2021-06-30 - València

null 2021-06-30

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD

Data:
30-06-2021
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI14
Caràcter:
O
Observacions:
CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació acta sesió ordinaria anterior
0002 - Activitats de la Junta Municipal Pobles del Sud
MOCIONS
0003 - Moció que presenten al Ple del Consell els vocals del grup Popular en nom propi i en el del Grup Municipal Poplar, Fernado Molina Bellido i Cristina Peris Planells, respecte a la neteja de l'estatua dedicada a En Federico Trenor i Trenor, Baró d'Alquaàs.
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0004 - Moció que presenta al ple del Consell el vocal Mar Velarte Quilis, en el seu propi nom i en el del Grup Municipal Ciutadans, respecte l'estat del Parc Caní
Expediente: O-89CIU-2021-000170-00 -
0005 - Moció que presenten al ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular respecte a la Punta
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0006 - Moció que presenten al Ple del consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular respecte a la Font del Saler
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0007 - Moció que presenten al Ple del Consell els Vocals Cristina Peris i Fernando Molina en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular, respecte als accessos de la Devesa
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0008 - Moció que presenta el Ple del consell el vocal Mar Velarte Quilis, en nom propi i en el del Grup Municipal Ciutadans, respecte al Botelló en la Punta
Expediente: O-89CIU-2021-000170-00 -
0009 - Moció que presenta al Ple del Consell el vocal Vicente Quilis Castello, en el seu nom i en el del Grup Municipal Vox, respecte al Centre esportiu Perellonet
Expediente: O-89VOX-2021-000043-00 -
0010 - Moció que presenta al Ple del Consell el vocal Mar Velarte Quilis en nom propi i en el del Grup Municipal Ciutadans, respecte a l'abandó de Sociópolis
Expediente: O-89CIU-2021-000170-00 -
0011 - Moció que presenta al Ple del Consell el vocal Vicente Quilis Castello, en nom propi i en el del Grup Municipal Vox respecte a l'establiment d'atenció 24 hores en el consultori
Expediente: O-89VOX-2021-000043-00 -
0012 - Moció que presenta al Ple del Consell el vocal Vicente Quilis Castello, en nom propi i en el del Grup Municipal Vox, respecte a les deficiències en la Ctra. Tremolar
Expediente: O-89VOX-2021-000043-00 -
PREGUNTES
0013 - Pregunta que presenten al Ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en nom propi i en el del Grup Municipal Popular, respecte a la Previsió i mesures obertura Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors en els Pobles del Sud.
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0014 - Pregunta que presenten al Ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en nom propi i en el del Grup Municipal Popular, respecte a la Situació administrativa en què es troba la declaracion BIC dels 'Corregudes de Joies de Pinedo'
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0015 - Pregunta que presenten al Ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en nom propi i en el del Grup Municipal Popular, respecte als barracons a la Torre.
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0016 - Pregunta que presenten al Ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en nom propi i en el del Grup Municipal Popular, respecte a Campanya Temporada de Platges del Sud 2021 i sancions per incompliment mesures Covid-19 en els desplaçaments a les Pobles Sud i ecosistema Devesa-Albufera en caps de setmana.
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0017 - Pregunta que presenten al Ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en nom propi i en el del Grup Municipal Popular, respecte a l'augment en el nombre de contenidors en via pública en els Pobles del Sud de València.
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0018 - Pregunta que presenten al Ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en nom propi i en el del Grup Municipal Popular, respecte a Grups de treball de la Junta Municipal
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0019 - Pregunta que presenten al Ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en nom propi i en el del Grup Municipal Popular, respecte a l'Aigualeig en Pedanies Sud
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0020 - Pregunta que presenten al Ple del Consell els vocals Cristina Peris i Fernando Molina en nom propi i en el del Grup Municipal Popular, respecte als autobusos EMT en Temporada d'Estiu
Expediente: O-89POP-2021-000058-00 -
0021 - Pregunta que presenta al Ple del Consell el vocal Vicente Quilis Castello, en el seu nom i en el del Grup Municipal Vox, respecte a la Platja d'animals de companyia
Expediente: O-89VOX-2021-000043-00 -
0022 - Pregunta que presenta al Ple del Consell el vocal Mar Vetlar-te Quilis en nom propi i en el del Grup Municipal Ciutadans, respecte a l'estat de la rotonda de l'Av. Ruiz i Menges- Tremolar
Expediente: O-89CIU-2021-000170-00 -
0023 - PRECS I PREGUNTES
0024 - INTERVENCIONS VEÏNALS

Activitat dels Consells de Districte