2020-12-15 - València

null 2020-12-15

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

Data:
15-12-2020
Hora:
18:00
Òrgan:
CDI08
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO J. M. PATRAIX

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29/09/2020
0002 - Propostes dels Grups de Treball
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
0003 - Moció que presenta el Grup Popular. Acondicionamiento parque infantil Barri Safranar
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0004 - Moció que presenta el Grup Popular. Pavimentació carrers Montesa, Agrassot y Fray J. Rodriguez
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0005 - Moció que presenta el Grup Popular. Acondicionament terrenys entre Camí Real - San Marcelí
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
PRECS I PREGUNTES DE VOCALS
0006 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Accions de suport al Sector del Comerç del Districte
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0007 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Centre Cívic en el Barri de Favara
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0008 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Averies il.luminat c/ Creu Coberta
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0009 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Grups de treball de districte. Pressupostos participatius 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
INTERVENCIONS VEÏNALS
0001 - Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29/09/2020
0002 - Propostes dels Grups de Treball
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
0003 - Moció que presenta el Grup Popular. Acondicionamiento parque infantil Barri Safranar
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0004 - Moció que presenta el Grup Popular. Pavimentació carrers Montesa, Agrassot y Fray J. Rodriguez
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0005 - Moció que presenta el Grup Popular. Acondicionament terrenys entre Camí Real - San Marcelí
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
PRECS I PREGUNTES DE VOCALS
0006 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Accions de suport al Sector del Comerç del Districte
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0007 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Centre Cívic en el Barri de Favara
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0008 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Averies il.luminat c/ Creu Coberta
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
0009 - Pregunta que presenta el Grup Popular. Grups de treball de districte. Pressupostos participatius 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000120-00 -
INTERVENCIONS VEÏNALS

Activitat dels Consells de Districte