'ús del software necessari per al seu funcionament.
Expediente: E-00801-2020-000093-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de subministrament de tres servidors de virtualització per a la gestió del sistema de teletreball.
Expediente: E-00801-2020-000094-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de servicis informàtics de virtualització del GIS municipal amb motiu de l'augment del sistema de teletreball.
Expediente: E-00801-2020-000096-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de servicis informàtics de reforç microinformàtic.
Expediente: E-00801-2020-000097-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de servicis informàtics de desenvolupament a mesura d'un mòdul informàtic integrat en PIAE.
Expediente: E-00801-2020-000098-00 - Aprovat
0107 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar la pròrroga extraordinària del contracte de 'Servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi) en mode servici, així com la definició i posada en marxa de l'oficina de projectes necessària per a integrar en la dita plataforma els indicadors de ciutat i determinats servicis municipals, inclosos els seus indicadors de gestió'.
Expediente: E-00805-2019-000001-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponibles parts de les reserves de crèdit per al contracte de subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió.
Expediente: E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingressos corresponents a la subvenció concedida per la Diputació de València per al Pla de millora d'espais educatius municipals.
Expediente: E-01201-2019-000055-00 - Aprovat
0110 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Dona compte de la Resolució núm. NV-1487, de 5 de juny de 2020, per la qual s'adjudica mitjançant contracte d'emergència el subministrament de mampares de protecció.
Expediente: E-01201-2020-000350-00 - Quedar assabentat
0111 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'uniformitat de personal d'oficis.
Expediente: E-01201-2020-000377-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0112 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la contractació per procediment d'emergència del subministrament de jupetins de protecció balística i guants antitall.
Expediente: E-01401-2020-002266-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000042-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0114 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una certificació corresponent a servicis de control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2020-002019-00 - Aprovat
MOCIONS
0115 - MOCIÓ del regidor delegat de Platges. Proposa que en la nit del 23 de juny de 2020 (nit de Sant Joan), quede prohibit l'accés a les platges de València o la permanència en elles a partir de les 19 hores.
Expediente: E-02410-2020-000043-00 - Aprovat amb esmenes
0115 - PRECS I PREGUNTES
0116 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01903-2020-000080-00 - Aprovat
0117 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar el Protocol per a la reincorporació presencial del personal al servici de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2020-000003-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar la concessió administrativa de caràcter demanial per a la construcció i explotació d'un pavelló esportiu multiusos en la parcel·la municipal situada entre els carrers d'Ángel de Villena, del Bomber Ramón Duart, del Pintor Gasent i d'Antonio Ferrandis (actor).
Expediente: E-05301-2018-000011-00 - Aprovat
0119 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 12a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000024-00 - Aprovat
0120 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 13a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000023-00 - Aprovat