2021-12-15 - València

null 2021-12-15

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L' OEST

Data:
15-12-2021
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI13
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN PRESENCIAL Y TELEMÁTICA DEL CONSEJO DISTRITO JUNTA MUNICIPAL PUEBLOS BENIMÁMET-BENIFERRI

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22 de setembre de 2021.
Aprovat
0002 - Elevació per a la seua aprovació pel Consell de Districte de l'acord del Grup de Cultura relatiu a les Festes de Sant Antoni a celebrar el 16 i 17 de gener de 2022.
Aprovat
MOCIONS
0003 - Moció que presenta el GRUP VOX, relativa a la instal·lació d'un senyal de doble direccion en l'encreuament de la Senda del Secanet amb el carrer Enginyer Aubán i del carrer Gravador Monfort amb Senda del Secanet.
Expediente: O-89VOX-2021-000093-00 - Aprovat amb esmenes
0004 - Moció que presenta el GRUP VOX relativa al reacondicionament dels desperfectes existents en la calçada del carrer Silla.
Expediente: O-89VOX-2021-000093-00 - Rebutjat
0005 - Moció que presenta el GRUP VOX relativa a la neteja i condicionament del fossat decoratiu, portes d'hidrants i de quadres elèctrics de l'estació de Metrovalencia de Benimamet.
Expediente: O-89VOX-2021-000093-00 - Aprovat amb esmenes
0006 - Moció que presenta el GRUP VOX relativa a la reubicació dels contenidors de fem existents al Carrer Cullera just enfront del carrer Joaquín Marín.
Expediente: O-89VOX-2021-000093-00 - Aprovat amb esmenes
0007 - Moció que presenta el GRUP POPULAR relativa al rebaixe de les voreres en el pas de vianants del carrer Córdova de Beniferri.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Rebutjat
0008 - Moció que presenta el GRUP POPULAR relativa a garantir la cessió de la parcel·la del carrer Senda del Secanet contigua al Centre de Salut de Benimàmet per a l'ampliació d'aquest.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Rebutjat
0009 - Moció que presenta el GRUP POPULAR relativa a la reparació i manteniment adequat de la Instal·lació Esportiva Elemental (I.D.E.) de Benimàmet adjacent al Velòdrom Luis Puig, així com a la creació d'una pista de voleibol en les citades instal·lacions.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Moció que presenta el GRUP POPULAR relativa a la instal·lació d'un Sistema de Circuit Tancat de Televisió de Vigilància (CCTVV) en tot el Parc Lineal, i a un increment d'efectius de la Policia Local de manera fixa en Benimámet i Beniferri, especialment en el torn de nit.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Rebutjat
0011 - Moció que presenta el GRUP CIUTADANS relativa a la sol·licitud a la Generalitat Valenciana de creació d'un Fòrum de Treball que estudie les possibilitats jurídiques de reprendre el procés de Benimámet com a Entitat Local Menor.
Expediente: O-89CIU-2021-000342-00 - Rebutjat
0012 - Moció que presenta el GRUP CIUTADANS relativa a l'elaboració per l'Ajuntament d'un Pla Municipal contra l'okupació il·legal d'habitatges en coordinació amb la Generalitat Valenciana, així com para potenciar la cooperació entre la Policia Local i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Expediente: O-89CIU-2021-000342-00 - Retirat
INFORME DE PRESIDÈNCIA
PREGUNTES
0013 - Pregunta que presenta el GRUP VOX relativa altrámit en el qual es troba el Projecte de la Primera Fase del Parc Cuevas de Carolines i data prevista per a la seua execució.
Expediente: O-89VOX-2021-000093-00 - Contestada
0014 - Pregunta que presenta el GRUP VOX relativa la situació de l'expedient relatiu a la palmera envoltada de cablejat al carrer Cullera.
Expediente: O-89VOX-2021-000093-00 - Contestada
0015 - Pregunta que presenta el GRUP POPULAR relativa a la ubicació i previsió d'execució de la Zona Multiesport en Beniferri.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta el GRUP POPULAR relativa a la previsió de renovació de llibres a la Biblioteca Joan de Timoneda de Beniferri.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta el Grup Popular relativa a la previsió d'instal·lació d'una font d'aigua al costat de l'equip de Calistenia.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta el GRUP POPULAR relativa a la previsió de construcció d'un Pumptruck (Circuit bicicletes, patins o monopatines).
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta el GRUP POPULAR relativa a la previsió d'execució del rebaixe de voreres i condicionament de voreres de marbre en Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta el GRUP POPULAR relativa a la previsió d'execució d'un Rocòdrom en Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta el GRUP POPULAR relativa a la previsió d'execució d'un pas per a vianants sobreelevado en el Camí Nou de Paterna, a l'altura del número 98.
Expediente: O-89POP-2021-000119-00 - Contestada
0022 - Pregunta que presenta el GRUP CIUTADANS relativa a l'adopció de mesures per l'increment de robatoris i assalts amb violència a persones i comerços en Benimámet.
Expediente: O-89CIU-2021-000342-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta el GRUP CIUTADANS relativa a l'aigualeig del carrer Doctor Buen en Benimamet.
Expediente: O-89CIU-2021-000342-00 - Contestada
0024 - Pregunta que presenta el GRUP CIUTADANS relativa a l'adopció de mesures davant el consum d'estupefaents al Parc de Camales.
Expediente: O-89CIU-2021-000342-00 - Contestada
0025 - Pregunta presentada pel GRUP CIUTADANS relativa a la recuperació del Barri de Benimámet pel que fa a la neteja de solars i risc d'ensulsiada d'edificis en nombrosos carrers.
Expediente: O-89CIU-2021-000342-00 - Contestada
PRECS Y PREGUNTES
INTERVENCIONS VEÏNALS

Activitat dels Consells de Districte