2021-11-30 - València

null 2021-11-30

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM

Data:
30-11-2021
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI06
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DISTRITO MARÍTIMO 30 NOVIEMBRE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior.
MOCIONS
0002 - Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans al Consell del Districte Marítim sobre millores en seguretat viària.
Expediente: O-89CIU-2021-000249-00 -
0003 - Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans al Consell del Districte Marítim sobre l'eliminació del recreixement de la vorera al carrer Illes Canàries.
Expediente: O-89CIU-2021-000249-00 -
0004 - Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa a problemes de convivència ocasionats pel botelló en zona Places Cedre i Hondures.
Expediente: O-89CIU-2021-000319-00 -
0005 - Moció que presenta el Grup Municipal Popular al Consell del Districte Marítim relativa a la reposició de l'arbratge en els escocells buits del Districte Marítim.
Expediente: O-89POP-2021-000109-00 -
0006 - Moció que presenta el Grup Municipal Popular al Consell del Districte Marítim relativa a la millora del manteniment, neteja i conservació de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2021-000109-00 -
0007 - Moció que presenta el Grup Municipal Vox al Consell del Districte Marítim relativa a la reparació del reixat i paret que limita la zona esportiva del parc situat en les calle Pintor *Maella, *Av de Balears i carrer Vicente Beltrán Grimal.
Expediente: O-89VOX-2021-000083-00 -
0008 - Moció que presenta el Grup Municipal Vox al Consell del Districte Marítim relativa a la problemàtica residencial del circuit de Formula 1 de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000083-00 -
0009 - Moció que presenta el Grup Municipal Vox al Consell del Districte Marítim relativa a la problemàtica de la cura de la Jardineria.
Expediente: O-89VOX-2021-000083-00 -
0010 - Moció que presenta el Grup Municipal Vox al Consell del Districte Marítim relativa a la problemàtica de sorolls produïts en els concerts de la Marina de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000083-00 -
PREGUNTES
0011 - Pregunta que formula el Grup Municipal Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa la tramitació de la rehabilitació de l'alqueria.
Expediente: O-89CIU-2021-000319-00 -
0012 - Pregunta que formula el Grup Municipal Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa als coloms del carrer Astúries.
Expediente: O-89CIU-2021-000319-00 -
0013 - Pregunta que formula el Grup Municipal Ciutadans al Consell del Districte Marítim relativa a la vorera del carrer Joan Baptiste Muñoz.
Expediente: O-89CIU-2021-000319-00 -
0014 - Pregunta que formula el Grup Municipal Popular al Consell del Districte Marítim relativa al manteniment de l'enllumenat públic en nombrosos carrers del Districte Marítim.
Expediente: O-89POP-2021-000109-00 -
0015 - Pregunta que formula el Grup Municipal Popular al Consell del Districte Marítim relativa l'ocupació de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: O-89POP-2021-000109-00 -
0016 - Pregunta que formula el Grup Municipal Vox al Consell del Districte Marítim relativa a les obres del Centre Cívic de la Plaça Francisco Goerlich.
Expediente: O-89VOX-2021-000083-00 -
INTERVENCIONS VEÏNALS
PRECS I PREGUNTES

Activitat dels Consells de Districte