2021-03-09 - València

null 2021-03-09

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

Data:
09-03-2021
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI08
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO J.M. PATRAIX

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació del acta de la sessió anterior de data 15/12/2020
0002 - Donar compte del nomenament del vocal suplent del Grup Compromis
0003 - Donar conte del presupost asignat a la Junta Municipal de Patraix per al any 2021
0004 - Propostes dels Grups de Treball
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
0005 - Moció que presenta el Grup Ciutadans .Animador-a social en la Junta Municipal de Patraix
Expediente: O-89CIU-2021-000064-00 -
0006 - Moció que presenta el Grup Vox. Presència habitual i visible de la Policia Local sancionant actuacions.
Expediente: O-89VOX-2021-000014-00 -
0007 - Moció que presenta el Grup Popular. Informació i revisió de projectes rebutjats en DecidimVLC
Expediente: O-89POP-2021-000018-00 -
0008 - Moció que presenta el Grup Popular. Defensa de la policía i condemna de la violència i incitació a l'odi
Expediente: O-89POP-2021-000018-00 -
0009 - Moció que presenta el Grup Popular. Acondicionamiento del parking del Pabellón de San Isidro
Expediente: O-89POP-2021-000018-00 -
PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
0010 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Mesures de control de velocitat de vehícles en zona Barri de Favara
Expediente: O-89POP-2021-000018-00 -
0011 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Problemàtica d'higiene, seguretat i il.luminació en el barri de Creu Coberta
Expediente: O-89POP-2021-000018-00 -
0012 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Situació de la remodelació provisional de les Avingudes Pérez Galdós i Giorgeta
Expediente: O-89POP-2021-000018-00 -
0013 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans. Parcel·la sense urbanitzar
Expediente: O-89CIU-2021-000064-00 -
0014 - Pregunta que presenta el Grup Ciutadans. Obres en el poliesportiu de San Isidro
Expediente: O-89CIU-2021-000064-00 -
INTERVENSIONS VEÏNALS

Activitat dels Consells de Districte