2018-07-03 - València

null 2018-07-03

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D' EXPOSICIÓ

Data:
03-07-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI07
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO JUNTA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació del acta de la sessió anterior. Pregunta la Sra. Presidenta si algún menbre del Consell ha de formular alguna modificació o aportació del acta de la sessió anterior. No havent-hi cap observació, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior pels vocals del Consell Municipal de Districte.
Aprovat
0002 - Informe de la Presidencia del Consell.
Quedar assabentat
0003 - Propostes dels Grups de Treball.
Quedar assabentat
MOCIONS
0004 - Moció que presenta el vocal del Grup Popular, José Manuel Orta Cid, sobre creació o millora de les ones verdes en les Grans Avingudes.
Expediente: O-89POP-2018-000051-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0005 - Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre cursos en l'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: O-89POP-2018-000051-00 - Contestada
0006 - Pregunta presentada per la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre Centre de Servicis Socials 'Salvador Allende' d'Orriols.
Expediente: O-89POP-2018-000051-00 - Contestada
0007 - Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre estat de les obres del nou parc de la Plaça Amparo Arce
Expediente: O-89POP-2018-000051-00 - Contestada
0008 - Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre barreres arquitectòniques en el carrer Antonio Suárez
Expediente: O-89POP-2018-000051-00 - Contestada
0009 - Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre Guia Turística de Benimaclet
Expediente: O-89POP-2018-000051-00 - Contestada
0010 - Pregunta presentada per la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre deficiències en voreres del carrer Arts Gràfiques.
Expediente: O-89POP-2018-000051-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que presenta la vocal del Grup Popular, Lucila Talens, sobre Mercat Ecològic ""Ecomaclet"" (Plaça Benimaclet)
Expediente: O-89POP-2018-000051-00 - Contestada
0012 - Intervencions veïnals.
Quedar assabentat
DESPATX EXTRAORDINARI
0013 - Moció que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre millora de la neteja d'avingudes, carrers, places i solars en l'àmbit de la Junta de Districte d'Exposició
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Moció que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda en parcs
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Pregunta que presenta el vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre escocells
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0016 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre parcs en mal estat
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0017 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre blocs Calle Rafael Cisternas
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0018 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre pas de zebra amb vorada
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0019 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre aixecament voreres
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0020 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre poda d'arbres
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0021 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre pas de zebra en carrils bici
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0022 - Moció que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre tapes de clavegueram
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0023 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Miquel Garcia Payà, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre palmeres en Adv. Catalunya
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0024 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre gual-vorera calle Viver
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0025 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre senyal aparcament minusvàlids Blasco Ibáñez
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0026 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre estat execució escola infantil Av Alfauir
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0027 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre poda palmeres Germans Machado i CC Arena
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada
0028 - Pregunta que presenta la vocal del grup municipal Ciutadans Ruth Merino Peña, en el seu nom y en el del grup municipal, sobre gual Avinguda Germans Machado/rotonda Alfauir
Expediente: O-89CIU-2018-000152-00 - Contestada

Activitat dels Consells de Districte